Sơ Đồ Tư Duy Lý 12

     

Tóm tắt lý thuyết bằng Sơ đồ tứ duy đồ dùng lí 12 bài 3 tuyệt nhất. Khối hệ thống kiến thức vật dụng lí 12 bài 3: con lắc đơn qua Lập sơ đồ tứ duy và bài bác tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy lý 12

Sơ đồ tứ duy trang bị lý 12: bài xích 3. Bé lắc đơn

*

Trắc nghiệm đồ dùng lý 12: bài bác 3. Bé lắc đơn


Câu 1: trên một khu vực trên phương diện đất, một nhỏ lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Khi sút chiều lâu năm dây treo của bé lắc 21 centimet thì nhỏ lắc mới dao động điều hòa cùng với chu kì là

A. 2,0 s. B. 2,5 s.

C. 1,0 s. D. 1,5 s.

Câu 2: Một học viên làm thử nghiệm đo tốc độ trọng trường bởi con lắc đơn. Khi đo chiều dài nhỏ lắc bằng một thước gồm chia độ mang lại milimet, kết quả đo 3 lần chiều lâu năm sợi dây hầu hết cho cùng một công dụng là 2,345m. đem sai số dụng cụ là 1 trong độ chia nhỏ dại nhất. Công dụng đo được viết là:

A. L = (2,345 ± 0,005) m.

B. L = (2345 ± 0,001) mm.

C. L = (2,345 ± 0,001) m.

D. L = (2,345 ± 0,0005) m.

Câu 3: Một nhỏ lắc 1-1 có chiều nhiều năm 40 cm xấp xỉ điều hòa tại khu vực có vận tốc trọng ngôi trường g = 10 m/s2 với biên độ góc 0,02 rad. Tốc độ của con lắc lúc dây treo thẳng đứng là:

A. 4 cm/s. 

B. 4 m/s.

C. 10 cm/s. 

D. 10 m/s.

Câu 4: Một nhỏ lắc đơn có chiều lâu năm 121 cm, xê dịch điều hòa tại vị trí có tốc độ trọng trường g. Lấy π2 = 10. Chu kì xê dịch của bé lắc là:

A. 0,5 s. B. 2 s.

C. 1 s. D. 2,2 s.

Câu 5: Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ với biên độ góc nhỏ ( α0 C. Chu kì dựa vào biên độ dao động.

D. Chu kì không phụ thuộc vào cân nặng của bé lắc.

Câu 6: Một con lắc 1-1 gồm một dây sắt kẽm kim loại nhẹ nhiều năm 1 m, xê dịch điều hoà với biên độ góc 0,2 rad trong một từ trường hầu hết mà cảm ứng từ được đặt theo hướng vuông góc với mặt phẳng xấp xỉ của con lắc và bao gồm độ phệ 1T. Lấy vận tốc trọng ngôi trường 10 m/s2. Tính suất điện động cực đại xuất hiện tại trên thanh treo nhỏ lắc:

A. 0,45 V. B. 0,63 V.

C. 0,32 V. D. 0,22 V.

Câu 7: Tại thuộc một địa điểm trên phương diện đất, ví như chu kì xê dịch điều hòa của nhỏ lắc 1-1 chiều lâu năm l là 2 s thì chu kì xấp xỉ điều hòa của nhỏ lắc đơn chiều dài 2l là:

A. 2√2s

B. 4s

C. 2s

D. √2s

Câu 8: Hai con lắc đối chọi (với tần số góc giao động điều hòa thứu tự là 10π/9 rad/s cùng 10π/8 rad/s) được treo ngơi nghỉ trần 1 căn phòng. Khi những vật nhỏ dại của hai bé lắc đang ở trong phần cân bằng, mặt khác truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng thế nào cho hai con lắc giao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong nhì mặt phẳng song song với nhau. Tìm khoảng thời gian kể từ thời điểm truyền gia tốc đến thời gian hai dây treo song song nhau lần vật dụng 2014.

A. 1611,5 s.

B. 14486,4 s.

C. 14486,8 s.

D. 14501,2 s.

Câu 9: Khi đưa một bé lắc đơn lên rất cao theo phương thẳng đứng (coi chiều nhiều năm của con lắc ko đổi) thì tần số xấp xỉ điều hoà của chính nó sẽ:

A. Tăng bởi tần số dao động điều hoà của chính nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.

B. Sút vì vận tốc trọng trường bớt theo độ cao.

C. Ko đổi do chu kỳ dao động điều hoà của chính nó không nhờ vào vào tốc độ trọng trường.

D. Tăng vì chu kỳ xấp xỉ điều hoà của nó giảm.

Câu 10: Một bé lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không đổi khác khi:

A. Biến hóa chiều dài nhỏ lắc.

B. Thay đổi gia tốc trọng trường.

C. Tăng biên độ góc cho 30°.

Xem thêm: Bài Văn Cảm Nghĩ Về Mẹ Lớp 7, Văn Mẫu Lớp 7 Bài Văn Biểu Cảm Về Mẹ Hay Nhất

D. Chuyển đổi khối lượng của nhỏ lắc.

Câu 11: Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì T = 4 s, thời gian để con lắc đi trường đoản cú vị trí cân bằng đến vị trí gồm li độ cực lớn là:

A. 2 s. B. 1,5 s.

C. 1 s. D. 0,5 s.

Câu 12: Một con lắc đối kháng treo vào đầu một gai dây mảnh bằng kim loại, thứ nặng có khối lượng riêng D. Khi dao động nhỏ dại trong bình chân không thì chu kì xấp xỉ là T. Bỏ qua mọi ma sát, lúc dao động nhỏ tuổi trong một hóa học khí có khối lượng riêng εD (ε

*

Đáp án: B

Câu 13: Trong quá trình dao động điều hòa của nhỏ lắc đơn. đánh giá và nhận định nào sau đây là sai ?

