TẠI SAO DỰA VÀO CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC TRÊN BẢN ĐỒ CHÚNG TA CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC HÌNH DẠNG CỦA ĐỊA HÌNH

     
*

Hãy cho biết:

- Đường đồng mức là các đường nào?

- tại sao phụ thuộc vào các mặt đường đồng nấc trên phiên bản đồ, chúng ta cũng có thể biết được ngoài mặt của địa hình?


*

- Đường đồng nút là mặt đường nối hồ hết điểm có cùng chiều cao so cùng với mực nước biển.

Bạn đang xem: Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình

- các đường đồng nút càng sát nhau thì địa hình càng dốc, những đường đồng nấc càng thưa thì địa hình gồm độ dốc càng nhỏ.


*

Hãy mang lại biết:

- Đường đồng nút là những đường như vậy nào?

- tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, bạn có thể biết được kiểu dáng của địa hình?


- Đường đồng mức là con đường nối hầu hết điểm tất cả cùng độ cao.

- phụ thuộc vào các dường đồng mức trên bân đồ, chúng ta có thể biết được hình dáng địa hỉnh vì dạng hình và tỷ lệ của các đường đềng mức phản ánh đặc điểm hình dạng và độ dốc của địa hình. Ví dụ các đườrm đồng nấc chạy nhiều năm theo một chiều làm sao đó: là dạng địa hình của một dãy núi hoặc một dãy đồi liên tiếp nhau. Nếu các đường đồng nấc là gần như khoanh khép kín, size ít chênh lệch: là dạng địa hình của một ngọn núi hoặc một trái đồi đối kháng lẻễ

- những đường đồng mức sát nhau: sườn núi, hoặc đồi sẽ dốc; trái lại, những đường đồng nút xa nhau: sườn sỗ thoải.


Đúng 0

Bình luận (0)

Đường đồng mức là đường nối hầu hết điểm tất cả cùng độ cao.

Dựa vào những dường đồng mức trên bân đồ, bạn cũng có thể biết được dạng hình địa hỉnh vì bản thiết kế và tỷ lệ của những đường đềng mức bội nghịch ánh đặc điểm hình dạng với độ dốc của địa hình. Ví dụ những đườrm đồng mức chạy nhiều năm theo một chiều như thế nào đó: là dạng địa hình của một hàng núi hoặc một hàng đồi liên tục nhau. Nếu các đường đồng nấc là phần lớn khoanh khép kín, size ít chênh lệch: là dạng địa hình của một ngọn núi hoặc một quả đồi riêng biệt

Các đường đồng mức ngay gần nhau: sườn núi, hoặc đồi vẫn dốc; trái lại, các đường đồng nút xa nhau: sườn sỗ thoải.


Đúng 0
Bình luận (0)

Tại sao phụ thuộc vào đường đồng mức tín đồ ta rất có thể biết được bản thiết kế của địa hình


Xem chi tiết
Lớp 6Ngữ vănCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

- phụ thuộc vào các nhường nhịn đồng mức bên trên bân đồ, chúng ta cũng có thể biết được những thiết kế địa hỉnh vì hình dáng và mật độ của những đường đồng mức đề đạt độ cao tuyệt vời nhất các điểm, điểm lưu ý hình dạng và độ dốc, hướng nghiêng của địa hình.

+ những đường đồng mức chạy nhiều năm theo một chiều làm sao đó: là dạng địa hình của một hàng núi hoặc một dãy đồi liên tiếp nhau.

+ các đường đồng nút là phần đông khoanh khép kín, kích thước ít chênh lệch: là dạng địa hình của một ngọn núi hoặc một trái đồi đơn lẻ.

+ các đường đồng mức ngay gần nhau: sườn núi, hoặc đồi sẽ dốc; trái lại, các đường đồng nút xa nhau: sườn sỗ thoải. 

Học tốt!

 


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Vì phụ thuộc vào đường đồng nút thì ta sẽ biết được độ cao tuyệt vời nhất của các điểm và điểm lưu ý hình dạng của địa hình: độ dốc.


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Tại sao dựa trên những đường đồng mức trên bạn dạng đồ, chúng ta có thể biết được ngoài mặt của địa hình?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Địa lýBài 16 : thực hành đọc phiên bản đồ địa hình tỉ lệ
1
0
GửiHủy

Vì phụ thuộc đường đồng nút thì ta sẽ hiểu rằng độ cao tuyệt vời nhất của những điểm và đặc điểm hình dạng của địa hình: độ dốc, phía nghiêng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Đường đồng nút là gì? trên sao phụ thuộc vào các mặt đường đồng mức trên bản đồ bạn cũng có thể biết được ngoại hình của địa hình?


