Sơ đồ tư duy hóa học lớp 12

     

Lý thuyết là câu dễ ăn được điểm và tốn ít thời gian khi làm bài bác thi môn Hóa. Dưới đây, tuyển sinh số xin mang đến các sỹ tử sơ đồ tứ duy hóa học về con kiến thức triết lý môn Hóa lớp 12 bên dưới dạng kim chỉ nan để luôn thể ôn tập.

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài bác sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: khái niệm về Xà phòng và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: rèn luyện Este và hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập cấu trúc và đặc thù của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este cùng Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit cùng ProteinBài 12 Luyện tập cấu trúc và đặc thù của Amin, Amino axit với Protein

Chương 4: Polime Và vật liệu Polime

Bài 13: Đại cương về polimeBài 14 vật tư polimeBài 15: luyện tập Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành một vài tính hóa học của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương Về Kim Loại

Bài 17: vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18: tính chất của sắt kẽm kim loại và hàng điện hóa của kim loạiBài 19 vừa lòng kimBài 20: Sự ăn mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc thù của kim loạiBài 23 luyện tập Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: thực hành Tính chất, pha chế kim loại, sự bào mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: kim loại kiềm với hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất quan trọng của chúngBài 27: Nhôm cùng hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập tính chất của nhôm với hợp chất của nhômBài 30: Thực hành đặc điểm của natri, magie, nhôm với hợp hóa học của chúng

Chương 7: sắt Và một vài Kim các loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp chất của sắtBài 33: hợp kim của sắtBài 34: Crom và hợp hóa học của CromBài 35: Đồng với hợp chất của ĐồngBài 36: qua loa về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập tính chất hóa học của sắt cùng hợp chất của sắtBài 38: Luyện tập đặc điểm hóa học tập của crom, đồng với hợp chất của chúngBài 39: Thực hành đặc thù hóa học tập của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một số trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: dấn biết một trong những ion vào dung dịchBài 41: nhấn biết một số trong những chất khíBài 42: rèn luyện Nhận biết một vài chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học cùng Vấn Đề cách tân và phát triển Kinh Tế, buôn bản Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề cách tân và phát triển kinh tếBài 44: hóa học và vụ việc xã hộiBài 45: hóa học và sự việc môi trường

Sơ thiết bị hóa con kiến thức kim chỉ nan môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*