Phân phối chương trình ngữ văn 12

     
*

Phân phối lịch trình Ngữ văn 12

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)Học kì I: 19 tuần (54 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: ngày tiết 1 mang lại tiết 3– tổng quan văn học nước ta từ cm tháng Tám 1945 đến hết vậy kỉ XX;– Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình ngữ văn 12

Tuần 2: máu 4 mang lại tiết 6– Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả);– duy trì gìn sự trong sạch của giờ Việt;– bài viết số 1: Nghị luận làng mạc hội.


Tuần 3: máu 7 mang lại tiết 9– Tuyên ngôn chủ quyền (phần hai: Tác phẩm);– giữ lại gìn sự trong trắng của giờ Việt (tiếp theo).

Tuần 5: máu 13 đến tiết 15– phong cách ngôn ngữ khoa học;– Trả nội dung bài viết số 1;– nội dung bài viết số 2: Nghị luận làng mạc hội (bài làm ở nhà).


Tuần 7: tiết 19 cho tiết 21– Tây Tiến;– Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

Tuần 8: máu 22 mang đến tiết 24– Việt Bắc (phần một: tác giả);– quy định thơ;– Trả bài xích làm văn số 2.

Tuần 9: ngày tiết 25 mang đến tiết 27– Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm);– phát biểu theo công ty đề.


Tuần 11: huyết 31 đến tiết 33– Thực hành một vài phép tu tự ngữ âm;– nội dung bài viết số 3: Nghị luận văn học.

Tuần 13: huyết 37 cho tiết 39– Sóng;– rèn luyện vận dụng phối kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài bác văn nghị luận.

Tuần 15: máu 43 mang đến tiết 45– quy trình văn học và phong thái văn học;– Trả nội dung bài viết số 3.

Tuần 16: tiết 46 cho tiết 48– người lái xe đò sông Đà (trích);– chữa lỗi lập luận vào văn nghị luận.

Tuần 18: ngày tiết 51 đến tiết 52– Ôn tập văn học;– thực hành chữa lỗi lập luận vào văn nghị luận.

Tuần 19: huyết 53 cho tiết 54– bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: máu 55 mang đến tiết 56– Vợ ông xã A đậy (trích).

Tuần 21: huyết 57 đến tiết 58– nội dung bài viết số 5: Nghị luận văn học.

Tuần 22: huyết 59 cho tiết 60– Nhân vật giao tiếp.

Tuần 23: huyết 61 đến tiết 63– bà xã nhặt;– Nghị luận về một tác phẩm, một quãng trích văn xuôi.

Tuần 25: ngày tiết 67 mang lại tiết 69– Những người con trong gia đình;– Trả nội dung bài viết số 5;– nội dung bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 26: máu 70 mang lại tiết 72– dòng thuyền ngoại trừ xa;– thực hành về hàm ý.

Tuần 28: máu 76 mang đến tiết 78– Thuốc;– Rèn luyện năng lực mở bài, kết bài xích trong bài bác văn nghị luận.

Tuần 29: ngày tiết 79 cho tiết 81– số trời con người (trích);– Trả nội dung bài viết số 6.

Tuần 30: máu 82 mang lại tiết 84– Ông già và biển cả cả (trích);– diễn đạt trong văn nghị luận.

Tuần 31: huyết 85 mang đến tiết 87– Hồn Trương Ba, domain authority hàng làm thịt (trích);– miêu tả trong văn nghị luận (tiếp theo).

Tuần 32: tiết 88 mang đến tiết 90– nhìn về vốn văn hóa truyền thống dân tộc;– phát biểu tự do.

Tuần 33: huyết 91 cho tiết 93– phong cách ngôn ngữ hành chính;– Văn bạn dạng tổng kết.

Tuần 34: tiết 94 cho tiết 96– Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ;– Ôn tập phần làm cho văn.

Tuần 35: máu 97 đến tiết 99– giá trị văn học tập và mừng đón văn học;– Tổng kết phần tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.

Xem thêm: Phần Mở Rộng Của Tên Tệp Thường Thể Hiện ? Phần Mở Rộng Của Tên Tệp Thường Thể Hiện

Tuần 36: máu 100 đến tiết 102– Ôn tập phần văn học.

Tuần 37: huyết 103 đến tiết 105– bài viết số 7;– Trả nội dung bài viết số 7.

Phân phối công tác môn Ngữ văn lớp 12 – Nâng cao

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: huyết 1 mang lại tiết 4– bao hàm văn học vn từ phương pháp mạng tháng Tám 1945 cho hết cố gắng kỉ XX;– Nghị luận làng mạc hội và nghị luận văn học.