Xem chi tiết
Lớp 6Địa lý
3
0
GửiHủy

- Đường đồng nấc là đường gắn liền các điểm gồm cùng chiều cao trên bạn dạng đồ .

- dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt vời của những điểm và điểm lưu ý hình dạng của địa hình: độ dốc.

- khoảng cách:

+ những đường đồng mức càng sát nhau, địa hình càng dốc.


Đúng 0
Bình luận (0)

Đường đồng mức là mặt đường nối đầy đủ điểm gồm cùng độ cao.

Dựa vào những dường đồng nấc trên phiên bản đồ, bạn cũng có thể biết được hình dáng địa hỉnh vì hình dạng và tỷ lệ của những đường đồng mức phản ánh đặc điểm hình dạng cùng độ dốc của địa hình. Ví dụ những đường đồng nút chạy nhiều năm theo một chiều nào đó: là dạng địa hình của một hàng núi hoặc một hàng đồi tiếp tục nhau. Nếu các đường đồng nấc là hầu hết khoanh khép kín, kích thước ít chênh lệch: là dạng địa hình của một ngọn núi hoặc một trái đồi solo lẻ

Các đường đồng mức ngay sát nhau: sườn núi, hoặc đồi đã dốc; trái lại, những đường đồng nấc xa nhau: sườn sẽ thoải.


Đúng 0
bình luận (0)

Đường đồng nấc là đường nối liền các điểm gồm cùng độ cao trên phiên bản đồ .


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

tại sao nhờ vào các đường đồng nút trên phiên bản đồ , chúng ta có thể biết được mẫu mã của địa hình cầu


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Địa lýTrái đất
1
0
GửiHủy

- phụ thuộc vào các nhường đồng mức trên bân đồ, chúng ta có thể biết được bề ngoài địa hỉnh vì ngoại hình và mật độ của các đường đồng mức phản ảnh độ cao tuyệt vời nhất các điểm, điểm sáng hình dạng với độ dốc, hướng nghiêng của địa hình.

+ những đường đồng nấc chạy dài theo một chiều làm sao đó: là dạng địa hình của một hàng núi hoặc một dãy đồi tiếp tục nhau.

+ những đường đồng nút là phần lớn khoanh khép kín, chiều dài và rộng ít chênh lệch: là dạng địa hình của một ngọn núi hoặc một quả đồi đơn lẻ.

+ các đường đồng mức gần nhau: sườn núi, hoặc đồi sẽ dốc; trái lại, các đường đồng mức xa nhau: sườn sỗ thoải.


Đúng 0

Bình luận (0)

trên sao dựa vào các mặt đường đồng nút trên phiên bản đồ, bạn cũng có thể biết được kiểu dáng của địa hình? bài 16 SGK Địa lý lớp 6 trang 51


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Địa lýBài 16 : thực hành thực tế đọc phiên bản đồ địa hình tỉ lệ
3
0
GửiHủy

Vì nhờ vào đường đồng mức thì ta sẽ hiểu rằng độ cao hoàn hảo và tuyệt vời nhất của các điểm và điểm lưu ý hình dạng của địa hình: độ dốc.

TÍCH ĐÚNG NHA


Đúng 0

Bình luận (0)

Bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh không?


Đúng 0
Bình luận (2)

Bạn search ở chỗ: "bài tập sgk" là có nhé, miễn là câu hỏi trong SGK là có tất :)


Đúng 0
Bình luận (0)

1. Nguyên nhân khi sử dụng bản đồ, trước tiên họ phải coi bảng chú giải?

2. Người ta thường biểu lộ các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên phiên bản đồ bằng những loại kí hiệu nào?

3. Lúc quan sát các đường đồng mức bộc lộ độ dốc của nhị sườn núi ở hình 16, vì sao người ta lại biết sườn làm sao dốc hơn?


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

1. Lúc sử dụng bản đồ,chúng ta đề xuất đọc bảng chú thích vi: còn nếu không đọc bảng chú giải thì sẽ không còn biết các nội dung mã kí hiệu đó người ta đưa ra.

