Tìm hợp lực của 4 lực đồng quy

     
Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực – Bài 6 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Tìm hợp lực của bốn lực đồng quy vào Hình 13.12.

Bạn đang xem: Tìm hợp lực của 4 lực đồng quy


Tìm hợp lực của bốn lực đồng quy vào Hình 13.12.

Biết (F_1 = 5N,F_2 = 3N,F_3 = 7N,F_4 = 1N)

*

Giải Advertisements (Quảng cáo)


*

(eqalign{ và overrightarrow F’ = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_3 ext gồm cr&left{ matrix độ, extlớn F’ = F_3 – F_1 = 7 – 5 = 2N hfill cr ext chiều của overrightarrow F_3 hfill cr ight. cr & overrightarrow F” + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_4  ext tất cả cr&left matrix độ, extlớn F” = F_2 – F_4 = 3 – 1 = 2N hfill cr ext chiều của overrightarrow F_2 hfill cr ight. cr )

( ext thích hợp lực overrightarrow F, = overrightarrow F’ + overrightarrow F”  ext có )

(left{ matrix độ, extlớn ,F = 2sqrt 2 N hfill cr exthướng phù hợp với overrightarrow F_3 , extvà,overrightarrow F_2 ext cùng một góc alpha = 45^0 hfill cr ight.)


Bài trướcBài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc nhiều giác để tìm hợp lực của bố lực
Bài tiếp theoBài 7 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép AB. Khối lượng tổng cộng của mắc
Bài học
: siêng mục:

Advertisements (Quảng cáo)


Danh sách bài bác tập
Bài 7 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép AB. Khối...
Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc đa giác để tìm...
Bài 4 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho cha lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn...
Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, cho hai lực đồng quy có độ lớn
Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, mang đến hai lực đồng quy có độ lớn
Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Gọi là độ lớn của nhị lực thành phần, F là độ lớn hợp...

Advertisements (Quảng cáo)

"
Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Luyện tập
Bài tập 5 trang 152 SBT Sử 10: BÀI TẬP 5. Nguyên nhân nói Công làng Pari là nhà nước kiểu new ?
BÀI TẬP 5. Tại sao nói : Công làng Pari là đơn vị nước kiểu mới ? . Bài tập 5 trang 152 Sách bài...
Câu hỏi triết lý 3 trang 43 Địa 10-, Quan gần cạnh hình 11.3 ( trang 42), hãy dấn xét và phân tích và lý giải sự thay...

Xem thêm: Sơ Đồ Cấu Tạo Hệ Tuần Hoàn Máu Câu Hỏi 416703, Sơ Đồ Cấu Tạo Hệ Tuần Hoàn Máu Câu 1


Khí quyển. Sự phân bổ nhiệt độ không khí trên Trái Đất - thắc mắc lý thuyết 3 - SGK Trang 43 Địa lí...
Sự thành lập của thuật luyện kim có ý nghĩa sâu sắc gì đối với các cỗ lạc sinh sống trên đất nước ta từ thời điểm cách đó khoảng...
Sự thành lập của thuật luyện kim có chân thành và ý nghĩa gì so với các bộ lạc sống trên giang sơn ta từ thời điểm cách đó khoảng...
Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 11 Sách bài tập Lý 10 đã cho thấy câu sai.
Chỉ ra câu sai.. Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 11 Sách bài tập (SBT) thiết bị lí 10 - bài 3. Chuyển Động Thẳng...
Bài 5.28 trang 42 Sách bài tập Hóa 10 nâng cao: Đọc tên các hợp chất dưới đây và cho thấy số oxi hóa...

Xem thêm: Viết Chương Trình Pascal Tính Tổng Trong Pascal, Viết Chương Trình Tính Tổng Trong Pascal


Bài 5.28 trang 42 Sách bài tập (SBT) chất hóa học 10 Nâng cao. (mathop Cl_2limits^ + 3 O_3): điclo trioxit. Bài xích 32 : Hợp...