NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG

     

Câu hỏi: Nêu nguyên nhân thành công và ý nghĩa lịch sử của cuộc tao loạn chống Tống

Lời giải:

* Nguyên nhân chiến thắng lợi:

- Do tinh thần đoàn kết, ý chí tự do tự chủ cũng giống như truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

Bạn đang xem: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống tống

- có sự chỉ đạo cùng chiến thuật tài tình của vị tướng tá Lý hay Kiệt.

- bên Tống đã trong thời kì bự hoảng.

* Ý nghĩa lịch sử:

- nội chiến chống Tống thành công đập rã ý chí xâm lấn của giặc, buộc đơn vị Tống từ bỏ bỏ thủ đoạn thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình.

- Cuộc kháng thành công lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên trì của những tầng lớp quần chúng trong sự nghiệp chống chọi chống xâm lược.

- thành công của cuộc chống chiến đóng góp thêm phần làm vinh quang thêm trang sử của dân tộc, giữ lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm chống ngoại xâm cho các thế hệ sau.

Cùng Top giải thuật theo dõi lại tình tiết của Cuộc binh lửa chống Tống (1975- 1977) nhé!


Mục lục ngôn từ


I – GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)


II – GIAI ĐOẠN THỨ nhì (1076 – 1077)


I – GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)

1. đơn vị Tống thủ đoạn xâm lược nước ta

* hoàn cảnh:

- Giữa vắt kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp gỡ phải hầu như khó khăn ông chồng chất.

+ vào nước: ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội cỗ mâu thuẫn.

+ Vùng biên cương phía Bắc đơn vị Tống tiếp tục bị những nước Liêu, Hạ quấy nhiễu.

=> Nhà Tống mong muốn sử dụng cuộc chiến tranh để xử lý tình trạng bự hoảng, đề xuất đã tiến hành âm mưu xâm lược Đại Việt.

* Hành động:

- Xúi giục vua Champa tấn công lên từ phía Nam.

- Ở biên thuỳ phía Bắc Đại Việt, đơn vị Tống ngăn cản vấn đề buôn bán, vận chuyển của nhân dân hai nước, dụ dỗ những tù trưởng dân tộc ít người.

2. Bên Lý chủ động tiến công để phòng vệa) Sự chuẩn chỉnh bị

- Cử Lý hay Kiệt chỉ huy quân đội. 

+ đến quân rèn luyện và canh phòng suốt ngày đêm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu

+ Lý Thánh Tông cùng với Lý hay Kiệt đem quân vượt mặt ý thứ tiến công phối hợp của Tống và chăm Pa.

- công ty trương: tiến công trước để tự vệ nhằm giành cố gắng chủ động ngay lúc chúng chưa xâm lược.

*

b) Diễn biến

- mon 10-1075, Lý thường Kiệt cùng Tông Đản lãnh đạo hơn 10 vạn quân tiến vào khu đất Tống.

- mang lại yết bảng nói rõ mục đích cuộc tiến công để từ vệ. 

c) Kết quả

Sau 42 ngày đêm, quân ta đã quản lý thành Ung Châu, tướng giặc đề xuất tự tử. Đạt được mục đích, Lý hay Kiệt chủ động rút quân, chuẩn bị phòng tuyến ngăn địch ở trong nước.

d) Ý nghĩa

- Trận tập kích này vẫn đánh đòn đậy đầu, làm cho quân Tống hoang mang, bị động, lúng túng.

- Củng cố lòng tin của nhân dân.

Xem thêm: Q3 Add The Following

II – GIAI ĐOẠN THỨ nhì (1076 – 1077)

1. Binh lửa bùng nổ

a. Sẵn sàng của bên Lý:

- Lệnh cho những địa phương chuẩn bị bố phòng.

- các tù trưởng miền núi mang lại quân phục kích ở hầu như vị trí quan trọng.

- bố trí thủy binh đóng góp ở Đông Kênh để chặn thủy binh địch.

- bố trí bộ binh dọc chiến đường sông Như Nguyệt.

b. Diến biến:

- thời điểm cuối năm 1076, quân Tống chuẩn bị tiến đánh Đại Việt.

+ Quân cỗ do Quách Quỳ , Triệu ngày tiết chỉ huy.

+ Quân thủy vì Hòa Mâu đứng vị trí số 1 theo đường biển vào tiếp ứng.

- tháng 1 – 1077, quân Tống vượt cửa quan Nam quan tiền qua tp lạng sơn tiến vào nước ta, bên Lý đánh nhiều trận nhỏ dại để cản cách tiến của địch.

- Quân Tống mang đến bờ Bắc sông Như Nguyệt thì bị phòng tuyến đường trên sông ngăn chặn phải đóng góp quân mặt bở ngóng thủy quân đến.

- Thủy quân của địch đã bị quân của Lý Kế Nguyên chặn đánh bắt buộc không thể tiến vào hộ trợ quân bộ.

2. Trận chiến đấu bên trên phòng con đường Như Nguyệt

- hóng không thấy thủy quân đến, quân Tống tìm bí quyết vượt qua sông tấn công vào phòng đường của ta.

- Quân bên Lý kịp thời phản công, đẩy lùi quân Tống về phía Bắc.

- Quân Tống đề nghị chuyển sang phòng ngự.

- Đầu năm 1077, Lý hay Kiệt mở cuộc tiến công vào trận tuyến đường của địch, bị bất thần quân Tống thua kém to, lâm vào tình thế tình gắng khó khăn.

- Lý hay Kiệt công ty động xong xuôi chiến tranh,đề nghị giảng hòa, Quách Quỳ đồng ý rút quân về nước.

* Ý nghĩa:

- Quân Tống cần bỏ mộng xâm lăng Đại Việt.

- bảo đảm nền độc lập, tự chủ của khu đất nước.

Xem thêm: How To Talk About Your Favorite Food ? Ielts Speaking (20 Example Answers)

- Là trong số những trận đánh tiêu biểu trong lịch sử vẻ vang chống giặc ngoại xâm của dân tộc bản địa ta.