Metylamin có làm đổi màu quỳ tím

     

- Amin là hợp hóa học hữu cơ được tạo ra khi núm một hoặc các nguyên tử hiđro vào phân tử amoniac bằng một hoặc những gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

*

- Công thức tổng thể của amin:

CxHyNz (x, y, z nằm trong N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn ví như z chẵn; y lẻ trường hợp z lẻ).

Bạn đang xem: Metylamin có làm đổi màu quỳ tím

hoặc CnH2n+2-2k+tNt (n nằm trong N*; k ở trong N; t ở trong N*).

Số liên kết pi + số vòng trong phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2.

Nếu là amin bậc I thì công thức tổng quát có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t..

2. Phân loại Amin

Thông thường, người ta chia 2 Amin theo 2 biện pháp thông dụng nhất:

a. Theo sệt điểm kết cấu của các gốc hidrocacbon: Amin béo, Amin thơm với Amin có vòng dị. Dưới phía trên mình sẽ lấy ví dụ thường thấy nhất về 3 loại này là Anilin, Etylamin và Piridin.

*

b. Phân các loại theo bậc của Amin:

Khái niệm bậc Amin: Là số nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bị sửa chữa bằng gốc hidrocacbon. Như vậy, nếu phân tách theo cách thức này, Amin sẽ có được 3 loại tương xứng với Amin Bậc 1, Amin bậc 2 và Amin bậc 3

*

3. Danh pháp của Amin

a) cách gọi thương hiệu theo danh pháp gốc – chức : ank + yl + amin 

b) phương pháp gọi thương hiệu theo danh pháp thay thế sửa chữa : ankan + địa điểm + amin 

c) Tên thông thường chỉ vận dụng với một trong những amin

Hợp chất

Tên gốc – Chức

Tên vắt thế

Tên thông thường

CH3–NH2metylamin metanamin 
CH3–CH(NH2)–CH3isopropylaminpropan-2-amin 
CH3–NH–C2H5etylmetylaminN-metyletanamin 
CH3–CH(CH3)–CH2–NH2isobutylamin2-metylpropan-1-amin 
CH3–CH2–CH(NH2)–CH3sec-butylaminbutan-2-amin 
(CH3)3C–NH2tert-butylamin2-metylpropan-2-amin 
CH3–NH–CH2–CH2–CH3metylpropylaminN-metylpropan-1-amin 
CH3–NH–CH(CH3)2isopropylmetylaminN-metylpropan-2-amin 
C2H5–NH–C2H5dietylaminN-etyletanamin 
(CH3)2N–C2H5etyldimetylaminN,N-dimetyletanamin 
C6H5–NH2phenylaminbenzenaminanilin

Chú ý:

- Tên những nhóm ankyl đọc theo lắp thêm tự chữ cái a, b, c… 

- Với những amin bậc 2 và 3, lựa chọn mạch dài nhất đựng N có tác dụng mạch chính, N tất cả chỉ số vị trí nhỏ nhất. Đặt một nguyên tử N trước từng nhóm vắt của amin - Khi đội –NH2 đóng mục đích nhóm thế thì gọi là team amino. 

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2-aminopropanoic)

4. Những đồng phân của Amin

Ta có một trong những đồng phân của Amin như sau:

– Đồng phân về mạch cacbon

– Đồng phân địa điểm nhóm chức

– Đồng phân về bậc của amin

5. đặc thù vật lý của Amin

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin với etylamin là phần đông chất khí, hương thơm khai khó chịu, tan những trong nước.

- những amin có phân tử khối cao hơn là mọi chất lỏng hoặc rắn, ánh sáng sôi tăng nhiều và độ tan trong nước bớt dần theo hướng tăng của phân tử khối.

- các amin thơm là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn và dễ bị oxi hóa.

- những amin phần nhiều độc.

6. đặc điểm hóa học tập của Amin

a. Tính bazơ

*Giải ưng ý tính bazơ của những amin

- bởi nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có khả năng nhận proton.

Xem thêm: Thời Gian Tiêm Mũi 3 Vero Cell Là Bao Lâu, Vừa Khỏi Covid

*So sánh tính bazơ của các amin

- trường hợp nguyên tử N vào phân tử amin được đính thêm với nơi bắt đầu đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin mạnh khỏe hơn so với tính bazơ của NH3. đầy đủ amin này khiến cho quỳ tím đưa thành màu xanh.

- ví như nguyên tử N vào phân tử amin lắp với những gốc hút e (gốc ko no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin yếu rộng so với tính bazơ của NH3. đều amin này không làm xanh quỳ tím.

- Amin bao gồm càng các gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng các gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

b. Các phản ứng mô tả tính bazơ

* phản nghịch ứng với hỗn hợp axit

CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO4

2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4

CH3NH2 + CH3COOH → CH3NH3OOCCH3

*Phản ứng với dung dịch muối chế tác bazơ ko tan

2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl

c. Bội phản ứng nhận ra bậc của amin

- nếu là amin bậc I khi phản ứng cùng với HNO2 tạo khí bay ra:

RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

Anilin phản nghịch ứng tạo ra muối điazoni ngơi nghỉ 0 → 50C:

C6H5NH2 + HNO2 → C6H5N2+Cl- + 2H2O

- nếu như là amin bậc II thì tạo ra hợp hóa học nitrozo màu quà nổi trên mặt nước:

RNHR’ + HNO2 → RN(NO)R’ + H2O

- Amin bậc III không có phản ứng này.

d. Phản bội ứng nâng bậc amin

RNH2 + R’I → RNHR’ + HIRNHR’ + R’’I → RNR’R’’ + HI

e. Phản ứng riêng của anilin

- Anilin là amin thơm đề nghị không làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh.

- Anilin sinh sản kết tủa white với hỗn hợp nước Brom:

*

→ Phản ứng này được dùng để làm nhận biết anilin.

7. Điều chế Amin

a) Điều chế bằng cách thức thay cố nguyên tử H của phân tử amoniac

*

b) Khử hợp chất của nitro

Anilin và các amin thơm thường được điều chế thông qua cách thức nitrobenzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi những hiđro bắt đầu sinh nhờ công dụng của kim loại (như Fe, Zn…) với axit HCl. Ví dụ:

*

8. Ứng dung Amin

Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Một số ứng dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → + -  Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền hóa học cho một vài thích hợp chất tất cả tầm đặc trưng công nghiệp 

+ Vũ khí hóa học tabun (C5H11N2O2P) có bắt đầu từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là vật liệu thô cho thêm vào nhiều hóa hóa học nông nghiệp và dược phẩm 

- Một số áp dụng của anilin

+ thêm vào polime.

Xem thêm: Chuyện Về La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp Và Một Số Tài Liệu Quý

+ cung cấp chất dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

Rán, nướng những loại thức nạp năng lượng giàu protein ở ánh nắng mặt trời cao tạo thành các amin dị vòng. Những chất này xuất hiện thêm nhiều tuyệt nhất ở phần nhiều phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt kế bên của thực phẩm cừu nướng.