1

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

+I+appreciate.....+2.+Mr.+Pike+can't+swim,+but+he+wants+his+son+to+learn+how+to+swim.+->+Despite+his.....+Ai+giúp+mình+với+ạ">

1. It's very kind of you to lớn help me with this mess.-> I appreciate.....2. Mr. Pike can't swim, but he wants his son khổng lồ learn how to lớn swim.-> Despite his.....Ai góp mình với ạ


*

1. It"s very kind of you to help me with this mess.-> I appreciate..your helping me with this mess...

Bạn đang xem: 1

2. Mr. Pike can"t swim, but he wants his son to lớn learn how lớn swim.-> Despite his..being unable lớn swim, he wants his son to lớn learn how lớn swim...

Xem thêm: Nuclear Family Advantages And Disadvantages, Advantages And Disadvantages Of Nuclear Family


*

+This+computer+programmer+has+so...+2.+Mr.+Pike+has+Arranger+for+his+son+to+study+abroad.+=>+Mr.+Pike+has+made...">

1. This computer programmer has a lot of things lớn do. He cannot go out for lunch.

=> This computer programmer has so...

Xem thêm: Tình Hình Nước Nga Trước Cách Mạng Tháng 10, Tình Hình Nước Nga Trước Cách Mạng Năm 1917

2. Mr. Pike has Arranger for his son to study abroad.

=> Mr. Pike has made...


*

1. Yesterday afternoon, my father (fix)…… his bicycle while his mother (côk)….. Dinner2. I learn to lớn swim when I (be)….. Very young. I (teach)…… by my father3. My grandfather was a builder. He (build)…… this house many years ago4. They (not have )……. A tiệc nhỏ in the garden at present5. I (visit)…… the art museum yesterday, I (never, sê)….. Many of Picasso’s paintings before6. Dennis (smoke)…… a lot. In fact, whenever I (see)…… him, he (smoke)……7. At this time ye...

1. Yesterday afternoon, my father (fix)…… his bicycle while his mother (côk)….. Dinner

2. I learn to swim when I (be)….. Very young. I (teach)…… by my father

3. My grandfather was a builder. He (build)…… this house many years ago

4. They (not have )……. A các buổi tiệc nhỏ in the garden at present

5. I (visit)…… the art museum yesterday, I (never, sê)….. Many of Picasso’s paintings before