Mảng 1 Chiều Trong C

     

1. Lấy ví dụ như mở đầu

Xét ví dụ như nhập 5 số nguyên, xuất ra screen 5 số kia trên một mẫu và tổng 5 số đó.

Bạn đang xem: Mảng 1 chiều trong c

// e.g about array - code by nguyenvanquan7826#include int main() int a, b, c, d, e; // 5 bien printf("Nhap a = "); scanf("%d", &a); printf("Nhap b = "); scanf("%d", &b); printf("Nhap c = "); scanf("%d", &c); printf("Nhap d = "); scanf("%d", &d); printf("Nhap e = "); scanf("%d", &e); int tong = a + b + c + d + e; printf("Tong cua %d + %d + %d + %d + %d = %d ", a, b, c, d, e, tong); return 0;Kết quả:

Nhap a = 3 Nhap b = 5 Nhap c = 3 Nhap d = 6 Nhap e = 1 Tong cua 3 + 5 + 3 + 6 + 1 = 18

Như ví dụ như ta thấy nhập không còn 5 số và xuất chúng ta màn hình có vẻ rất vất vả với ta đã cần sử dụng rất nhiều biến, ví như số biến đổi của họ không nên là 5 cơ mà là 50, 500,… thì việc này quả là tương đối khó khăn. Để khắc phục và hạn chế điều này bọn họ hãy thực hiện kiểu mảng.

Mảng Là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Mảng gồm mảng 1 chiều, 2 chiều,… và mỗi kiểu dữ liệu thì có một kiểu mảng khớp ứng (mảng nguyên, mảng thực, mảng cam kết tự (chuỗi)),… Ta chủ yếu xét về mảng một chiều và mảng 2 chiều.

Bây giờ họ sẽ giải quyết lại lấy ví dụ như trên bằng cách sử dụng mảng 1 chiều.

2. Mảng 1 chiều

2.1 lấy ví dụ tổng quan

Các các bạn thử đọc và chạy công tác này, tiếp đến hãy xem cụ thể ở dưới.

// e.g about array - code by nguyenvanquan7826#include int main() { // khai bao mang a co n phan tu int n = 5, i, s = 0; int a; // thuc hien nhap tung phan tu với for (i = 0; i Nhap a<0> = 3 Nhap a<1> = 4 Nhap a<2> = 6 Nhap a<3> = 2 Nhap a<4> = 7 mang da nhap 3 4 6 2 7 Tong cac so vào mang: 22

2.2 cách khai báo mảng 1 chiều

KieuDuLieu TenMang ;

VD: int a<10>;

Mảng một chiều a gồm 10 bộ phận thuộc kiểu dáng nguyên. Sau khoản thời gian khai báo ta có 1 mảng bao gồm dạng như sau:

*

Truy xuất mảng vào C

2.4 phương pháp nhập và xuất các bộ phận của mảng

Để nhập dữ liệu cho các thành phần trong mảng ta phải duyệt tới từng bộ phận trong mảng và thực hiện nhập bằng một vòng for

for (i = 0; i việc xuất các phần tử trong mảng cũng rất được tiến hành tương tự:

for (i = 0; i

2.5 Nhập xuất mảng sử dụng hàm

Trong nhiều bài bác toán, chúng ta phải nhập nhiều mảng, với xuất nhiều lần, khi ấy hãy gửi nhập xuất vào hàm đến dễ dùng.

Xem thêm: Câu Chuyện Chú Gà Trống Khôn Ngoan, Truyện Kể Hai Con Gà Trống

// e.g about array - code by nguyenvanquan7826#include void nhapMang(int a<>, int n) { int i; // thuc hien nhap tung phan tu có for (i = 0; i Lưu ý: Một mảng gồm mối quan lại hệ với 1 con trỏ, mảng bao gồm thế coi như 1 con trỏ nên những khi truyền mảng vào hàm thì các thành phần của mảng đã bị ảnh hưởng nếu bao gồm sự đổi khác nào trong mảng.

2.6 Một vài lưu ý khác

Khởi tạo thành mảng: chúng ta cũng có thể khởi tạo mảng trong quy trình khai báo ngay. VD: float a <5> = 3.4, 5, 6, 7, 4,2Với giải pháp khởi sinh sản này trường hợp ta khởi tạo nên vượt thừa 5 bộ phận máy sẽ báo lỗi, nếu như thiếu thành phần nào thì phần tử đó nhận cực hiếm là 0.VD: float a <5> = 3.4, 5, 7 => a<4> = 0.VD: float a <5> = 3.4, 5, 7, 1, 2, 3 => đồ vật báo lỗi.Ngoài ra họ có giải pháp khai báo và khởi tạo ra mảng không biết trước số lượng.VD: int a<> = 3,6,2,5 => Mảng gồm 4 thành phần nhận quý hiếm tương ứng.Hoặc: int a<>; => thường sử dụng khi dùng mảng làm tham số vẻ ngoài trong hàm.

3. Mảng 2 chiều

Chúng ta hoàn toàn có thể coi nó như 1 ma trận. Các tính chất, biện pháp khai báo, nhập xuất,… tương tự như như mảng 1 chiều.

KieuDuLieu TenMang ;

VD khai báo: int a<5><10>; => Mảng a tất cả 5 hàng và 10 cột (mỗi hàng bao gồm 10 phần tử).

Xem thêm: Top 10 Các Shop Bán Quần Áo Đẹp Trên Shopee Bạn Không Nên Bỏ Qua

*

Cách tổ chức, lưu trữ mảng 2d trong C

Bài tập

Nhập vào một mảng, kiếm tìm số lớn nhất và bé dại nhất vào mảng đã nhập.Nhập vào một dãy số, in ra các vị trí số lớn nhất (có thể có tương đối nhiều vị trí).Nhập vào một trong những dãy số là lượng mưa của những tháng liên tục trong năm. Thông báo ra các tháng tất cả lượng mưa lớn hơn lượng mưa trung bình của những tháng đó.Nhập vào một dãy số, sắp xếp và in ra dãy số theo hướng tăng dần.Nhập vào trong 1 ma trận (mảng 2 chiều). In ra tổng của mỗi mặt hàng trong ma trận đó.