Một nguồn điện có suất điện động

     

Một nguồn điện có suất điện đụng (E = 6left( V ight)), điện trở trong (r = 2left( Omega ight)), mạch ngoài có điện trở (R). Để hiệu suất tiêu thụ làm việc mạch quanh đó là (4W) thì điện trở (R) phải có giá trị:
Bạn đang xem: Một nguồn điện có suất điện động

+ áp dụng biểu thức định dụng cụ Ôm mang lại toàn mạch: (I = dfracER + r)

+ áp dụng biểu thức tính công suất: (P = I^2R)


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Loài Sâu Bọ Nào Thường Sống Nơi Thiếu Ánh Sáng Là Loài Nào? Loài Sâu Bọ Sống Nơi Thiếu Ánh Sáng Là Loài Nào

Đồ thị biểu lộ định nguyên lý Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong số đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện ráng giữa hai đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ loại điện vào mạch bao gồm chiều với độ mập là:

*
Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Samsung Galaxy S4 Như Thế Nào? Ảnh Chụp Màn Hình

*

Cho mạch điện như hình vẽ. Từng pin bao gồm suất điện rượu cồn (E = 1,5V), điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch kế bên (R = 3,5Omega ). Cường độ loại điện ngơi nghỉ mạch xung quanh là:


Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$