Lan có một tấm bìa hình chữ nhật

     
*

Lan gồm một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 75 centimet và 105 centimet . Lan mong muốn cắt tấm bìa thành các mảnh nhỏ dại hình vuông bởi nhau sao cho tấm bìa được giảm hết , không hề thừa mảnh như thế nào . Tính độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông vắn ( số đo cạnh của hình vuông nhỏ tuổi là một số trong những tự nhiên với đơn vị chức năng là cm )


*

Để cắt hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ dài cạnh hình vuông vắn phải là một trong những ước bình thường của chiều rộng với chiều lâu năm của tấm bìa. Cho nên vì thế muốn đến cạnh hình vuông vắn là lớn nhất thì độ lâu năm của cạnh yêu cầu là (ƯCLN (75, 105)).

Bạn đang xem: Lan có một tấm bìa hình chữ nhật

Vì (75=3.5^2;105=3.5.7)nên (ƯCLN (75, 105) = 15)

ĐS: (15cm)


*

Đầu tiên ta giảm 1 hình vuông vắn có cạnh = 75 cm => miếng bìa còn sót lại có kích cỡ 30 centimet và 75 centimet .

Tiếp tục giảm 1 hình vuông vắn có cạnh bởi 30 cm => miếng bìa sót lại có size 30 cm và 45 cm .

Tiếp tục cắt 1 hình vuông có cạnh bởi 30 centimet => miếng bìa còn sót lại có kích thước

15 cm và 30 cm .

Tiếp tục cắt đôi miếng bìa ta được 2 hình vuông vắn có form size 15 cm

Vậy độ nhiều năm cạnh của hình vuông lớn độc nhất là 75 centimet .


Lan có một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 75 cm và 105 centimet . Lan mong mỏi cắt tấm bìa thành các mảnh nhỏ dại hình vuông bằng nhau làm thế nào cho tấm bìa được giảm hết , không còn thừa mảnh nào . Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông vắn ( số đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị chức năng là centimet )


Gọi độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông vắn là a ( centimet )

Theo đề bài 

=> 75 phân chia hết mang đến a cùng 105 chia hết đến a , nhưng a lớn nhất 

=> a = UWCLN ( 75 , 105 )

Ta có

=> 75 = 3 . 52

105 = 3 .5 .7

=> ƯCLN ( 75 , 105 ) = 3 . 5 = 15

=> a = 15

=> Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là : 15 cm


.Để cắt hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ lâu năm cạnh hình vuông phải là một ước thông thường của chiều rộng với chiều nhiều năm của tấm bìa. Cho nên muốn cho cạnh hình vuông vắn là lớn nhất thì độ dài của cạnh buộc phải là ƯCLN(75,105).Vì 75=3.52 ; 105=3.5.7; nên ƯCLN(75,105)=3.5=15.

Vậy,độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 15cm

Học giỏi nhé


Lan có một tấm bìa hình chữ nhật size 75 cm và 105 cm. Lan mong muốn cắt tấm bìa thành các mảnh bé dại hình vuông bởi nhau làm sao cho tấm bìa được cắt hết , ko còn thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông(số đo cạnh của cạnh hình vuông bé dại là một STN với đơn vị chức năng là cm )


lan tất cả một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75 centimet và 105 cm. Lan hy vọng cắt tấm bìa thành những mảnh nhỏ tuổi hình vuông bởi nhau làm sao để cho tấm bìa được cắt hết,không thừa miếng nào. Tính độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông nhỏ( số đo cạnh hình vuông vắn là một số tự nhiên với đơn vị đo là cm).


ĐỂ CẮT HẾT TẤM BÌA THÀNH NHỮNG HÌNH VUÔNG BẰNG NHAU THÌ ĐỘ DÀI CẠNH HÌNH VUÔNG PHẢI LÀ 1 ƯỚC CỦA CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU DÀI CỦA TẤM BIÀ . Bởi vì ĐÓ MUỐN đến CẠNH HÌNH VUÔNG LÀ LỚN NHẤT THÌ ĐỘ DÀI CỦA CẠNH PHẢI LÀ ƯCLN(75;105) .

- TA CÓ : 75 = 3 . 5 ^2 ; 105 =3.5.7 NÊN ƯCLN (75;105)=15

Đ/S:15CM


Muốn cắt tấm bìa 75x105 thành các hình vuông bằng nhau nhưng mà không vượt mảnh làm sao (và cạnh hình vuông vắn là 1 số tự nhiên) thì độ lâu năm cạnh hình vuông vắn phải là ước phổ biến của 75 với 105. Vậy độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông hoàn toàn có thể cắt được đó là ước chung lớn số 1 của 75 và 105 75=3.5^2 105=3.5.7 ƯCLN(75,105)=3.5=15 Độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông có thể cắt được là 15 cm.

Nhớ k chuẩn cho mình nhé!


Lan bao gồm một tấm bìa hình chữ nhật kích cỡ 75 cm và 105 cm. Lan ao ước cắt tấm bìa thành những mảnh bé dại hình vuông bằng nhau làm thế nào cho tấm bìa được cắt hết, không thể thừa miếng nào. Tính độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông vắn (số đo cạnh của hình vuông nhỏ tuổi là một vài tự nhiên với đơn vị chức năng là cm)


Để cắt hết tấm bìa thành những hình vuông vắn bằng nhau thì độ nhiều năm cạnh hình vuông phải là 1 trong những ước tầm thường của chiều rộng với chiều dài của tấm bìa. Do đó muốn cho cạnh hình vuông là lớn nhất thì độ nhiều năm của cạnh nên là ƯCLN (75, 105).

Vì 75 = 3 . 52 ; 105 = 3 . 5 . 7 bắt buộc ƯCLN (75, 105) = 15.

