ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH 12

     
Giải bài xích 1 trang 99 SGK Hình học tập 12. Cho lăng trụ lục giác rất nhiều ABCDEF.A'B'C'D'E'F'
*

Bài 2 trang 99 SGK Hình học 12


Giải bài xích 2 trang 99 SGK Hình học tập 12. Mang đến khối lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng a. Call E với F thứu tự là trung điểm của B'C' với C'D'.
*

Bài 3 trang 99 SGK Hình học 12


Giải bài bác 3 trang 99 SGK Hình học tập 12. đến mặt cầu (S) trung khu O nửa đường kính r. Hình nón có đường tròn đáy (C) cùng đỉnh I các thuộc (S) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu (S)
*

Bài 4 trang 99 SGK Hình học 12


Giải bài xích 4 trang 99 SGK Hình học 12. Trong không khí Oxyz, mang lại hai điểm A(1 ; 2 ;-1), B(7 ; -2 ; 3)
*

Bài 5 trang 99 SGK Hình học tập 12


*

Bài 6 trang 100 SGK Hình học tập 12


Giải bài 6 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không khí Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x2 + y2 + z2 = 4a2 (a>0).

Bạn đang xem: ôn tập cuối năm hình 12


Giải bài xích 7 trang 100 SGK Hình học tập 12. Trong không khí Oxyz cho hai tuyến đường thẳng d1 cùng d2 có phương trình.
Giải bài bác 8 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho những điểm A(1; 0 ; -1), B(3 ; 4 ; -2), C(4 ; -1; 1), D(3 ; 0 ;3).
Giải bài 9 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không khí Oxyz cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ; -1), C(2 ; 4; 3), D(2 ; 2 ; -1).
Giải bài bác 10 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz mang đến đường trực tiếp d.a) tìm kiếm toạ độ giao điểm A của d và (α).

Xem thêm: Top 6 Chung Em La Hoc Sinh Lop 1 Mp3, Tiếng Việt: Học Hát Bài


Giải bài 11 trang 101 SGK Hình học tập 12. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1 ; 2 ; 0), B(-3 ; 0 ; 2), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 3 ;-2).
Giải bài bác 12 trang 101 SGK Hình học 12. Trong không khí Oxyz cho bốn điểm A(3 ; -2 ; -2), B(3 ; 2 ; 0), C(0 ; 2 ; 1) và D(-1 ; 1 ; 2)
Giải bài bác 13 trang 101 SGK Hình học 12. Trong không khí Oxyz, cho hai tuyến đường thẳng:a) chứng tỏ rằng d1 với d2 cùng thuộc một mặt phẳng.
Giải bài 14 trang 101 SGK Hình học tập 12. Trong không gian cho tía điểm A, B, C. Khẳng định điểm G sao cho
Giải bài 15 trang 101 SGK Hình học 12. Cho hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau.a) Viết phương trình những mặt phẳng (α) với (β) tuy nhiên song cùng với nhau cùng lần lượt cất d và d'.

Xem thêm: Khu Di Tích Ngã Ba Giồng - Di Tích Lịch Sử Cấp Quốc Gia Ngã Ba Giồng


Giải bài xích 16 trang 102 SGK Hình học tập 12. Trong không gian Oxyz đến mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 = 0 cùng mặt phẳng (β) gồm phương trình 2x - 2y + z + 3 = 0.