Một người có khối lượng m=60kg

     
Câu hỏi: vào thang máy, một fan có cân nặng 60 kg đứng lặng trên một lực kế bàn. Mang g = 10 m/s2.Thang lắp thêm đi xuống nhanh dần đa số với gia tốc a = 0,2 m/s2, lực kế chỉ:

A 0 N

B 588 N. 

C 612 N

D 600 N.


- lí giải giải

Phương pháp giải:

Giải đưa ra tiết:

*


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm

- Đề kiểm tra hết chương - Động lực học chất điểm (đề số 4) có lời giải cụ thể