SO SÁNH 31 11 VÀ 17 14

     
*
đối chiếu 31^11 và 17^14" width="612">

Cùng đứng đầu lời giải đọc thêm về lũy quá nhé:


I. Định nghĩa:

Lũy thừa là một phép toán toán học, được viết dưới dạng an, bao gồm hai số, cơ số a và số mũ hoặc lũy thừa n, với được phát âm là "a lũy thừa n". Khi n là một số nguyên dương, lũy thừa khớp ứng với phép nhân lặp của cơ số (thừa số): nghĩa là an là tích của phép nhân n cơ số:


Số mũ hay được hiển thị dưới dạng chỉ số trên ở bên đề nghị của cơ số. Vào trường đúng theo đó

- an được call là "lũy thừa bậc n của a", "a lũy thừa n", hoặc phần đông ngắn gọn gàng là "a mũ n"

- còn được gọi là "a bình phương" hoặc "bình phương của a"

- còn được điện thoại tư vấn là "a lập phương" hoặc "lập phương của a"

Ta có a1 = a, và, với đa số số nguyên dương m và n, ta có am ⋅ an = am+n. Để mở rộng thuộc tính này thành số mũ nguyên không dương, a0 được quan niệm là 1, a−n (với n là số nguyên dương và a không đề nghị là 0) được khái niệm là 1/an. Đặc biệt, a−1 bằng 1/a, nghịch đảo của a.

Bạn đang xem: So sánh 31 11 và 17 14

Luỹ thừa được sử dụng rộng thoải mái trong những lĩnh vực, bao gồm kinh tế học, sinh học, hóa học, vật lý và khoa học trang bị tính, với những ứng dụng như lãi kép, tăng dân số, động học phản ứng hóa học, hành vi sóng và mật mã khóa công khai.

II. Tính chất:

Cho a, b là những số thực dương; α, β là phần đa số thực tùy ý. Khi đó, ta có tính hóa học của lũy thừa:

*
so sánh 31^11 với 17^14 (ảnh 2)" width="336">

III. Những kỹ năng cần nạm của lũy thừa

1. Lũy thừa với số nón tự nhiên

Lũy quá bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, từng thừa số bởi a:

an = a.a…..a (n vượt số a) (n khác 0)

a được call là cơ số.

n được điện thoại tư vấn là số mũ.

2. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số

am. An = am+n

Khi nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, ta thân nguyên cơ số với cộng những số mũ.

Xem thêm: Nói Chuyện Riêng Trong Giờ Học, Suy Nghĩ Của Em Về Hiện Tượng

3. Phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

am : an = am-n (a ≠ 0 ; m ≠ 0)

Khi phân tách hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số với trừ những số mũ đến nhau.

4. Lũy quá của lũy thừa

(am)n = am.n

Ví dụ: (32)4 = 32.4 = 38

5. Nhân nhì lũy thừa cùng số mũ, khác sơ số

am . Bm = (a.b)m

ví dụ : 33 . 43 = (3.4)3 = 123

6. Chia hai lũy thừa cùng số mũ, không giống cơ số

am : bm = (a : b)m

ví dụ : 84 : 44 = (8 : 4)4 = 24

7. Một vài quy ước

1n = 1 ví dụ như : 12017 = 1

a0 = 1 lấy một ví dụ : 20170 = 1

8. So sánh hai lũy thừa cùng số mũ

- Nếu hai luỹ thừa tất cả cùng số mũ (lớn hơn 0) thì luỹ thừa nào gồm cơ số to hơn sẽ phệ hơn:

a > b ⇒ an > bn (n > 0)

Ví dụ: đối chiếu 45 và 65

Ta thấy 2 số trên gồm cùng số mũ là 5 cùng 4 5 5

Ngoài ra, để so sánh hai luỹ thừa ta còn dùng tính chất bắc cầu, đặc điểm đơn điệu của phép nhân.

a 0)

Ví dụ: So sánh 3210 và 1615, số nào mập hơn.

Xem thêm: Ví Dụ Về Mâu Thuẫn Trong Xã Hội, Nêu 5 Ví Dụ Về Mâu Thuẫn Trong Triết Học

Ta thấy các cơ số 32 cùng 16 khác nhau nhưng phần lớn là luỹ quá của 2 lên ta tìm phương pháp đưa 3210 và 1615 về lũy thừa thuộc cơ số 2.