A. Khi quả nặng nghỉ ngơi điểm giới hạn, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B. Độ phệ của trương lực dây treo bé lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật.

C. Chu kỳ giao động của bé lắc không dựa vào vào biên độ dao động của nó.

D. Lúc khi góc hợp do phương dây treo nhỏ lắc với phương trực tiếp đứng giảm, vận tốc của trái năng đã tăng.

Câu 14: Hai nhỏ lắc đơn dao động điều hòa tại và một vị trí bên trên Trái Đất. Chiều dài cùng chu kì dao động của nhỏ lắc đối chọi lần lượt là l1, l2 cùng T1, T2. Biết T2 = 2T1. Hệ thức đúng là:

A. L1= 2l2. 

B. L1= 4l2.

C. L2 = 4l1. 

D. L2 = 2l1.

Câu 15: bé lắc solo dao động nhỏ trong một điện trường đều phải sở hữu phương thẳng đứng hướng xuống, đồ dùng nặng gồm điện tích dương; biên độ A với chu kỳ xê dịch T. Vào thời khắc vật đi qua vị trí thăng bằng thì bất ngờ tắt năng lượng điện trường. Chu kỳ và biên độ của con lắc lúc đó chuyển đổi như rứa nào? bỏ qua mọi lực cản.

A. Chu kỳ tăng; biên độ giảm.

B. Chu kỳ giảm biên độ giảm.

C. Chu kỳ luân hồi giảm; biên độ tăng.

D. Chu kỳ luân hồi tăng; biên độ tăng.

Câu 16: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với chu kì T với biên độ nhiều năm A. Lúc vật xấp xỉ đi qua vị trí thăng bằng nó va chạm tới vật nhỏ khác sẽ nằm yên ở đó. Sau va đụng hai vật kết dính nhau và cùng dao động điều hòa cùng với chu kì T’ và biên độ nhiều năm A’. Chọn tóm lại đúng.

A. A’ = A, T’ = T.

B. A’ ≠ A, T’ = T.

C. A’ = A, T’ ≠ T.

D. A’ ≠ A, T’ ≠ T.

Câu 17: phát biểu nào sau đó là sai khi nói đến dao rượu cồn của nhỏ lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?

A. Với dao động nhỏ thì xê dịch của nhỏ lắc là dao động điều hòa.

B. Khi đồ dùng nặng tại phần biên, cơ năng của bé lắc bằng thế năng của nó.

C. Chuyển động của nhỏ lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là cấp tốc dần.

D. Khi thứ nặng trải qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó thăng bằng với lực căng của dây.

Câu 18: Một con lắc đơn gồm dây treo tất cả chiều lâu năm 1 m cùng vật bé dại có khối lượng 100 g sở hữu điện tích 2.10-5 C. Treo bé lắc solo này trong điện trường rất nhiều với vectơ độ mạnh điện trường hướng theo phương ngang và bao gồm độ bự 5.104 V/m. Trong phương diện phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ độ mạnh điện trường, kéo vật nhỏ tuổi theo chiều của vectơ độ mạnh điện trường sao để cho dây treo phù hợp với vectơ gia tốc trọng ngôi trường một góc 54° rồi buông nhẹ cho nhỏ lắc giao động điều hòa. Mang g = 10 m/s2. Trong quy trình dao động, tốc độ cực to của vật bé dại là :

A. 0,59 m/s.  B. 3,41 m/s.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu: Tổng Kết Vốn Từ Và Câu Lớp 5 Trang 156 Tổng Kết Vốn Từ

C. 2,87 m/s. D. 0,50 m/s.

Câu 19: tất cả hai con lắc đối kháng giống nhau. Vật nhỏ của nhỏ lắc đầu tiên mang điện tích 2,45.10-6 C, vật bé dại con lắc đồ vật hai không mang điện. Treo cả hai bé lắc vào vùng điện trường đều phải có đường sức điện thẳng đứng, và cường độ điện trường tất cả độ phệ E = 4,8.104 V/m. Xét hai xấp xỉ điều hòa của con lắc, người ta thấy trong cùng một khoảng tầm thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện nay được 7 xấp xỉ thì nhỏ lắc thiết bị hai triển khai được 5 dao động. Mang g = 9,8 m/s2. Trọng lượng vật nhỏ của mỗi nhỏ lắc là:

A. 12,5 g B. 4,054 g

C. 42 g D. 24,5 g

Câu 20: Một nhỏ lắc lốc xoáy thẳng đứng cùng một con lắc đối kháng được tích năng lượng điện q, cùng khối lượng m. Khi không có điện ngôi trường chúng xấp xỉ điều hòa với chu kỳ T1 = T2. Khi đặt cả hai con lắc trong cùng một điện trường đều có vectơ độ mạnh điện trường E nằm hướng ngang thì độ dãn của con lắc lò xo tăng 1,44 lần, con lắc đơn dao động với chu kỳ 5/6 s. Chu kỳ dao dộng của nhỏ lắc lốc xoáy trong năng lượng điện trường mọi là: