Unit 13 Lớp 10 Reading

     

Unit 13: Films and Cinema – giờ đồng hồ Anh Lớp 10

A. Reading

A. Reading Unit 13 Trang 132 SGK giờ Anh Lớp 10

Before You Read (Trước khi bạn đọc)

Work with a partner. Answer the questions. (Làm câu hỏi với chúng ta học. Vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. Bởi you want khổng lồ see a film at the cinema or TV? Why?

2. Can you name some of the films you have some?

3. What kind of films bởi you lượt thích to see? why?

*

Hướng dẫn giải

1. Bởi you want to see a film at the cinema or TV? Why? (Bạn mong muốn xem một bộ phim truyện tại rạp chiếu phim giải trí phim hay TV? tại sao?)

Đáp án: I want lớn see a film on TV at trang chủ because I feel more comfortable and không lấy phí from the noise. (Tôi mong muốn xem một tập phim trên TV ngơi nghỉ nhà, bởi vì tôi cảm thấy thoải mái hơn và không biến thành tiếng ồn.)

2. Can you name some of the films you have some? (Bạn hoàn toàn có thể kể thương hiệu một số bộ phim truyền hình bạn có?)

Đáp án: I’ve seen some films such as “Cuốn theo hướng Gió”, “Thằng Gù nhà thời thánh Đức Bà ”, & “Tể Tướng giữ Gù”, … (Tôi đang xem một số bộ phim truyện như “Cuốn theo hướng Gió”, “Nhà cúng Hằng Đức Bà”, và “Tể Tướng lưu lại Gù”, ..

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 10 reading

.)

3. What kind of films bởi vì you lượt thích to see? why? (Bạn yêu thích xem phim nào? trên sao?)

Đáp án: I like to see story & science films because these films reflect the facts in real life & convey moral ideas in the film stories, & in science films, I can learn more about things around us. (Tôi thích hợp xem phim truyện và khoa học do những bộ phim truyện này bội nghịch ánh sự thật trong cuộc sống thường ngày thực cùng truyền đạt ý tưởng phát minh đạo đức trong những câu chuyện phim, cùng trong các bộ phim truyền hình khoa học tập tôi có thể tham khảo thêm về gần như thứ bao phủ chúng ta.)

While You Read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, & then vì chưng the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và tiếp đến làm những bài tập theo sau.)

Bài Nghe A. Reading Unit 13 Trang 132 SGK tiếng Anh Lớp 10 MP3

https://conhantaohpg.com/wp-content/uploads/2021/03/a-reading-unit-13-trang-132-sgk-tieng-anh-lop-10.mp3

The history of what we gọi cinema today began in the early ()(19^th) century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene và camera positions khổng lồ tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able khổng lồ enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared lớn make longer and better films & build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the over of the 1920s. This wras when sound was introduced. The change began in America and soon spread khổng lồ the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema size appeared, the musicaf cinema.

Tạm dịch

Lịch sử của loại mà họ ngày nay call là điện hình ảnh bất đầu từ đầu Thế kỷ 19. Vào khoảng đó các nhà khoa học đã phát chỉ ra rằng khi tạo cho một loạt những bức hình ảnh chuyển động, chúng sẽ cho những người ta cái cảm hứng là chúng đang vận động thật. Điện ảnh phát triển hối hả trong hai thập niên đầu kể từ thời điểm ra đời. Trong thời hạn đầu, phim ko gì rộng là đều bức hình ảnh biết chuyển động và thường sẽ có độ nhiều năm chỉ hơn một phút. Mặc dù nhiên cho đến năm 1905 phim dài từ thời điểm năm đến mười phút. Phim sử dụng những cảnh con quay và các vị trí đặt máy quay khác biệt để tạo cho một tình tiết có các diễn viên gia nhập đóng các vai khác nhau. Vào đầu những năm 1910, khán giả đã rất có thể thường thức những tập phim hài đầu tiên, dẫu vậy mãi đến năm 1915 điện ảnh mới thực sự biến đổi một ngành công nghiệp. Từ kia trở đi những nhà có tác dụng phim chuẩn bị sẵn sàng làm những bộ phim truyền hình dài hơn, hay hơn và xuất bản rạp riêng nhằm chiếu phim. Điện hình ảnh hoàn toàn thay đổi vào cuối trong thời hạn 1920. Đó là lúc âm thanh được lồng vào phim. Sự biến hóa này bước đầu ở Mỹ cùng chẳng bao thọ sau lan ra khẳp nắm giới. Lúc phim câm được thay thế sửa chữa bởi phim có tiếng nói, một mô hình điện hình ảnh mới xuất hiện, đó là điện ảnh âm nhạc.

Task 1. Find the word in the passage that can match with the definition on the right column. (Tìm từ trong khúc văn mà hoàn toàn có thể ghép với quan niệm ở cột phải.)


