Unit 4 lớp 12: writing

     

1. Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how khổng lồ describe a pie chart. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về sự biệt lập giữa một đồ gia dụng thị và biểu đồ; cùng làm vắt nào để biểu lộ biểu thiết bị hình tròn.)


Hướng dẫn viết:+ Charts and graphs represent a series of data but they are different from each other. Graphs are mainly used lớn represent variation in values over a period of time. Charts are used khổng lồ give information about the frequency of different quantities in a single pictorial representation.+ to describe a pie chart we should specify the information (content) and proportion of each segment, which can be measured in percentages (%) or fractions (e.g. One-third, a quarter).

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12: writing


Chú ý: Những thông tin được gạch men chân học tập sinh có thể thay cố kỉnh để cân xứng với trường hợp của riêng mình.


Tạm dịch: + Biểu đồ và đồ thị đại diện cho một loạt dữ liệu nhưng bọn chúng khác cùng với nhau. Đồ thị được sử dụng đa số để biểu tình tiết thể cực hiếm trong một khoảng tầm thời gian. Các biểu đồ gia dụng được sử dụng để cung cấp thông tin về tần suất những số lượng khác biệt trong một hình hình ảnh duy nhất.+ Để bộc lộ biểu vật hình tròn, họ cần chỉ định tin tức (nội dung) và phần trăm của từng phân khúc, có thể được đo bằng phần trăm (%) hoặc phân số (ví dụ: một trong những phần ba, một trong những phần tư).


2. The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in hãng intel Secondary School. Complete the description with the words in the box.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Công Chúa Ori Và Tiểu Thư Hiền Hòa, Hiền Hoà Và Linh Chi


(Biểu đồ vật hình tròn dưới đây minh họa các vẻ ngoài truyền thông được áp dụng bởi những sinh viên trong trường Trung học tập Intel. Kết thúc các mô tả với những từ trong hộp.)


*

*

Tạm dịch:Biểu thứ tròn cho thấy thêm các vẻ ngoài giao tiếp được mếm mộ được ghi lại trong một cuộc khảo sát điều tra được tiến hành tại ngôi trường Trung học tập Intel trong thời điểm tháng 8 năm 2014. Dưới đây là một biểu hiện ngắn gọn về sở trường của học tập sinh. Mạng xã hội là được ghi dìm là hình thức giao tiếp được yêu mếm nhất với phần lớn là 27%. Điện thoại di động đứng vị trí thứ hai ở tại mức 23%. Gửi email được ràng buộc nghiêm ngặt với ngặt nghèo với lời nhắn tức thời với tầm 17% mỗi. Ít độc nhất vô nhị là đương đầu với làng mạc hội trực tiếp, nó thấp hơn 1% so với gửi e-mail và nhắn thông tin thì.Để kết luận, phương thức truyền thông chiếm ưu nạm với học viên của ngôi trường Trung học Intel là mạng xóm hội. Trong toàn bộ các hình thức khác - nói chuyện điện thoại cảm ứng thông minh di động, gởi email, gặp mặt trực tiếp cùng tin nhắn tức thời - học viên sử dụng tiếp xúc xã hội thẳng là không nhiều nhất.


3. Study the pie chart & write a paragraph of 130-160 words khổng lồ describe it. (Nghiên cứu những biểu đồ hình tròn trụ và viết một quãng 130-160 từ bỏ để trình bày nó.)


Hướng dẫn giải:The pie chart shows students" preferred online resources recorded in a survey carried out at intel Secondary School Library in 2014. Following is a brief description of the students"preferences.We can see that a majority of students played interactive games, which rank the first at 30%. Fiction e-books line in the second at 20%, và are at 10% less than interactive games. Online magazines rank the third at 18% while non-fiction e-books trương mục for 15%. Online dictionaries are the fifth library resource at 11%. Only a minority of students, or 6%, used science journals, which is the least popular of all resources, and used fivefold less than the most preferred resource, interactive games.To conclude, the dominant khung of online resources used by the students at hãng intel Secondary School Library is interactive games. Of all the other resources - fiction e-books, online magazines, non-fiction e-books, online dictionaries và science journals - students used science journals the least.

Xem thêm: Ví Dụ Về Những Cơ Hội Và Thách Thức Của Toàn Cầu Hóa Đối Với Các Nước Đang Phát Triển


Tạm dịch:Biểu đồ dùng tròn cho biết các khoáng sản trực tuyến được hâm mộ của học viên được khắc ghi trong một cuộc khảo sát được triển khai tại tủ sách Trường Trung học Intel vào thời điểm năm 2014. Dưới đây là một biểu lộ ngắn gọn gàng về các sự chuyển đổi của học sinh.Chúng ta có thể thấy rằng đa số học sinh chơi trò chơi tương tác, xếp hạng đầu tiên là 30%. Sách điện tử viễn tưởng là sản phẩm hai tại mức 20%, cùng thấp rộng 10% so với những trò chơi tương tác. Tập san trực tuyến xếp hạng thứ tía là 18% trong lúc sách năng lượng điện tử phi viễn tưởng chỉ chiếm 15%. Từ bỏ điển trực tuyến là tài nguyên thư viện sản phẩm công nghệ năm tại mức 11%. Chỉ có một số ít sinh viên, xuất xắc 6%, áp dụng khoa học các tạp chí, ít phổ biến nhất trong tất cả các nguồn lực, cùng được sử dụng ít hơn 5 lần so với những tài nguyên hâm mộ nhất - các trò chơi tương tác.Để kết luận, vẻ ngoài xếp hạng đầu của tài nguyên trực con đường được áp dụng bởi các học sinh tại thư viện Trường Trung học Intel là trò nghịch tương tác. Trong tất cả các tài nguyên không giống - sách năng lượng điện tử viễn tưởng, tập san trực tuyến, sách điện tử phi viễn tưởng, từ bỏ điển trực đường và tạp chí công nghệ - học sinh sử dụng tạp chí khoa học ít nhất.