Soạn anh 12 unit 11: a

     

Unit 11: Books – tiếng Anh Lớp 12

A. Reading

A. Reading Unit 11 Trang 118 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 12

Before You Read (Trước khi bạn đọc)

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Soạn anh 12 unit 11: a

Ask each other the following questions. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi nhau những thắc mắc sau.)

1. vì chưng you often read books?

2. What kind of books bởi vì you enjoy reading most/least?

3. How vày you read books?

Hướng dẫn giải

1. Bởi vì you often read books? (Bạn có tiếp tục đọc sách không?)

Đáp án: Yes. I do. ()

2. What kind of books bởi vì you enjoy reading most/least? (Loại sách nào mình muốn đọc tuyệt nhất / ít nhất?)

Đáp án: I enjoy reading books on science most, but I read novels least. (Tôi yêu thích đọc sách về kỹ thuật nhất, dẫu vậy tôi hiểu tiểu thuyết không nhiều nhất.)

3. How vày you read books? (Bạn phát âm sách như thế nào?)

Đáp án: I often read my favourite books in my không tính tiền time; but when I, by chance, get an interesting book I find time to lớn read it. In reading books, I generally scan its nội dung first lo see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time to read it, a few pages a time. (Tôi hay đọc số đông cuốn sách ái mộ trong thời hạn rảnh rỗi; nhưng khi vô tình nhận được một cuốn sách thú vị, tôi sẽ nỗ lực dành thời gian để gọi nó. Trong vấn đề đọc sách, tôi thường xuyên xem qua văn bản của nó trước tiên giúp xem nếu có bất kỳ ý tưởng thú vị. Sau đó, nếu như tôi có nhiều thời gian hơn, tôi đọc khẩu ca đầu. Sau đó tôi tìm thời hạn để phát âm vài trang một lần.)

Cách giải khác

1. Vị you often read books? (Bạn gồm thường đọc sách không?)

Đáp án: Yes, I do.

2. What kind of books bởi vì you enjoy reading most/least? (Bạn thích/ít đam mê đọc các loại sách gì nhất?)

Đáp án: I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

3. How vì you read books? (Bạn phát âm sách như thế nào / theo cách nào?)

Đáp án: I generally scan its content first lo see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time lớn read it, a few pages a time.

While You Read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the text & do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn cùng làm những bài tập theo sau.)

https://conhantaohpg.com/wp-content/uploads/2020/10/a-reading-unit-11-trang-118-sgk-tieng-anh-lop-12.mp3

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are to be tasted, others lớn be swallowed, and some few khổng lồ be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible lớn read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book & read a few pages before going khổng lồ sleep. It is enough khổng lồ dip into it and read bits here & there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to lớn enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong lớn this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly & carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want lớn “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Vì chưng not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more and more people have television in their homes, fewer và fewer people will buy books khổng lồ read. Why read when television can bring you all the information và stories with colour, picture & action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before. Books are still a cheap way khổng lồ get information và entertainment, và you can keep a book forever & read it many times. Books in the trang chủ are a wonderful source of knowledge và pleasure.

Tạm dịch

Bàn về câu hỏi đọc sách, Francis Bacon, bạn sống thuộc thời với đơn vị văn Shakespeare, vẫn viết như sau “Một số sách phải đọc qua loa, một trong những khác đề nghị đọc ngốn ngấu, một vài ít cần được nghiền ngẫm và suy ngẫm”. Lời khuyên nhủ hay kia chỉ ra những cách khác biệt để đọc những một số loại sách không giống nhau. Chẳng hạn, chúng ta cũng có thể lấy một cuốn sách về phượt và gọi vài trang trước khi đi ngủ. Quyển đó chỉ để cho bạn ghé đôi mắt vào và đọc chút xíu chồ này khu vực nọ. Nói cầm lại, chỉ với đọc qua loa cơ mà thôi.

Vài quyển truyện thì để đọc ngốn ngấu. Cứ tưởng tượng chúng ta vừa kiếm được quyển truyện hay, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thời giờ để thưởng thức nó. Hoàn toàn có thể bạn sẽ đi nghỉ hay vẫn trên tàu hỏa cho một chuyến du ngoạn dài. Nếu sẽ là quyển sách hay, bạn có thể nói “quyển này xuất xắc tới nỗi tôi không đặt nó xuống được”, nhưng không phải sách truyện nào cũng thuộc các loại này. Các nhà phê bình văn học nhiều lúc mô tả sách là “khó nhưng mà đặt xuống” hay “khó hoàn toàn có thể cầm lên lại được”.