ĐS: 15cm.


Để giảm hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ lâu năm cạnh hình vuông vắn phải là một ước thông thường của chiều rộng và chiều dài của tấm bìa. Vì thế muốn mang lại cạnh hình vuông là lớn số 1 thì độ nhiều năm của cạnh đề nghị là ƯCLN (75, 105).

Xem thêm: Đọc Đoạn Trích Sau Và Trả Lời Câu Hỏi :, Đọc Đoạn Trích Sau Và Trả Lời Câu Hỏi:

Vì 75 = 3 . 52 ; 105 = 3 . 5 . 7 nên ƯCLN (75, 105) = 15.

ĐS: 15cm.


Để giảm hết tấm bìa thành những hình vuông vắn bằng nhau thì độ lâu năm cạnh hình vuông vắn phải là 1 trong những ước phổ biến của chiều rộng và chiều dài của tấm bìa. Do đó muốn đến cạnh hình vuông là lớn nhất thì độ nhiều năm của cạnh phải là ƯCLN (75, 105).

Vì 75 = 3 . 52 ; 105 = 3 . 5 . 7 nên ƯCLN (75, 105) = 15.

Đáp số: 15cm.


lan có 1 tấm bìa hình chữ nhật form size 75 centimet và 105 cm. Lan ước ao cắt tấm bìa thành những mảnh bé dại hình vuông bằng nhau làm sao cho tấm bìa được giảm hết, không hề thừa mảnh làm sao .Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông bé dại là số tự nhiên với đơn vị chức năng là xentimet)


Để cắt hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ dài cạnh hình vuông vắn phải là một trong ước phổ biến của chiều rộng và chiều lâu năm của tấm bìa. Vì vậy muốn mang đến cạnh hình vuông vắn là lớn số 1 thì độ nhiều năm của cạnh yêu cầu là ƯCLN ﴾75, 105﴿.

Vì 75 = 3 . 5 2 ; 105 = 3 . 5 . 7 đề nghị ƯCLN ﴾75, 105﴿ = 15. 


Để giảm hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ nhiều năm cạnh hình vuông phải là một ước chung của chiều rộng cùng chiều dài của tấm bìa. Cho nên muốn cho cạnh hình vuông vắn là lớn số 1 thì độ nhiều năm của cạnh bắt buộc là ƯCLN ﴾75, 105﴿.

Vì 75 = 3 . 5 2 ; 105 = 3 . 5 . 7 đề nghị ƯCLN ﴾75, 105﴿ = 15. 


Lan bao gồm một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75 centimet và 105 cm. Lan ao ước cắt tấm bìa thành những mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao để cho tấm bìa được giảm hết, không hề thừa miếng nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông nhỏ dại (số đo cạnh của hình vuông vắn là một vài tự nhiên với đơn vị chức năng là xăng-ti-mét).


Lan tất cả một tấm bìa hình chữ nhật form size 75cm với 105 centimet . Lan muốn cắt tấm bìa thành các mảnh bé dại hình vuông bởi nhau làm thế nào để cho tấm bìa được cắt hết , không thể thừa miếng nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông vắn ( số đo cạnh của hình vuông nhỏ tuổi là số thoải mái và tự nhiên với đơn vị chức năng là cm).


Giải

Gọi độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông vắn là a ( centimet )

Vì 75 centimet và 105 centimet được chia phần nhiều cho a ( cm )

=> (75⋮a;105⋮a)

=> (ainƯCleft(75,105 ight))

Mà a là lớn nhất 

=> a = ƯCLN ( 75 , 105 ) (1)

Ta tất cả : 75 = 3 . 52

105 = 3 . 5 . 7

=> ƯCLN ( 75 , 105 ) = 3 . 5 = 15 (2)

Từ (1) cùng (2) => a = 15 

Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 15 cm


Gọi độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông vắn là a ( cm )

Theo đề bài 

=> 75 chia hết đến a với 105 chia hết cho a , mà lại a to nhất 

=> a = UWCLN ( 75 , 105 )

Ta có

=> 75 = 3 . 52

105 = 3 .5 .7

=> ƯCLN ( 75 , 105 ) = 3 . 5 = 15

=> a = 15

=> Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là : 15 cm


.Để cắt hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn phải là 1 ước bình thường của chiều rộng với chiều dài của tấm bìa. Vì thế muốn mang đến cạnh hình vuông là lớn nhất thì độ nhiều năm của cạnh phải là ƯCLN(75,105).Vì 75=3.52 ; 105=3.5.7; nên ƯCLN(75,105)=3.5=15.

Vậy,độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông vắn là 15cm

Học tốt nhé


Lan bao gồm một tấm bìa hình chữ nhật kích cỡ 75 cm và 105 cm. Lan muốn cắt tấm bìa thành những mảnh nhỏ dại hình vuông bằng nhau làm sao để cho tấm bìa được giảm hết, không hề thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông voi don vi la xăng - ti - mét.

Xem thêm: Căn Bậc 2 Trong Word - Top 15+ Cách Viết 2010 Hay Nhất


Lan có 1 tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75 centimet và 105 cm. Lan mong cát tấm bìa thành cá mảnh bé dại hình vuông bởi nhau sao để cho tấm bìa được giảm hết , không thể thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông vắn .


Gọi độ dài lớn nhất của miếng bìa là a

Ta có : 75 phân chia hết cho a

105 phân chia hết mang đến a (Rightarrow)a là ƯCLN ( 75, 105 )

a là số mập nhất

75 = 3.52

105 = 3.7.5

ƯCLN ( 75, 105 ) = 3.5 = 15

Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là : 15 ( cm )

Đáp số : 15cm