Khi Đốt Cháy Hoàn Toàn 4.4 Gam Chất Hữu Cơ X Đơn Chức

     

Câu 223734: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4g hóa học hữu cơ X đối kháng chức thu được sản phẩm cháy chỉ có 4,48 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam hợp hóa học X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng trả toàn, thu được 4,8 gam muối hạt của axit cơ học Y và hóa học hữu cơ Z. Tên của X là

A.

Bạn đang xem: Khi đốt cháy hoàn toàn 4.4 gam chất hữu cơ x đơn chức

metyl propionat

B. etyl axetat

C.

Xem thêm: Cm/S Đổi Ra M/S - Chuyển Đổi Centimet Trên Giây Sang Mét Trên Giây

etyl propionate

D.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Giao Thông Vận Tải, Vai Trò Quan Trọng Của Giao Thông Vận Tải

 isopropyl axetat


Giải đưa ra tiết:

 

Lời giải :

nCO2 = 0,2 mol ; nH2O = 0,2 mol

Bảo toàn yếu tắc : nC = 0,2 ; nH = 0,4

=> mX = mC + mH + mO => nO = 0,1 mol

=> nC : nH : nO = 0,2 : 0,4 : 0,1 = 2 : 4 : 1

Vì X + NaOH chế tạo muối axit cơ học => X là este

=> C4H8O2.

TQ : RCOOR’ + NaOH -> RCOONa + R’OH

Vì : mmuối > meste => MR’ na = 23 => R’ là CH3-

Vậy este là : C2H5COOCH3 (metyl propionat)

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát