Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm

     
Một tua dây căng thân hai điểm cố định và thắt chặt cách nhau 75cm. Tín đồ ta tạo thành sóng ngừng trên dây. Hai tần số ngay sát nhau duy nhất cùng tạo thành sóng dừng trên dây là 150Hz với 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:
*

*
đã trả lời23 tháng 1bởi Xuhoa13 ● hiệp tác ViênThạc sĩ(7.4k điểm)

Hai tần số gần nhau nhất thuộc tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz:

(left{eginmatrix150 = fracnv2l & \ 200 = frac(n+1)v2l& endmatrix ight.)

(Rightarrow frac150200= fracnn+1Rightarrow n=3)

Vận tốc truyền sóng bên trên dây:

(v = frac2fln = frac2.150.0,753=75(m/s))


*
đã trả lời12 tháng 1bởi kebabtaste126Thần đồng(1.3k điểm)
Dây AB = 90cm tất cả đầu A thay định, B từ do. Tần số bên trên dây là 10Hz thì có 8 nút sóng dừng. Khoảng cách từ A đến nút thứ 7?
Dây AB = 90cm có đầu A nắm định, đầu B trường đoản cú do. Lúc tần số bên trên dây là 10Hz thì trên dây có 8 nút sóng dừng. Tính khoảng cách từ A mang đến nút thiết bị 7
Khi gồm sóng ngừng trên một gai dây bầy hồi, khoảng cách từ một bụng mang lại nút sát nó độc nhất bằng? A. 1/4 bước sóng. B. Số nguyên lần bước sóng. C. Một nửa bước sóng. D. 1 cách sóng.

Bạn đang xem: Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm


Tăng chiều dài 1m thì tần số dao động bé nhỏ nhất để có sóng ngừng là 5 Hz. Giảm sút 1m thì tần số dao động nhỏ bé nhất là trăng tròn Hz
Một tua dây bọn hồi nhì đầu thay định. Tần số dao động nhỏ nhắn nhất nhằm sợi dây có sóng dừng là fo. Tăng chiều dài thêm một m thì tần số dao động bé xíu nhất nhằm sợi dây tất cả sóng ngừng là 5 Hz. Giảm chiều dài giảm 1 m thì tần số dao động bé xíu nhất để sợi dây có sóng dừng là trăng tròn Hz. Cực hiếm của fo là
Trên dây phần lớn điểm dao động với biên độ A1 có vị trí cân nặng bằng liên tiếp cách số đông nhau một quãng d1. Biểu thức như thế nào đúng?
Một tua dây đàn hồi gồm sóng dừng. Trên dây số đông điểm xê dịch với cùng biên đô A1 có vị trí cân nặng bằng liên tiếp cách hồ hết nhau một đoạn d1 và các điểm giao động với cùng biên độ A2 có vị trí thăng bằng lien tiếp giải pháp đều nhau một quãng d2 . Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức contact giữa d1 với d2 là?
Tại t = 0 đầu A của một sợi dây xê dịch điều hòa cùng với phương trình u = 5cos(10πt + π/2) cm. Tính bước sóng, PT dao động?
Tại t = 0 đầu A của một gai dây xê dịch điều hòa với phương trình u = 5cos(10πt + π/2) cm. Xấp xỉ truyền trên dây cùng với biên độ không đổi và tốc độ truyền sóng là v = 80 cm/s. A. Tính bước sóng. B. Viết phương trình xê dịch tại điểm M biện pháp A một khoảng 24 cm.

Xem thêm: Cho Tam Giác (Abc ) Có (Góc A = (90^0); ,Góc B = (50^0) ), Tia


Khoảng biện pháp ngắn độc nhất vô nhị giữa nhì điểm trên và một phương truyền sóng cơ, giao động ngược pha bằng? A. 1/4 lần bước sóng. B. 2 lần bước sóng. C. 1 cách sóng. D. Một nửa lần cách sóng.

Xem thêm: 2 Nguyên Tố Thuộc 2 Chu Kì Liên Tiếp


Một gai dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B rứa định, đầu A lắp với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa tần số 40Hz
Bt1: Một tua dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B ráng định, đầu A đính với một nhánh của âm thoa xấp xỉ điều hòa với tần số 40Hz. Bên trên dây AB bao gồm một sóng giới hạn ổn định, A được xem như là nút sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 20m/s. Bao gồm cả A và B, bên trên dây có:
Một sóng cơ học gồm tần số f lan truyền trong môi trường vật chất bọn hồi gia tốc v, cách sóng được xem theo công thức?
Một sóng cơ học tất cả tần số f đang lan truyền trong môi trường xung quanh vật chất đàn hồi với gia tốc v, lúc ấy bước sóng được tính theo phương pháp nào dưới đây: A. B. C. D.
Một dây lũ dài 0,6 m, nhị đầu cố định và thắt chặt dao hễ với tần số 50 Hz, có một bụng trọng điểm dây. A) Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng. B) nếu dây xê dịch với 3 bụng thì bước sóng là bao nhiêu?
Phần thưởng hằng thángHạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần