TÌM DIỆN TÍCH CỦA 1/3 TẤM BÌA HÌNH VUÔNG CÓ CẠNH DÀI 1/2M

     
Đề đánh giá học kì 2 môn Toán lớp 3: Một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 8cm. Tính diện tích s tấm bìa đó.

Bạn đang xem: Tìm diện tích của 1/3 tấm bìa hình vuông có cạnh dài 1/2m


*

1. Đánh lốt × vào ô trống để sau kết quả đúng.

a) một tờ bìa hình chữ nhật có chiều lâu năm 17cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 8cm. Tính diện tích s tấm bìa đó.

153cm2 ☐

50cm2 ☐

136cm2 ☐

b) một tờ bìa hình vuông vắn có cạnh lâu năm 8cm. Tính diện tích tấm bìa đó.

32cm2 ☐

64cm2 ☐

60cm2 ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng.

Tính:

a) (15425 + 7861 = )

A) 23286

B) 24286

C) 25286

b) (24510 + 7645:5 = )

A) 6431

B) 26039

C) 26390

c) (42651 – 2109:3 = )

A) 13514

B) 41948

C) 42948

3. Điền vệt () thích hợp vào chỗ chấm:

a) (10576 + 4321 ldots 14897)

b) (86155 + 870:5 ldots 77405)

c) (63471 + 636:3 ldots 64349)

d) (5040 – 336:4 ldots 4956)

4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

Một tấm bìa hình vuông có chu vi là 16cm. Tính diện tích s tấm bìa đó.

a) 16cm2

b) 64cm2

c) 60cm2

 5. Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật và hình vuông sau rồi điền vào ô trống.

Xem thêm: Cấu Tạo Của Pin Điện Hóa Gồm? Hai Cực Có Bản Chất Giống Nhau Ngâm Trong Dung

a) Hình chữ nhật:


Advertisements (Quảng cáo)


Chiều dài

15cm

45cm

75cm

32cm

Chiều rộng

7cm

8cm

9cm

6cm

Chu vi

Diện tích

b) Hình vuông:

Cạnh

9cm

7cm

6cm

5cm

Chu vi

Diện tích

 6. Tính diện tích hình ABCDEG:

*

1.

Phương pháp giải:

– diện tích hình chữ nhật bởi chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

– Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Cách giải:

a) Chiều rộng tấm bìa hình chữ nhật nhiều năm là:

(17 – 8 = 9) (cm)

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

(17 imes 9 = 153) (cm2)

Chọn: 153

b) diện tích s tấm bìa hình vuông là:

(8 imes 8 = 64) (cm2)

Chọn 64cm2

2.

Phương pháp giải:

– Đặt tính với tính rồi chọn lời giải đúng.

– Biểu thức gồm chứa phép tính nhân, phân tách và cộng, trừ thì em tính nhân, phân chia trước; cộng, trừ sau.


Cách giải:

a) lựa chọn A. 23286

b) chọn B. 26039

c) lựa chọn B. 41948

3.

Phương pháp giải:

– Tính quý giá của vế trái: tương tự tính giá trị của biểu thức.

– So sánh những cặp số thẳng hàng theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp.

Cách giải:

a) (underbrace 10576 + 4321_14897 = 14897)

b) (underbrace 86155 + 870:5_86155 + 174 = 86329 > 77405)

c) (underbrace 63471 + 636:3_63417 + 212 = 63683 2)

Ta tất cả bảng đáp án:

q/ 16cm2

Đ

b) 64cm2

S

c) 60cm2

S

 5.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Thuyết Minh Về Cây Bút Bi, Đoạn Văn Ngắn Thuyết Minh Về Cây Bút Bi

Phương pháp giải:

Vận dụng con kiến thức:

– Chu vi hình chữ nhật bởi chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.