1. ________________film-making industry
2. ________________series of related events or actions
3. ________________a period of ten years
4. ________________quickly and in a short time
5. ________________part of a film
6. ________________a person in a film

1. Cinema (điện ảnh)film-making industry (ngành làm cho phim)
2. Sequence (chuỗi)series of related events or actions (loạt sự kiện hoặc hành động liên quan)
3. Decade (thập kỷ)a period of ten years (Một khoảng thời gian mười năm)
4. Rapidly (nhanh)quickly và in a short time (một cách mau lẹ và vào một thời gian ngắn)
5. Scene (cảnh phim)part of a film (một phần của một cỗ phim)
6. Character (nhân vật)a person in a film (một người trong một bộ phim)

Task 2. Work in pairs. Answer these questions. (Làm việc từng đôi. Trả lời câu hỏi.

Xem thêm: Bóng Đá Trực Tiếp Tây Ban Nha Thụy Sĩ, Xem Trực Tiếp Tây Ban Nha Vs Thụy Sĩ

)

1. When did the history of cinema begin?

2. What did scientists discover at the time?

3. Did films in the early days have sound?

4. When were audiences able to lớn see long films?

5. When was sound introduced?

6. What size of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

Hướng dẫn giải

1. When did the history of cinema begin? (Lịch sử điện ảnh bắt đầu từ khi nào?)

Đáp án: The history of cinema began in the early (19^th) century. (Lịch sử của điện hình ảnh bắt đầu vào vào đầu thế kỷ 19.)

2. What did scientists discover at the time? (Các bên khoa học tò mò gì vào thời gian đó?)

Đáp án: At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were phối in motion, they could give the feeling of movement. (Vào thời điểm đó, những nhà khoa học phát hiện ra rằng lúc một chuỗi hình hình ảnh tĩnh được để trong chuyển động, họ rất có thể cho cảm giác chuyển động.)

3. Did films in the early days have sound? (Phim giữa những ngày đầu có âm nhạc không?)

Đáp án: No, they didn’t. (Không, bọn họ không làm cho vậy.)

4. When were audiences able khổng lồ see long films? (Khi nào khán giả hoàn toàn có thể xem phim dài?)

Đáp án: Audiences were able lớn see long films in the easrly 1920s. (Khán giả rất có thể xem những tập phim dài trong thập niên 1920.)

5. When was sound introduced? (Khi nào âm nhạc được giới thiệu?)

Đáp án: The sound was introduced at the end of the 1920s. (Âm thanh được giới thiệu vào cuối trong thời điểm 1920.)

6. What size of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones? (Hình thức bộ phim nào mở ra như những bộ phim truyền hình câm cũ vẫn được sửa chữa bởi những bộ phim nói?)

Đáp án: As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared. (Khi những tập phim câm cũ sẽ được sửa chữa thay thế bằng những bộ phim nói, rạp chiếu phim phim âm thanh xuất hiện.)

Task 3. Decide which of the options below is the best title for the passage. (Xác định sàng lọc nào trong số những lựa lựa chọn dưới đây là tiêu đề đúng nhất mang lại đoạn văn.)

A. The Story of a Film Maker (Lịch sự ở trong phòng làm phim)

B. A Brief of Cinema (Tóm tắt về điện ảnh)

C. The History of the Film Industry (Lịch sử của ngành công nghiệp phim.)

Hướng dẫn giải

B. A Brief of Cinema (Tóm tắt về điện ảnh)

After You Read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below. (Làm câu hỏi nhóm. Nói về đoạn văn, cần sử dụng từ lưu ý dưới đây.)

(19^th) century19051910s1920s1915

Hướng dẫn giải

Cinema began in the early (19^th) century. Và by 1905, films were about five or ten minutes long. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films. (Rạp chiếu phim bắt đầu vào vào đầu thế kỷ 19. Và mang lại năm 1905, các bộ phim dài khoảng năm tốt mười phút. Ở đầu trong thời gian 1910, người theo dõi đã rất có thể thưởng thức những tập phim dài đầu tiên.)

And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the over of the 1920s, the cinema changed completely. (Và cho tận năm 1915, các rạp chiếu phim giải trí phim new thực sự biến một ngành công nghiệp. Vào cuối trong thời hạn 1920, điện ảnh đã đổi khác hoàn toàn.)

Các chúng ta Vừa xem Qua ngôn từ A. Reading Unit 13 Trang 132 SGK giờ Anh Lớp 10. Bài xích Học bao hàm Before You Read, While You Read, After You Read, Sau bài học Này Các bạn sẽ Đến B. Speaking – Unit 13: Films và Cinema, các bạn Cùng theo dõi và quan sát Nhé.

Xem thêm: 7 Mẫu Bản Tường Trình Viết Tay 2022, Mẫu Bản Tường Trình Có Hướng Dẫn Viết


Các nhiều người đang xem A. Reading Unit 13 Trang 132 SGK giờ Anh Lớp 10 trực thuộc Unit 13: Films & Cinema tại Tiếng Anh Lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh Lớp 10 của conhantaohpg.com. Hãy nhấn Đăng ký Nhận Tin Của website Để update Những tin tức Về học Tập mới nhất Nhé.