Có rất nhiều quyển sách đề xuất đọc chậm trễ và cẩn thận. Nếu sẽ là quyển sách về chủ thể bạn mếm mộ thì các bạn sẽ muốn “nghiền ngẫm với suy ngẫm” nó. Điều đó không có nghĩa là bạn bắt buộc đọc thật chậm. Khi núm một quyển sách lên thứ 1 tiên, các bạn phải chất vấn để biết chắc hẳn rằng nó không quá khó đọc. Đừng bắt đầu đọc một quyển sách mà không xem qua vài ba trang đầu để biết chúng ta cũng có thể đọc cùng hiểu nó dễ dàng không.

Một số fan nghĩ là lúc càng không ít người có tivi ở nhà thì số người mua sách vẫn càng ít đi. Tại sao phải xem sách khi vô con đường truyền hình rất có thể mang đến cho bạn tất cả thông tin và những câu truyện với color sắc, hình ảnh sống động? vắt nhưng, thiệt ra, tivi ko giết bị tiêu diệt thú hiểu sách. Ngày nay, sách các loại được buôn bán nhiều hơn lúc nào hết. Sách vẫn là 1 trong cách ít tốn kém để có thông tin với giải trí, và chúng ta lại rất có thể cất giữ lại sách và đọc lại các lần. Sách sống nhà chính là một nguồn kỹ năng và vui thú tuyệt vời.

Task 1. The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them. (Tất cả đầy đủ từ và các từ lộ diện ở đoạn văn. Tra cứu từ giờ Việt tương đương cho mỗi từ.)

1. swallow: ________________

2. Dip into: ________________

3. taste: ________________

4. “hard-to-pick-up-again”: ________________

5. digest: ________________

6. Chew: ________________

7. “hard-to-put-down”: ________________

Hướng dẫn giải

1. Swallow: đọc ngốn ngấu

2. Dip into: đọc lướt qua

3. taste: đọc thử, gọi qua loa

4. “hard-to-pick-up-again”: khó có thể cầm lên lại

5. Digest: đọc với suy ngẫm

6. Chew: nghiền ngẫm

7. “hard-to-put-down”: không thể để xuống

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box. (Làm bài toán theo cặp. Xác minh xem những phát biểu sau là đúng (T) tốt sai (F) hay chưa được đề cập cho (NM) trong bài bác đọc. Tích vệt vào ô ham mê hợp.)

1. You can’t read different types of books in the same way.

2. When you “taste” a book you read it carefully from the beginning khổng lồ the end.

3. Many people only have time khổng lồ read when they are travelling.

4. Books with good stories are often described as “hard-to-put-down”.

Xem thêm: Tình Nghèo Có Nhau - Em Ko Di Tim Nguoi Yeu Ly Tuong Dau Anh

5. Television has replaced books altogether.

Hướng dẫn giải

1. You can’t read different types of books in the same way.

Tạm dịch: các bạn không thể đọc các loại sách không giống nhau theo bí quyết giống nhau.Trả lời: Not mentioned

2. When you “taste” a book you read it carefully from the beginning to lớn the end.

Tạm dịch: khi chúng ta “đọc thử” một cuốn sách độc giả nó cẩn thận từ đầu mang đến cuối.Trả lời: False (when you taste a book you dip into it & read bits here và there)Thông tin: “It is enough to lớn dip into it & read bits here và there. In a word, this is “tasting”.”

3. Many people only have time to lớn read when they are travelling.

Tạm dịch: không ít người chỉ có thời hạn để hiểu khi họ đang đi du lịch.Trả lời: Not mentioned (trong bài viết không đề cập đến việc đọc sách khi đi du lịch)

4. Books with good stories are often described as “hard-to-put-down”.

Tạm dịch: đa số cuốn sách có những mẩu chuyện hay thường được diễn tả như là “khó đặt xuống”.Trả lời: TrueThông tin: (đoạn 2) “If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.”

5. Television has replaced books altogether.

Tạm dịch: truyền họa đã cố kỉnh thế hoàn toàn sách.Trả lời: FalseThông tin: “But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before.”

Task 3. Answer the questions according to lớn the information in the passage. (Trả lời thắc mắc dựa theo tin tức trong đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

2. When might you “swallow” a book?

3. What should you vày before starting to lớn read a book carefully and slowly?

4. What are the advantages of television over books?

5. What are the advantages of books over television?

Hướng dẫn giải

1. How many ways of reading are there? (Có bao nhiêu cách đọc?)

Trả lời: There are three. (taste, swallow, chew & digest). (Ba (nếm, nuốt, nhai cùng tiêu hóa))Thông tin: “Some books are lớn be tasted, others to lớn be swallowed, và some few lớn be chewed và digested.”