Xem thêm: Ví Dụ Về Tính Quy Phạm Phổ Biến Của Pháp Luật, Vì Sao Nó Tạo Nên Giá Trị

2. đối tượng người sử dụng địa lí trên bản đồ bạn ta thể hiện bằng:tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

3. Vì người ta phụ thuộc đường đồng mức


Đúng 0

Bình luận (0)

1. Vì sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên họ phải coi bảng chú giải?

2. Tín đồ ta thường bộc lộ các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên bạn dạng đồ bằng các loại kí hiệu nào?

3. Khi quan sát các đường đồng mức thể hiện độ dốc của nhị sườn núi sinh sống hình 16, lý do người ta lại biết sườn như thế nào dốc hơn?

 < SGK ĐỊA LÍ TRANG 19>

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 6Địa lýBài 5 : Kí hiệu bạn dạng đồ. Cách biểu lộ địa hình tr...
10
0
GửiHủy

1.Vì bảng chú thích giúp họ hiểu được nội dung và ý nghĩa sâu sắc của những kí hiệu trên bạn dạng đồ.

2.


Đúng 0

Bình luận (3)

1. Vì bản chú giải giúp ta hiểu được nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu được dùng trên bản đồ .

2. Các loại kí hiệu thường dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí bên trên bản đồ : kí hiệu điểm , kí hiệu đường , kí hiệu diện tích .

3. Biết sườn núi nào dốc rộng vì : khi nhìn vào hình , các đường đồng mức càng gần nhau thì sườn càng dốc .

THẤY ĐÚNG NHỚ CHỌN NHÉ !


Đúng 1
Bình luận (0)

clm


Đúng 0
Bình luận (0)
1.+Nêu+ý+nghĩa+của+vị+trí+thứ+3+của+trái+đất+trong+hệ+mặt+trời2.Thế+nào+là...">
Đây là bài địa lý lớp 6 nhé, ai làm cho hộ mình hết các câu hỏi thì mình đang tick vào TKHĐ mang lại hết 8 ngày nha!1. Nêu chân thành và ý nghĩa của vị trí thứ 3 của trái khu đất trong hệ phương diện trời2.Thế nào là kinh tuyến vĩ tuyến?Hãy cho biết vai trò của khối hệ thống kinh con đường vĩ con đường trên trái địa cầu?3.Thế làm sao là tỉ lệ bạn dạng đồ?Tỉ lệ bản đồ cho bọn họ biết điều gì ?4.Dựa vào đâu để xác định phương hướng trên bạn dạng đồ? Nêu quy ước xác minh phương hướng trên bản đồ? cùng với những phiên bản đồ ko có hệ thống kinh con đường v...
Đọc tiếp

Đây là bài xích địa lý lớp 6 nhé, ai làm hộ bản thân hết những câu hỏi thì mình đang tick vào TKHĐ cho hết 8 ngày nha!

1. Nêu ý nghĩa của địa chỉ thứ 3 của trái đất trong hệ phương diện trời

2.Thế làm sao là kinh tuyến đường vĩ tuyến?Hãy cho biết vai trò của hệ thống kinh tuyến vĩ tuyến trên quả địa cầu?

3.Thế làm sao là tỉ lệ phiên bản đồ?Tỉ lệ bản đồ cho bọn họ biết điều gì ?

4.Dựa vào đâu để xác định phương hướng trên phiên bản đồ? Nêu quy ước khẳng định phương hướng trên bản đồ? với những phiên bản đồ ko có hệ thống kinh con đường vĩ đường làm cố nào để khẳng định phương hướng?

5.Thế nào là kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí của một điểm? Nêu giải pháp viết tọa độ địa lí của một điểm?

6.Thế làm sao là kí hiệu bản đồ? nhìn vào các kí hiệu bạn dạng đồ họ biết đc điều gì ?

7.Tại sao lúc đọc bản đồ họ phải quan tiếp giáp bảng chú giải

8.Người ta thường diễn đạt địa hình trên bản đồ bằng các phương pháp nào ?

