Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn sẽ xem: Một sân vườn trẻ dự trữ gạo đến 120 em bé bỏng ăn trong trăng tròn ngày


Bạn đang xem: Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày

*

Một sân vườn trẻ dự trữ gạo mang lại 120 em nhỏ xíu ăn trong 20 ngày.Nay tất cả thêm một trong những em cần số ngày ăn uống bị giảm đi 4 ngày.Hỏi có thêm bao nhiêu em mới vào
Xem thêm: Top 10 Thói Quen Tốt Của Người Việt Nam, Thói Quen Ăn Uống Của Người Việt Nam

*

TL

Đáp án:

=30=30 em bé.

Giải thích quá trình giải:

Một em bé bỏng sẽ ăn uống hết số gạo dự trữ trong:

20×120=240020×120=2400 (ngày)

Số gạo sau khoản thời gian thêm fan sẽ đủ ăn trong:

20−4=1620−4=16 ( ngày )

Số em nghỉ ngơi vườn trẻ sau khoản thời gian thêm là:

2400:16=1502400:16=150 (em)

Số em bắt đầu đến:

150−120=30150−120=30 (em)

Đáp số: 30 em mới đến.

HT
Xem thêm: Nêu Nguyên Nhân Diễn Biến Cuộc Phản Công Của Phái Chủ Chiến Tại Kinh Thành Huế ?

*

Một vườn trẻ dự trữ gạo mang lại 120 em nhỏ bé ăn trong 20 ngày.Nay bao gồm thêm một vài em bé xíu nên số ngày ăn giảm đi 4 ngày.Hỏi tất cả mấy em bắt đầu vào?

ố ngày ăn hiện thời của những em nhỏ xíu là:

20-4=16(ngày)

Tóm tắt:

20 ngày: 120 em bé

20 ngày cấp 16 ngày chu kỳ là:

20:16= (frac54)(lần)

Hiện nay tất cả số em bé ở vườn cửa trẻ là:

120x(frac54)= 150(em)

Có số em mới vào là:

150-120=30(em)

Đáp số: 30 em bé

ai k bản thân mình k lại

ta có: 20 ngày: 120 em

16 ngày:.....em?

ă không còn trong 16 ngày đề xuất số em là:

120x 20:16= 150( em)

có thêm số em là:

150-120=30(em)

đáp số 30 em

Một sân vườn trẻ dự trữ thức ăn cho 120 em nhỏ xíu ăn trong 20 ngày.Nay tất cả thêm một số em bé bỏng đến bắt buộc số ngày ăn giảm xuống 4 ngày.Hỏi có bao nhiêu em new đến thêm?

mỗi em bé nhỏ ăn số thức ăn này sẽ mất: 120x20=2400( ngày)

có số em bé nhỏ đến thêm là: -120=30(em)

Một sân vườn trẻ dự trữ gạo đến 120 em nhỏ xíu ăn trong 20 ngày.Sau đó gồm thêm một trong những em nhỏ nhắn mới đến yêu cầu số ngày ăn giảm sút 4 ngày.Hỏi có bao nhiêu em bé mới cho thêm?

Một trẻ ăn hết số gạo mất : 120 x trăng tròn = 2400 ( ngày )

 Số ngày giảm sút 4 ngày là : đôi mươi - 4 = 16 ( ngày ). 16 ngay lập tức thi can so tre la 2400 : 16 = 150 tre. So tre dc them la 150 - 120 = 30 em

​Để nạp năng lượng hết số gạo đó trong 1 ngày buộc phải số em là :

120 x trăng tròn = 2400 ( em )

​Số gạo còn ăn uống được trong các ngày nữa là :

20 - 4 = 16 ( ngày )

Số em mang đến thêm là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Đáp số 30 em

 

Một vườn cửa trẻ dự trữ gạo mang đến 120 em bé xíu ăn trong trăng tròn ngày.Sau đó có thêm một vài em nhỏ xíu mới đến bắt buộc số ngày ăn giảm xuống 4 ngày.Hỏi gồm thêm từng nào em bé xíu mới đến ?

Số em nhỏ bé ăn trong 1 ngày là :

120 x 20 = 2400 ( em )

Số gạo đó nạp năng lượng được số ngày là :

20 - 4 = 16 ( ngày )

16 ngày bao gồm số em nhỏ nhắn là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Có thêm số em nhỏ bé mới mang lại là :

30 - 4 = 26 ( em )

Đáp số : 26 em bé

Cần ăn uống hết số gạo đó trong 1 ngày thì nên cần :

120 x trăng tròn = 2400 ( em )

Số gạo đó còn ăn được :

đôi mươi - 4 = 16 ( ngày )

Có số em bé xíu mới cho là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Đáp số : 30 em

một vườn cửa trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé bỏng ăn trong trăng tròn ngày . Nay gồm thêm một số em đề xuất số ngày bị sụt giảm 4 ngày . Hỏi gồm thêm bao nhiêu em bắt đầu vào?

Để một nhỏ xíu ăn hết số gạo thí cân nặng số ngày là

120x20=2400(ngày)

Sau khi thêm một số trong những em thì số ngày nạp năng lượng hết gạo là

20-4=16(ngày)

Số em của vườn trẻ đó sau thời điểm thêm là

2400:16=150(em)

Số em new vào là

150-120=30(em)

Đáp số: 30 em

Số gạo dự trữ đủ mang lại số suất ăn là

120 x 20 = 2400 suất

Thời gian ăn thực tế là

20 -4 = 16 ngày

Số em bé ăn thưucj tế là

2400 : 16 = 150 em

Số em bé xíu mới vào là

150 - 120 = 30 em

một sân vườn trẻ dự trữ gạo cgo 120 em bé nhỏ ăn trong đôi mươi ngày ;nay gồm thêm một số em phải số ngày nạp năng lượng bị giảm đi 4 ngày hội bao gồm thêm bao nhiêu em bắt đầu vào ?

Một vườn trẻ dự trữ gạo đến 120 em bé bỏng ăn trong đôi mươi ngày. Nay tất cả thêmmột số em cần số ngày ăn uống bị giảm sút 4 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu emmới vào?

Coi số gạo từng em nhỏ xíu ăn trong một ngày là một trong suất gạo. 

Vườn trẽ đó dự trữ số suất gạo là: 

(120 imes20=2400)(suất) 

Số ngày ăn thực tế là: 

(20-4=16)(ngày) 

Có tổng cộng trẻ là: 

(2400div16=150)(em) 

Có thêm số em mới vào là: 

(150-120=30)(em) 

một công ty trẻ dự trữ gạo mang lại 120 em nhỏ xíu ăn trong đôi mươi ngày . Nay bao gồm thêm một vài em cần số ngày nạp năng lượng bị giảm xuống 4 ngày . Hỏi tất cả thêm bao nhiêu em new vào ?

1 ngày bao gồm : 120 x đôi mươi = 2400

số ngày ăn sau khi nhận thêm em bé bỏng là:

20-4=16

số em bé thêm là

2400:16-120=30

Một vườn cửa trẻ dự trữ gạo mang đến 120 em ăn trong đôi mươi ngày . Nay có thêm một số em đề nghị số ngày ăn uống bị giảm sút 4 ngày . Hỏi bao gồm thên bao nhiêu em new vào ?