SPEAK UNIT 5: STUDY HABITS

     

Unit 5: Study Habits - Thói quen học tập

SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 47-48 SGK giờ Anh 8)

Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions and words in the boxes khổng lồ help you./ (Hãy làm việc theo nhóm. Những em hãy hỏi nhau về việc học tập của mình, sử dụng thắc mắc và những từ cho trong khung)

1. When vì chưng you vì your homework?

2. Who helps you with your homework?

3. How much time bởi you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc.?

4. Which subject vì you need to lớn improve?

5. What vì you do to improve your English?

 

- after school; after dinner; late at night; etc.

Bạn đang xem: Speak unit 5: study habits

- your parents: your brothers/sisters; a friend: etc.

- half an hour; two hours; less/more than an hour; etc.

- Biology: Physics; Chemistry; Geography; etc.

- bởi vì grammar exercises; read English stories; etc.

Lời giải:

1.When bởi vì you vị your homework?

=> I often bởi vì my homework after dinner/ after school/ late at night/ early in the morning.

2.Who helps you with your homework?

=> My brother/ My sister/ My mother/ My friend (helps me with my homework).

3.How much time vày you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc.?

=> I spend half an hour/ two hours/ more than an hour/ less than an hour on it Math/ Vietnamese/...

Xem thêm: Tác Giả Bài Hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

4.Which subject bởi vì you need lớn improve?

=> I need khổng lồ improve Biology/ Physics/....

5.What vị you bởi vì to improve your English?

=> I do grammar exercises/ read English stories/ listen to lớn the news in English/....

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn làm bài xích tập sinh sống nhà vào tầm khoảng nào?

=> Mình hay làm bài tập về công ty sau buổi tối / sau khi tới trường về / lúc tối khuya / thời điểm sáng sớm.

2.Ai giúp đỡ bạn làm bài tập về nhà?

=> Anh trai của bản thân / Chị gái của bản thân / Mẹ của bản thân mình / Bạn của chính bản thân mình (giúp mình làm bài bác tập về nhà).

3.Bạn dành bao nhiêu thời hạn để học các môn học tập này: Toán, tiếng Việt, kế hoạch sử, tiếng Anh, v.v.?

=> Mình dành nửa tiếng / nhì giờ / hơn một tiếng / thấp hơn một giờ nhằm học môn Toán / Việt / ...

4.Bạn cần nâng cao môn học nào?

=> mình cần nâng cao môn Sinh học / thứ lý / ....

Xem thêm: Cách Tạo Ra Lửa Đơn Giản Đến Không Ngờ, 9 Cách Tạo Lửa Dân Phượt Nào Cũng Cần Phải Biết

5.Bạn làm những gì để cải thiện môn tiếng Anh của mình?

=> bản thân làm bài bác tập ngữ pháp / gọi truyện tiếng Anh / nghe tin tức bằng tiếng Anh / ....