Unit 4 did you go to the party?

     

4. Listen & tick Yes (Y) or No (N) (Nghe và ghi lại chọn gồm (Y) hoặc không (N))

Click tại đây để nghe:

*

Đáp án : 1. N 2. Y 3. N

Audio script:

1. Phong: Did you go lớn the zoo yesterday, Linda?

Linda: No, I didn"t.

Bạn đang xem: Unit 4 did you go to the party?

Phong: Did you stay at home?

Linda: Yes, I did.

2. Phong: Were you at the sports festival Mai?

Mai: Oh, yes.

Phong: Did you enjoy it?

Mai: No, I didn"t. It was so crowded.

3. Mai: Did you stay at trang chủ yesterday, Tony?

Tony: No, I didn"t.

Mai: Where did you go?

Tony: I went khổng lồ visit my grandparents.

Tạm dịch:

1. Phong: Bạn đã đến sở thú ngày trong ngày hôm qua phải không, Linda?Linda: Không, tôi ko đi.Phong: chúng ta có ở trong nhà không?Linda: Vâng, tôi có.2. Phong: các bạn có tham dự buổi tiệc thể thao không, Mai?Mai: Ồ, có.Phong: chúng ta có mê thích nó không?Mai: Không, tôi ko thích. Nó quá đông đúc.3. Mai: ngày hôm qua bạn có ở trong nhà không, Tony?Tony: Không, tôi không.Mai: bạn đã đi đâu?Tony: Tôi đã đi được thăm các cụ của tôi.

Xem thêm: Hệ Số Nhân Công Ca Máy Tp Hồ Chí Minh 2017, Chỉ Số Giá Xây Dựng Tp

5. Read and complete (Đọc cùng hoàn thành)

*

Đáp án : (1) went (2) festival (3) joined (4) sports (5) enjoyed

Tạm dịch:

Linda với Tom đã thử qua những kỳ nghỉ mát của họ. Chúng ta đi nhiều nơi không giống nhau. Linda đang đi lễ hội hoa ở Đà Lạt. Tom đã tham gia vào một liên hoan tiệc tùng thể thao (hội thao). Họ thích đầy đủ kỳ nghỉ của họ rất nhiều.

6. Let"s sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

What did you bởi vì on Teachers’ Day?

What did you do? What did you do?

What did you vì on Teachers" Day?

Did you have fun? Did you have fun?

Yes, we did. We had lots of fun.

Did you go? Did you go?

Did you go on a picnic?

No, we didn"t. No, we didn"t. We didn"t go on a picnic.

Tạm dịch:

Bạn đã làm cái gi vào ngày bên giáo?

Bạn đã có tác dụng gì? bạn đã làm gì?

Bạn đã làm gì vào ngày công ty giáo?

Bạn có vui không? bạn có vui không?

Vâng, chúng tôi vui. Công ty chúng tôi có các niềm vui.

Bạn sẽ đi phải không? bạn đã đi nên không?

Bạn đã đi được dã ngoại phải không?

Không, cửa hàng chúng tôi không đi. Không, cửa hàng chúng tôi không đi.

Xem thêm: Bài Tập Reported Speech Lớp 8 Có Đáp Án, Please Wait

Chúng tôi đang không đi dã ngoại.


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + conhantaohpg.com"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK giờ Anh 5 mới conhantaohpg.com"