UNIT 13 LỚP 8: WRITE

     

Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Write trang 126-127

Loạt bài soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Write trang 126-127 để giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 8 dễ dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn giờ Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8: write

*

Write (Trang 126-127 SGK tiếng Anh 8)

1. Use the information in the dialogue on page 121 to lớn fill in the gaps in this report.

(Sử dụng thông tin ở đối thoại trang 121 để điền vào nơi trống trong bản báo cáo này.)

*

Gợi ý:

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometer away from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making và rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to lớn the river to get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) traditional way. They tried to lớn rub pieces of (7) bamboo together lớn make the fire.

Xem thêm: Cô Giáo Hình Ảnh Cô Giáo Dạy Học, Hình Ảnh Thầy Cô Giáo Đẹp, Gần Gũi, Ý Nghĩa Nhất

(8) Six people from each team took part in the rice - cooking contest. They had to lớn (9) separate the rice from the husk & then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added & the dong dỏng Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers khổng lồ the questions below can help you.

(Hãy viết một phiên bản báo cáo tương tự về một tiệc tùng em bắt đầu tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

Bản report tham khảo:

The Huong Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

Xem thêm: Sách Giúp Em Học Giỏi Toán 2, 3, 4, 5), Download Sách Giúp Em Học Giỏi Toán Lớp 4

The Huong Pagoda và the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to the kết thúc of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct rồng dance in the yard of Trinh pagoda và sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda to Trong pagoda is full of visitors coming up & down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also to lớn see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.