Một Hình Tam Giác Có

     
*

*

*

Phương pháp: từ bỏ công thức tính diện tích S=a×h2 hoặc S=a×h:2, ta có công thức tính độ nhiều năm đáy như sau: a=S×2h hoặc a=S×2:h.

Bạn đang xem: Một hình tam giác có


Baì 1: Một tam giác có diện tích là 2240dm2, độ cao là 50dm. Tính độ nhiều năm đáy của tam giác đó?Bài 2: Một tam giác có diện tích s là 240m2, lòng là 40m. Tính độ cao của tam giác đó?Bài 3: Một hình thang bao gồm đáy lớn là 5m, đáy nhỏ bé 30dm và chiều cao 200cm. Tính diện tích của hình thang đó?Bài 4: Một hình thang tất cả đáy to 22dm. Đáy phệ gấp đôi đáy bé. Chiều cao bởi 3/2 đáy bé. Tính diện tích hình thang? 

Baì 1: Một tam giác có diện tích là 2240dm2, chiều cao là 50dm. Tính độ lâu năm đáy của tam giác đó?

Bài 2: Một tam giác có diện tích là 240m2, lòng là 40m. Tính chiều cao của tam giác đó?

Bài 3: Một hình thang tất cả đáy khủng là 5m, đáy bé xíu 30dm và độ cao 200cm. Tính diện tích của hình thang đó?

Bài 4: Một hình thang tất cả đáy khủng 22dm. Đáy to gấp đôi đáy bé. Chiều cao bởi 3/2 lòng bé. Tính diện tích hình thang?

 


một hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy là 3/5m,diện tích là 2/5m vuông . Tính chiều cao của hình tam giác đó

 


Một hình tam giác có diện tích 8,75m vuông và chiều cao là 5m. Tính độ dài đáy khớp ứng của hình tam giác đó

 


a) Tính diện tích hình tam giác gồm độ lâu năm đáy là 37,5m và chiều cao tương ứng với đáy chính là 8,4mb) Một hình tam giác có diện tích là 450m2, độ cao 25m. Hỏi cạnh đáy khớp ứng với chiều cao đó là bao nhiêuc) mang lại hình tam giác có diện tích s là 2162 và chiều cao là 1,8m. Tính độ nhiều năm đáy của hình tam giác đóGiúp mk cùng với mk bắt buộc gấp lắm


Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 36cm, độ cao tương ứng là 15cm. Tính độ lâu năm đáy của hình tam giác, biết độ cao tương ứng với lòng của hình tam giác bằng23 độ dài đáy của hình bình hành đó. A. 25cm B. 11,25cm C. 22,5cm D. 45cm

Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình bình hành bao gồm độ dài đáy là 36cm, độ cao tương ứng là 15cm. Tính độ nhiều năm đáy của hình tam giác, biết chiều cao tương ứng với đáy của hình tam giác bằng23  độ nhiều năm đáy của hình bình hành đó.

A. 25cm

B. 11,25cm

C. 22,5cm

D. 45cm


1.một hình tam giác tất cả đáy 2,5 dm chiều cao 2,4 dm. Tính diện tích hình tam giác 2.một hình thang bao gồm độ dài hai lòng lần lượt là 4cm cùng 7cm độ cao 8cm tính diện tích s hình thang3.một hình thang có trung bình cùng hai lòng 9,5 m và chiều cao 6,8 m thì diện tích hình thang 4.diện tích của một hình tam giác là 28,56dm2 độ lâu năm đáy là 8,4 dm chiều ccao tương ứng5cho một hình tam giác bao gồm đáy dai hơn chiều cao tương ứng là 5cm biết tổng cạnh lòng là chiều cao 15cm tính diện tích s của hình tam giác6.một t...

1.một hình tam giác gồm đáy 2,5 dm độ cao 2,4 dm. Tính diện tích s hình tam giác 

2.một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 4cm và 7cm chiều cao 8cm tính diện tích s hình thang

3.một hình thang có trung bình cùng hai đáy 9,5 m và độ cao 6,8 m thì diện tích s hình thang 

4.diện tích của một hình tam giác là 28,56dm2 độ nhiều năm đáy là 8,4 dm chiều ccao tương ứng

5cho một hình tam giác bao gồm đáy dẻo hơn chiều cao tương ứng là 5cm biết tổng cạnh đáy là độ cao 15cm tính diện tích s của hình tam giác

6.một thửa ruộng hình thang có diện tích s 102,6 mét vuông chiều cao 7,2 m tính đáy lớn của thửa ruộng kia biết đáy nhỏ nhắn thửa ruộng là 8,5m

 


Một hình tam giác có diện tích là 12,16dm2 và độ cao tương ứng với 1 cạnh lòng là 3,8dm. Vậy cạnh đáy của tam giác kia là dm.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)Một hình tam giác bao gồm cạnh lòng là 5,4m ,chiều cao khớp ứng với cạnh đáy đó là 3,5m. Vậy diện tích của tam giác đó là .Một khu đất hình thang có diện tích s là 1166,2m2 , độ lâu năm đáy mập là 50,8m, độ dài đáy nhỏ là 32,5m. Vậy chiều cao khu đất nền đó là cmMột cái ao hình tam giác có chiều cao là 14m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao. Tí...

Xem thêm: Trung Bình Cộng Của Số Thứ Nhất Và Số Thứ Hai Là 39, Just A Moment


Một hình tam giác có diện tích s là 12,16dm2 và chiều cao tương ứng với một cạnh lòng là 3,8dm. Vậy cạnh đáy của tam giác kia là dm.(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Một hình tam giác gồm cạnh lòng là 5,4m ,chiều cao tương xứng với cạnh đáy đó là 3,5m. Vậy diện tích s của tam giác đó là .

Một khu đất nền hình thang có diện tích là 1166,2m2 , độ lâu năm đáy phệ là 50,8m, độ nhiều năm đáy nhỏ dại là 32,5m. Vậy chiều cao khu đất đó là cm

Một mẫu ao hình tam giác có chiều cao là 14m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao. Tính diện tích cái ao.

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Có Góc A Tù


Các các bạn giúp mk giải 6 đề toán mk đang phải gấp vào hôm nayBài 1: một hình tam giác tất cả độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 26cm với 18cm. Hỏi diện tích hình tam giác đó là bao nhiêu đề - xi-mét vuông?Bài 2: một hình tam giác có độ nhiều năm đáy là 40,5 cm, độ cao bằng 3/5 độ lâu năm đáy. Tính diện tích hình tam giác đó. Bài 3: một hình tam giác có diện tích là 220,5 cm2, độ cao là 18cm2. Tính độ nhiều năm đáy của hình tam giác đó. Bài 4: tính độ cao của hình tam giác có diện tích s là 69,6 dm2,đô lâu năm đ...
Các các bạn giúp mk giải 6 đề toán mk đang bắt buộc gấp trong hôm nayBài 1: một hình tam giác có độ lâu năm hai cạnh góc vuông theo lần lượt là 26cm và 18cm. Hỏi diện tích hình tam giác đó là từng nào đề - xi-mét vuông?Bài 2: một hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy là 40,5 cm, độ cao bằng 3/5 độ nhiều năm đáy. Tính diện tích s hình tam giác đó. Bài 3: một hình tam giác có diện tích s là 220,5 cm2, độ cao là 18cm2. Tính độ nhiều năm đáy của hình tam giác đó. Bài 4: tính chiều cao của hình tam giác có diện tích s là 69,6 dm2,đô nhiều năm đáy là 14,5 dm. Bài 5: một hình thang gồm đáy nhỏ nhắn là 12cm, đáy khủng là 16cm,chiều cao là 8,5 cm.Tính diện tích hình thang đó. 

Bài 6: một hình tròn trụ có nửa đường kính là 5,5cm. Tính chu vi và mặc tích của hình tròn đó.