Một Nguyên Tố X Có 3 Đồng Vị

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Một nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị XA1(79%), XA2(10%), XA3 (11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử lượng vừa phải của 3 đồng vị là 24,32. Còn mặt khác số nơtron của đồng vị máy 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị một là 1 đơn vị chức năng . A1,A2,A 3 theo lần lượt là:

A. 24; 25; 26

B. 24; 25; 27

C. 23; 24; 25

D. 25; 26; 24


*

Đáp án A.

Bạn đang xem: Một nguyên tố x có 3 đồng vị

Ta có A1+ A2 + A3 = 75

Số khối trung bình=79A 1+10A2+11A3100=24,32

A1 + 1 = A2

Giải ra ta bao gồm A1 = 24, A2 = 25, A3 = 26Một nguyên tố X có 3 đồng vị A1X( 79%), A2X( 10%), A3X( 11%). Biết tổng thể khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử lượng mức độ vừa phải của 3 đồng vị là 24,32. Ngoài ra số nơtron của đồng vị sản phẩm 2 nhiều hơn thế số nơtron đồng vị một là 1 đơn vị chức năng . A1,A2,A3 theo lần lượt là: A. 24;25;26. B. 24;25;27. C. 23;24;25. D. 25;26;24.

Một yếu tắc X bao gồm 3 đồng vị A1X( 79%), A2X( 10%), A3X( 11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử lượng vừa phải của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị vật dụng 2 nhiều hơn thế nữa số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị chức năng . A1,A2,A3 lần lượt là:

A. 24;25;26.

B. 24;25;27.

C. 23;24;25.

D. 25;26;24.Một nhân tố X bao gồm 3 đồng vị XA1 (79%), XA2 (10%), XA3 (11%). Biết tổng thể khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối vừa đủ của 3 đồng vị là 24,32. Ngoài ra số nơtron của đồng vị máy 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị. A1...

Một nhân tố X bao gồm 3 đồng vị XA1  (79%), XA2  (10%), XA3  (11%). Biết toàn bô khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Ngoài ra số nơtron của đồng vị vật dụng 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị. A1, A2, A3 theo lần lượt là:

A. 24; 25; 26

B. 24; 25; 27

C. 23; 24; 25 

D. 25; 26; 24


Một nguyên tố X tất cả 3 đồng vị XA1 (79%), XA2 (10%), XA3 (11%). Biết tổng cộng khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối vừa phải của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị máy 2 nhiều hơn thế số nơtron đồng vị 1 là 1 1-1 vị. A1, A2, A3 theo lần lượt là:

A. 24; 25; 26

B. 24; 25; 27

 

C. 23; 24; 25

D. 25; 26; 24


Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị: A1 chỉ chiếm 92,3%, A2 chiếm 4,7% với A3 chỉ chiếm 3%. Tổng thể khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong 1 nguyên tử A2 nhiều hơn thế nữa trong nguyên tử A1 là một trong những hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là: A. 27,28,32. B. 26,27, 34. C. 28,29,30. D. 29,30,28.

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị: A1 chỉ chiếm 92,3%, A2 chỉ chiếm 4,7% và A3 chỉ chiếm 3%. Tổng thể khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong một nguyên tử A2 nhiều hơn nữa trong nguyên tử A1 là 1 trong hạt. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là:

A. 27,28,32.

B.

Xem thêm: Cách Dinh Dưỡng Của Trái Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Với Môi Trường Nước ?

26,27, 34.

C. 28,29,30.

D. 29,30,28.


Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị: A1 chỉ chiếm 92,3%, A2 chiếm 4,7% và A3 chiếm phần 3%. Toàn bô khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong 1 nguyên tử A2 nhiều hơn thế trong nguyên tử A1 là một trong những hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là: A. 27,28,32. B. 26,27, 34. C. 28,29,30. D. 29,30,28.

Nguyên tố X có 3 đồng vị: A1 chiếm phần 92,3%, A2 chỉ chiếm 4,7% cùng A3 chiếm phần 3%. Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong 1 nguyên tử A2 nhiều hơn trong nguyên tử A1 là 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là:

A. 27,28,32.

B. 26,27, 34.

C. 28,29,30.

D. 29,30,28.


Mg gồm 2 đồng vị là X với Y. Đồng vị X bao gồm số khối là 24. Đồng vị Y rộng X 1 nơtron. Tínhkhối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Mg. Biết số nguyên tử trong 2 đồng vị bao gồm tỉ lệ X : Y = 3 : 2


Magie trong vạn vật thiên nhiên gồm 2 nhiều loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X gồm nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y rộng X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị gồm tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Mg là A. 24,8 B. 25,0 C. 24,4 D. 24,0

Magie trong vạn vật thiên nhiên gồm 2 nhiều loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X tất cả nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị gồm tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Mg là

A. 24,8

B. 25,0

C.

Xem thêm: Trong Bài Thơ Tự Sự Của Lưu Quang Vũ Có Viết “Hạnh, 3 Bộ Đề Đọc Hiểu Tự Sự Hay Nhất

24,4

D. 24,0


Một yếu tắc X có 2 đồng vị bao gồm tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Phân tử nhân của X bao gồm 35 proton. Đồng vị trước tiên có 44 nơtron. Đồng vị đồ vật hai có không ít hơn đồng vị đầu tiên là 2 nơtron. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của thành phần X là

A. 78,90.

B. 79,20.

C. 79,92.

D. 80,5. 


 Magie gồm hai đồng vị A cùng B. Đồng vị A tất cả số khối 24, đồng vị B hơn đồng vị A một nơtron. Tỉ lệ số nguyên tử của A với B là 2 3 . Tính nguyên tử khối vừa đủ của magie.