9. Gắng nào là đường đồng mức? khoảng cách giữa những đường đồng mức mang lại ta biết điều gì?

10.Điền vào vị trí trống

Hướng tây nằm cạnh sát ........ Phía bắc

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
6
0
GửiHủy

Đúng 0

Bình luận (0)

1.ý nghĩa của địa điểm thứ 3trong hệ mạt trời là 1 giữa những điều kiện đặc trưng nhất để trái khu đất là toàn cầu duy độc nhất vô nhị là hành tinh có sự sống trong hệ mạt trời

2. Kinh tuyến là 1 trong những nửa con đường tròn trên mặt phẳng Trái Đất, gắn sát hai Địa cực, gồm độ dài khoảng chừng 20.000 km, chỉ hướng bắc-nam và giảm thẳng góc với đường xích đạo. Phương diện phẳng của kinh đường 0° (chạy qua đài quan ngay cạnh thiên văn tại Greenwich ở trong Luân Đôn) với kinh tuyến 180°, phân tách Trái Đất ra làm cho hai buôn bán cầu – chào bán cầu đông và phân phối cầu tây.Các ghê tuyến gắn sát các cực từ là những kinh con đường từ, đa số kinh tuyến gắn liền các Địa rất thì hotline là những kinh tuyến địa lý, còn những đường kinh tuyến vẽ trên phiên bản đồ – là những kinh tuyến đường họa đồ.Kinh đường này còn được gọi là kinh đường địa lý, để phân minh với kinh con đường địa trường đoản cú là giao con đường giữa bề mặt Trái Đất và mặt phẳng đi qua đường trực tiếp nối những cực địa tự bắc và nam.Trên Trái Đất hay những hành tinh hoặc thiên thể hình cầu, vĩ con đường là một vòng tròn tưởng tượng nối toàn bộ các điểm tất cả cùng vĩ độ. Bên trên Trái Đất, vòng tròn này còn có hướng tự đông sang trọng tây. Vị trí trên vĩ đường được khẳng định bằng tởm độ. Một vĩ tuyến luôn luôn vuông góc với 1 kinh tuyến đường tại giao điểm giữa chúng. Những vĩ tuyến đường ở gần rất Trái Đất bao gồm đường kính nhỏ tuổi hơn.- Kinh tuyến nơi bắt đầu là đường kinh tuyến gồm kinh độ là 0 độ trải qua đài thiên văn Greenwich của Anh.​- Vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến bao gồm vĩ độ 0 độ hay có cách gọi khác là xích đạo.

3.Tỉ lệ của một bản đồ dùng là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa. Trên mỗi bản đồ, tỉ lệ được đặt ở dưới thương hiệu bản đồ cho người đọc hiểu rằng mức độ thu bé dại của đối tượng người dùng ngoài thực tiễn lên bản đồ.

4.Tỉ lệ của một bản đồ gia dụng là tỉ số giữa một khoảng cách đo bên trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa. Trên mỗi bản đồ, tỉ lệ được đặt ở dưới tên bản đồ cho người đọc hiểu rằng mức độ thu nhỏ dại của đối tượng người tiêu dùng ngoài thực tiễn lên bản đồ.

Muốn xác định phương phía trên bạn dạng đồ họ cần phải phụ thuộc các mặt đường kinh tuyến, vĩ con đường . Theo quy ước thì phần tại chính giữa là trung tâm, đầu phía trên của kinh tuyến đường chỉ hướng bắc, đầu phía dưới chỉ hướng nam, đầu bên nên của vĩ tuyến đường chỉ hướng đông, đầu bên trái chỉ hướng tây.

với bạn dạng đồ ko gồm kinh vĩ tuyến

ở trên phiên bản đồ là phía bắc

ở dưới phiên bản đồ là phía tây

bên phải phiên bản đồ là hướng đông

bên trái phiên bản đồ là hướng nam

*

5.Các đường kinh độ (kinh tuyến) vào phép chiếu này xuất hiện như đều đường cong, nhưng mà trong thực tiễn các nửa mặt đường tròn. ... Những vị trí với 1 vĩ độ được gọi bình thường ở trên và một tuyến. Xích đạo phân chia hành tinh thành hai nửa call Bắc phân phối cầu và Nam bán cầu.

6.Kí hiệu bạn dạng đồ là hầu hết hình vẽ, color …dùng để diễn đạt các đối tượng người sử dụng địa lí lên trên bạn dạng đồ.

Xem thêm: Find X If Sin2X+2Cos2X= 1 + Sinx, Giải Phương Trình Sin2X+2Cos2X=1+Sinx

7. Khi đọc phiên bản đồ chúng ta phải đọc chú thích để họ biết được trên bản đồ bao gồm gì và tên các nước,thành phố,...