Tuần 2: máu 5 đến tiết 8– Tuyên ngôn Độc lập;– Nguyễn Ái Quốc – hồ Chí Minh;– duy trì gìn sự trong sạch của giờ đồng hồ Việt;– nội dung bài viết số 1: Nghị luận xóm hội (học sinh làm cho ở nhà).

Tuần 9: tiết 33 mang lại tiết 36– con đường trở thành” kẻ sĩ hiện nay đại”;– những kiểu kết cấu của bài bác nghị luận;– Trả bài viết số 2.

Tuần 10: tiết 37 mang lại tiết 40– người lái đò sông Đà;– Luyện tập về kiểu cách dùng phương án tu từ bỏ ẩn dụ;– luyện tập vận dụng phối hợp các phương thức biểu đạt trong bài bác văn nghị luận.

Tuần 11: huyết 41 mang đến tiết 44– Nguyễn Tuân;– phong cách văn học;– Nghị luận về một bốn tưởng, đạo lí.

Tuần 13: ngày tiết 49 mang đến tiết 52– chú ý về vốn văn hóa dân tộc;– phong thái ngôn ngữ khoa học;– Nghị luận về một hiện tượng lạ đời sống.

Tuần 15: máu 57 mang đến tiết 60– tư duy hệ thống, mối cung cấp sức sống bắt đầu của thay đổi tư duy;– rèn luyện về phong cách ngôn ngữ khoa học;– Trả nội dung bài viết số 3.

Tuần 16: tiết 61 mang đến tiết 63– quá trình văn học;– Luyện tập về kiểu cách tránh hiện tượng kỳ lạ trùng nghĩa.

Tuần 17: huyết 64 cho tiết 66– Ôn tập về văn học tập (học kì I);– rèn luyện vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 18: tiết 67 mang đến tiết 69– phát biểu theo chủ thể và tuyên bố tự do;– rèn luyện phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do;– luyện tập về tiếng Việt (học kì I).

Tuần 19: huyết 69 mang lại tiết 72– Ôn tập về làm văn (học kì I);– bài viết số 4 (kiểm tra học tập kì I);– Trả bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: tiết 73 đến tiết 75– Vợ chồng A lấp ;– luyện tập về nhân trang bị giao tiếp.

Tuần 21: máu 76 cho tiết 78– vợ nhặt ;– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 22: huyết 79 mang lại tiết 81– Những đứa con trong gia đình;– rèn luyện về nhân vật tiếp xúc (tiếp theo).

Tuần 23: tiết 82 cho tiết 84– tuyển lựa và nêu luận điểm;– nội dung bài viết số 5 (Nghị luận văn học).

Tuần 25: tiết 89 mang lại tiết 92– Một tín đồ Hà Nội;– Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ;– thực hiện luận cứ.

Tuần 28: máu 101 mang đến tiết 104– cực hiếm của văn học;– Luyện tập về phong thái tránh lỗi biểu đạt có nhiều kĩ năng hiểu khác nhau;– Thân bài.

Tuần 29: máu 105 mang đến tiết 108– Số phận con người;– Kết bài;– Trả nội dung bài viết số 6.

Tuần 30: huyết 109 đến tiết 112– Ông già và đại dương cả;– bài viết số 7 (Nghị luận làng mạc hội).

Tuần 31: máu 113 mang lại tiết 116– Thuốc– Trả bài kiểm tra văn học.– miêu tả trong văn nghị luận

Tuần 32: máu 117 mang lại tiết 120– tiếp nhận văn học;– Luyện tập về kiểu cách tránh một vài lỗi lô gích;– hình thức trình bày bài văn.

Tuần 33: huyết 121 mang đến tiết 124– Tổng kết cách thức đọc – phát âm văn bản;– Trả nội dung bài viết số 7;– xuất bản đề cưng cửng diễn thuyết.

Tuần 34: huyết 125 đến tiết 128– phong cách ngôn ngữ hành chính;– rèn luyện về phong thái ngôn ngữ hành chính;– Văn phiên bản tổng kết;– Luyện viết văn bạn dạng tổng kết.

Tuần 35: tiết 129 đến tiết 132– Tổng kết phần Văn học;– Tổng kết phần làm cho văn.

Tuần 36: ngày tiết 133 đến tiết 136– Ôn tập về Văn học (học kì II);– Tổng kết phần tiếng Việt;– Ôn tập về làm cho văn (học kì II);– Luyện tập về giờ Việt (học kì II).

Xem thêm: Biểu Thức Tính Suất Điện Động Của Nguồn Điện Là, Công Thức Suất Điện Động Của Nguồn Điện

Tuần 37: máu 137 cho tiết 140– bài viết số 8 (kiểm tra học tập kí II)– Trả bài viết số 8.