2. When might you “swallow” a book? (Khi nào chúng ta “nuốt” một cuốn sách?)

Trả lời: When you find a good story và have time to enjoy it. (Khi chúng ta tìm thấy một câu chuyện hay và có thời gian để tận thưởng nó.)Thông tin: (đoạn 2) “Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to lớn enjoy it.”

3. What should you vị before starting to read a book carefully & slowly? (Bạn nên làm gì trước khi bước đầu đọc cuốn sách cẩn thận và chậm?)

Trả lời: Read a few pages lớn see if it’s the one you can read & understand it easily. (Đọc một vài ba trang giúp xem nó tất cả phải là một quyển sách chúng ta có thể đọc và hiểu nó một cách dễ ợt hay không.)Thông tin: (đoạn 3) “If it is a book on a subject that you are interested in, you will want lớn “chew & digest it”.”

4. What are the advantages of television over books? (Lợi ích của truyền hình hơn nhiều sách là gì?)

Trả lời: Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures và actions. (Tivi hoàn toàn có thể mang lại cho mình thông tin và mẩu truyện với color sắc, hình ảnh và hành động.)Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture & action?”

5. What are the advantages of books over television? (Những công dụng của sách hơn nhiều truyền hình là gì?)

Trả lời: Books are still a cheap way to lớn get information và entertainment. Và moreover you can keep a book forever và read it at any time and again và again. (Sách vẫn chính là cách tiết kiệm tiền để có được thông tin và giải trí. Và hơn thế nữa nữa, chúng ta có thể giữ một cuốn sách mãi mãi với đọc nó bất cứ lúc nào lần này qua lần khác.)Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way lớn get information và entertainment, and you can keep a book forever và read it many times. Books in the trang chủ are a wonderful source of knowledge & pleasure.”After You Read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across (→), down (↓), up (↑), backwards (←), or at an angle. Here are some clues… (Làm bài toán theo cặp hoặc nhóm. Tra cứu tên của những loại sách vào hình vuông. Các từ hoàn toàn có thể nằm ngang, dọc, lên, ngược, hoặc xiên. Đây là 1 trong vài gợi ý.)

a. If you like books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a t…..

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a r…………….is the right book for you.

c. A n…………… is a story long enough lớn fill a complete book, in which the characters & events are usually imaginary.

d. A s………………fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

e. If you want to lớn learn how khổng lồ knit or work with wood, you should buy a c…………… book.

f. F…………….books tell stories from the author’s imagination.

g. A c………………book tells stories through pictures.

h. A b……………….is about a person’s life written by somebody else.

*

Hướng dẫn giải

a. If you lượt thích books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

Tạm dịch: (Nếu mình thích sách với một mẩu chuyện thú vị đặc biệt là về tầy hoặc con gián điệp, hiểu một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

Tạm dịch: (Nếu mình muốn đọc những câu chuyện về tình yêu, một quyển sách lãng mạn rất cân xứng với bạn.)

c. A novel is a story long enough to lớn fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

Tạm dịch: (Một quyển tè thuyết là một trong câu chuyện dài đủ nhằm lắp đầy một cuốn sách hoàn chỉnh, trong các số ấy các nhân vật và sự kiện thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

Tạm dịch: (Sách công nghệ giả tưởng là 1 trong những loại sách dựa vào những tò mò khoa học tưởng tượng về tương lai.)

e. If you want to learn how lớn knit or work with wood, you should buy a craft book.

Tạm dịch: (Nếu bạn muốn học làm cố gắng nào nhằm đan hoặc thao tác với gỗ, bạn nên mua một quyển sách thủ công.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

Tạm dịch: (Sách đưa tưởng kể câu chuyện từ trí tưởng tượng của tác giả.)

g. A comic book tells stories through pictures.

Tạm dịch: (Một quyển truyện tranh kể mẩu truyện qua hình ảnh.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else.

Xem thêm: " Sẽ Gầy Là Gì Đen Tối - Hiểu Cả Nghĩa Đen Và Nghĩa Bóng Của Cụm Từ Này

Tạm dịch: (Một cuốn đái sử nhắc về cuộc sống của một fan do tín đồ khác viết.)

*

Như vậy, các bạn đã xem qua nội dung bài xích Unit 11 Books – A. Reading công tác Tiếng Anh Lớp 12. Sau bài học này, các các bạn sẽ đến bài B. Speaking – Unit 11: Books, các bạn cùng theo dõi và quan sát nhé.