MỘT VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA DỌC THEO TRỤC OX

     

Một con lắc lò xo để nằm ngang tất cả vật nặng trĩu M có khối lượng 200 g cùng lò xo có thông số cứng 40 N/m đang dao động điều hòa bao phủ vị trí cân bằng với biên độ 10 cm. Lúc M qua vị trí cân đối người ta thả dịu vật m có trọng lượng 200 g lên M (m dính lâu ngay vào M). Kế tiếp hệ con lắc xoắn ốc m cùng M giao động với biên độ là
Bạn đang xem: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox

Con lắc đối kháng gồm vật nhỏ dại khối lượng m = 500 g, chiều lâu năm dây treo là l, giao động điều hòa tại khu vực có vận tốc trọng ngôi trường g = 10 m/s2với góc lệch cực lớn là α0= 60. Giá trị lực căng dây treo khi con lắc trải qua vị trí vật tất cả động năng bằng tía lần ráng năng là


Một xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì 2 s cùng biên độ 5 cm. Chọn gốc thời gian là thời gian vật qua địa điểm biên âm. Vật xấp xỉ với phương trình


Một con lắc 1-1 có chiều dài l, vật bao gồm trọng lượng là 2 N, khi vật đi qua vị trí tất cả vận tốc cực to thì lực căng của dây bởi 4 N. Sau thời gian 0,25T tiếp theo sau (với T là chu kì giao động của nhỏ lắc) trương lực của dây có mức giá trị bằng


Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa với chu kì 3 s. Vật nhỏ của nhỏ lắc vận động trên quỹ đạo là một trong cung trong bao gồm chiều nhiều năm 4 cm. Thời gian để vật đi được 2 cm tính từ lúc vị trí cân đối là
Xem thêm: Số 1: Một Ngày Không Dùng Bao Bì Ni Lông Nói Lên Ý Nghĩa Gì, Một Ngày Không Dùng Bao Bì Ni Lông

Con nhấp lên xuống lò xo hài lòng treo thẳng đứng, vật nhỏ tuổi m xê dịch với phương trình x=12,5cos(4πt-π6)cm(t tính bằng s). đem g = π2m/s2. Thời gian từ lúc vật bắt đầu dao động đến khi lực bọn hồi triệt tiêu lần trước tiên là


Một con lắc xoắn ốc đang dao động điều hòa, lực đàn hồi của lò xo dựa vào vào chiều nhiều năm của lò xo như thứ thị hình vẽ. đến g = 10 m/s2. Biên độ và chu kì dao động của con lắc là

*


Một vật dao động điều hòa dọc từ trục Ox cùng với phương trình xê dịch là x=4cos(2πt-π3)(t tính bằng s). Rước π2= 10. Gia tốc của đồ gia dụng khi bao gồm li độ bởi 3 centimet là


Một bé lắc lò xo treo trực tiếp đứng có lò xo có độ cứng 100 N/m cùng vật m trọng lượng 150 g. Thiết bị m vẫn đứng yên tại đoạn cân bằng của nó thì một vật dụng m0 trọng lượng 100 g bay theo phương thẳng đứng dậy va chạm tức thời và bám dính m với vận tốc ngay trước va chạm là 50 cm/s (coi hệ hai đồ gia dụng là hệ kín). Sau va chạm hệ dao động điều hòa cùng với biên độ bằng
Xem thêm: Q3 Add The Following

Một vật giao động điều hòa dọc từ trục Ox cùng với phương trình x=6cos(4πt-π3). Kể từ khi t = 0 đến lúc vật qua địa chỉ x = ‒3 centimet theo chiều âm lần thiết bị 2017 thì khả năng kéo về sinh công âm trong khoảng thời gian là


Quả nặng trĩu của một con lắc 1-1 có cân nặng m = 40 g để trong một điện trường đều phải sở hữu vecto cường độ điện trường trực tiếp đứng, hướng lên và gồm độ phệ E = 2400 V/m. Tại địa điểm có tốc độ trọng trường g = 10 m/s2, khi không tích điện mang lại quả nặng thì chu kì xê dịch của con lắc là T0= 2 s với khi quả nặng nề tích năng lượng điện q = +6.10‒5C thì chu kì dao động của con lắc là