Mất mát hay mất mác

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Mất mát hay mất mác

*
*
*

mất mát
*

- vương vãi vãi, thất lạc: Mất mát những tài liệu kế hoạch sử.


*Xem thêm: Sunset In The Sun Sets In The West (Idiom), The Sun Sets In The West

*

*Xem thêm: Ví Dụ Về Tính Quy Phạm Phổ Biến Của Pháp Luật, Vì Sao Nó Tạo Nên Giá Trị

mất mát

abatementGiải mê thích VN: 1. Sự mất mát vật tư khi mài tuyệt khắc vật liệu như kim loại hay gỗ. 2. Sự suy giảm số lượng của một chất nào đó. 3. Sự sút thiểu ảnh hưởng tác động của độc hại môi trường, nhất là những ô nhiễm có tương quan đến nước thải từ các hầm mỏ. 4. Sự hạ thấp bề mặt do sự xói mòn xuất xắc sự cất cánh hơi.Giải đam mê EN: 1. The waste produced when a piece of material, such as metal or timber, is carved or shaped.the waste produced when a piece of material, such as metal or timber, is carved or shaped.2. A reduction in the quantity of some substance.a reduction in the quantity of some substance.3. A reduction of the effects of pollution, especially in relation to lớn mine drainage.a reduction of the effects of pollution, especially in relation to lớn mine drainage.4. A lowering of a surface by erosion or evaporation.a lowering of a surface by erosion or evaporation.loselượng mất mát: losesự mất mát: losesự mất đuối áp lực: pressure losesự mất mát áp suất: lose of headsự mất mát bởi vì thấm: seepage losesự mất mát vày thấm: leakage loselosshệ số mất mát: loss factorhệ số mất non áp lực: pressure loss factorhệ số mất đuối cột áp: head loss coefficientmất đuối (trong quá trình chuyển tiếp): transition lossmất non (ứng suất trước) vị (bê tông) teo ngót: shrinkage lossmất đuối áp lực: pressure lossmất mát bầy hồi: elastic lossmất mát đụng lực học: impact lossmất mát vị bốc cháy: ignition lossmất mát vì chưng co ngắn đàn hồi: loss due to lớn elastic shorteningmất mát vì co ngót bêtông: loss due to lớn concrete shrinkagemất mát bởi ma sát: friction lossmất mát bởi vì rò: loss by leakagemất mát vày rò: leakage lossmất mát vì thấm: loss by percolationmất mát bởi tự chùng cốt thép dự ứng lực: loss due to lớn relaxation of prestressing steelmất mát bởi va đập: impact lossmất đuối dự ứng suất: loss of pressed (pressed loss)mất mát dự ứng suất lúc mấu neo: loss at the anchor, loss due lớn anchor slipping set lossmất mát năng lượng âm: sound energy lossmất non nhiệt: heat lossmất mát nhiệt vị thông gió: ventilation heat lossmất non nhiệt ống khói: stack heat lossmất đuối theo ống khói: stack lossmất non thực: net lossmất đuối ứng suất: áp lực lossmất đuối ứng suất trước: loss of prestressmất non ứng suất trước: loss of pretressingmất mát ứng suất trước vì bê tông co ngót: loss of pre tress due to lớn shrinkage of the concretemất non ứng suất trước do chùng cốt thép: loss of prestress due to lớn relaxation of steelmất mát ứng suất trước do ma sát: loss of prestress due to frictionmất non ứng suất trước bởi neo trở thành dạng: loss of pre tress due to deformation of anchorage devicesự mất mát: losssự mất đuối Niutơn: Newtonian losssự mất mát cột áp: head losssự mất đuối cột áp: head loss due khổng lồ frictionsự mất mát bởi thấm: seepage losssự mất non kích từ: loss of excitationsự mất mát qua âu: lockage losstỷ lệ mất non tế bào: Cell Loss Ratio (CLR)refusecác mất mát cục bộlocal losseshệ số mất mátcoefficient of wasterkhông mất mátlosslessmất đuối nhiệtheat wastelossđiều khoản mất mát chưa được phát hiện: undiscovered loss clausethông báo mất đuối hoặc thiệt hại: notice of loss or damagetổn thất, mất mát hoàn toàn có thể thu hồi: recoverable lossloss damage or delay of goodslost timemọi nguy hiểm, mất mát và tai ương khácall other perils, losses & misfortunerủi ro mất mátrisk of non-delivery