Star

     

Tạm dịch: Giọng điệu của bọn họ có th biu đạt rất nhiu cảm hứng và lấy ví dụ như______liệu chúng ta vẫn hài lòng tốt giận dữ.

Bạn đang xem: Star

A. Show: chỉ ra, mang đến thấy

B. Ask: hỏi

C. Understand: hiểu

D. Know: biết

Ghép những đáp án vào vị trí trống ta tất cả đáp án chính xác là đáp án A.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The film is not worth seeing. The plot is too dull.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

“Shall I make you a coffee?” the girl said to lớn the lady.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The price (A) of crude oil used to lớn be a great (B) deal lower (C) than now, wasn’t it?(D)


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

We’ve decided to lớn interview only ten


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The duties of the secretary are (A) to take (B) the minutes, mailing (C) the correspondence, và calling the members before the meetings.(D)


Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The football match was so exciting. The spectators at the stadium cheered wildly all through it.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

“Which of the two boys is a boy scout?” - “_______of them is.”


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Whatever the activity level, all types of hobbies can require high màn chơi of expertise.

Xem thêm: Phân Biệt Rễ Cọc Và Rễ Chùm Và Rễ Cọc?Lấy Ví Dụ Minh Họa Lấy Ví Dụ Minh Họa


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The streets are (A) crowded with (B) a population when (C) have no interest (D) in learning.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I didn"t mean to lớn leave her name off the list; it was an


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

None of US has ever_________of cheating in class.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

______after the World War II, the United Nations has been actively carrying out its convention lớn stop wars and bring peace to lớn nations worldwide.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

She has the determination that her brother_______.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Tom had a lucky escape. He_____killed when a car crashed into the front of his house.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

I think you should stay_______.

Xem thêm: Năng Lượng Gió Có Thể Dùng Để Làm Gì? Ứng Dụng Năng Lượng Gió


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn mức giá dành cho tất cả những người Việt.


khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài tập những môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện câu hỏi

tư liệu miễn giá tiền

Thông tin lao lý


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền