Listen Unit 6: The Young Pioneers Club

     

Children of our land (1) unite. Let’s sing for (2) peace. Let's sing for (3) right. Let's sing for the (4) love between (5) north and (6) south. I children (7) of our land, unite, rhildren of the (8) world hold hands


Children of our land (1)_____

Let’s sing for (2) ______,

Let’s sing for (3) ______.

Bạn đang xem: Listen unit 6: the young pioneers club

Let’s sing for the (4)______ between (5)______ và (6)_____

Oh, children (7)______ our land, unite.


Children of the (8)_______hold hands.

Let’s (9)_______ our love from (10)_______ khổng lồ place.

Let’s shout (11)______ loud,

Let"s make a (12)______ ,

Oh, children of the (13)________ , hold hands.

Hướng dẫn giải:

Children of our land (1) unite.

Let’s sing for (2) peace.

Let"s sing for (3) right.

Let"s sing for the (4) love between (5) north and (6) south.

Oh, children (7) of our land, unite.

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Thế Giới Factbook 2018 Bằng Tiếng Việt: The Evolution Of

Children of the (8) world hold hands.

Let’s (9) show our love from (10) place to place,

Let"s shout (11) out loud,

Let’s make a (12) stand,

Oh, children of the (13) world, hold hands.

Tạm dịch:

Thiếu nhi non sông ta đoàn kết.

Hãy hát đến hòa bình.

Hãy hát mang lại lẽ phải.

Hãy hát cho tình yêu giữa hai miền bắc bộ và Nam.

Ôi, thiếu thốn nhi nước nhà ta, đoàn kết.

Trẻ em trên thế giới hãy cùng vắt tay.

Xem thêm: Hãy Chỉ Ra Mức Năng Lượng Viết Sai, Năng Lượng Của Các Electron Trong Nguyên Tử

Hãy biểu lộ tình yêu của chúng ta từ nơi này mang đến nơi khác,

Hãy hát thiệt to,

Chúng ta hãy vắt gắng

Ôi, thiếu nhi rứa giới, hãy cùng cố kỉnh tay.

Loigiaihay.com


bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài tập buộc phải giải - Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp conhantaohpg.com


gửi góp ý Hủy bỏ

Bài giải bắt đầu nhất


Bài giải tiên tiến nhất các môn khác


*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: conhantaohpg.com
gmail.com