Tính chất hóa học của phi kim

     

Phi kim có tính chất hóa học tập gì? ngoài đặc thù vật lý là tồn tại nghỉ ngơi 3 dạng rắn (S, P,...); lỏng (Br2); khí (Cl2,O2,N2,H2...); không dẫn điện, ko dẫn sức nóng và nhiệt độ nóng chảy thấp,...

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của phi kim


Vậy phi kim có những đặc điểm hoá học đặc trưng nào? bọn họ hãy cùng mày mò chi tiết về tính hóa học hoá học của phi kim, vận dụng các tính bao gồm chất hoá học này để giải một số trong những bài tập nổi bật về phi kim qua nội dung bài viết này.


* tính chất hóa học tập của phi kim:

Tác dụng với kim loạiTác dụng cùng với HyđroTác dụng cùng với Oxi

Dưới đây là cụ thể về đặc thù hóa học tập của Phi kim, bọn họ hãy thuộc tìm hiểu.

*

I. đặc điểm hóa học của Phi kim:

1. Tác dụng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 →  2NaCl

 Fe + S FeS

b) Oxi công dụng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 2CuO

 2Mg + O2 2MgO

2. Tác dụng cùng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2  2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro chế tạo thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- các phi kim khác (C, S, Br2,...) phản ứng cùng với khí hyđro chế tạo ra thành hợp chất khí.

3. Tác dụng với oxi

- nhiều phi kim công dụng với khí oxi tạo nên thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 SO2

 4P + 5O2 2P2O5

4. Mức độ vận động hóa học của phi kim

- nút độ chuyển động hóa học bạo gan hay yếu của phi kim hay được xét địa thế căn cứ vào năng lực và nút độ bội nghịch ứng của phi kim đó với sắt kẽm kim loại và hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là rất nhiều phi kim hoạt động mạnh (flo là phi kim vận động mạnh nhất). Lưu giữ huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là phần đa phi kim chuyển động yếu hơn.

II. Bài xích tập về đặc điểm hóa học tập của Phi kim

* Bài tập 1 trang 76 sgk hóa 9: Hãy lựa chọn câu đúng:

a) Phi kim dẫn điện tốt.

b) Phi kim dẫn nhiệt độ tốt.

c) Phi kim chỉ vĩnh cửu ở nhị trạng thái rắn, khí.

d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt độ kém.

* bài bác tập 2 trang 76 sgk hóa 9: Viết các phương trình hóa học của S, C, Cu, Zn vơí khí O2. Cho thấy thêm các oxit sinh sản thành thuộc các loại nào. Vệt công thức những axit hoặc bazơ tương xứng với mỗi oxit đó.

* Bài tập 3 trang 76 sgk hóa 9: Viết phương trình chất hóa học khi đến hiđro làm phản ứng với:

a) clo.

b) lưu huỳnh.

c) brom.

Cho biết trạng thái những chất sản xuất thành.

* Bài tập 4 trang 76 sgk hóa 9: Viết những phương trình hóa học thân cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) Khí flo và hiđro.

b) Lưu huỳnh với oxi.

c) Bột sắt với bột lưu giữ huỳnh.

d) Cacbon và oxi.

e) Khí hiđro cùng lưu huỳnh.

* Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: đến sơ đồ dùng biểu diễn biến đổi sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối bột sunfat tan → muối bột sunfat ko tan.

a) Tìm công thức các chất phù hợp để cố cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết những phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa trên.

* Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung hỗn hợp tất cả 5,6g sắt cùng 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không tồn tại không khí thu được tất cả hổn hợp chất rắn A. đến dung dịch HCl 1M phản ứng trọn vẹn với A thu được hỗn hợp khí B.

Xem thêm: Miêu Tả Phòng Bếp Bằng Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Nhà Bếp

a) Hãy viết những phương trình hóa học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản bội ứng.

* Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để công dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu? đưa thiết thể tích dung dịch biến hóa không đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài xích ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản bội ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

 VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

 nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

 CM (NaCl) = cm (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

* Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g sắt kẽm kim loại M tất cả hóa trị III tính năng với clo dư thì nhận được 53,4g muối. Hãy xác định kim nhiều loại M sẽ dùng.

* lời giải bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là cân nặng mol của sắt kẽm kim loại (do sắt kẽm kim loại hóa trị III nên khi phản ứng cùng với Clo thì tạo ra thành muối bột MCl3), ta tất cả PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

* Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy khẳng định thành phần tỷ lệ về thể tích của mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp CO và CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít tất cả hổn hợp CO với CO2 qua nước vôi trong dư nhận được khí A.

– Để đốt cháy A cần 2 lít khí oxi. Các thể tích khí đo được sống cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất.

* lời giải bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn các thành phần hỗn hợp khí teo và CO2 qua nước vôi vào dư thu được khí A là khí CO, vào cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất thì tỉ lệ thể tích cũng bởi tỉ lệ về số mol.

- Phương trình làm phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

- trường đoản cú PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng chính là tỉ lệ thể tích)

- trường đoản cú phương trình bên trên ta dìm thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

* Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) chế tác thành để khống chế đám cháy nếu vào bình chữa trị cháy gồm dung dịch đựng 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

* giải mã bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài xích ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = 20 (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

* Bài 5 trang 103 sgk hoá 9: a) Hãy xác định công thức của một một số loại oxit sắt, biết rằng khi mang đến 32g oxit fe này chức năng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì chiếm được 22,4g hóa học rắn.

b) Chất khí hiện ra được hấp thụ hoàn toàn trong hỗn hợp nước vôi trong bao gồm dư. Tính trọng lượng kết tủa thu được.

* giải mã bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi phương pháp của oxit fe là: FexOy

- Phương trình hoá học của bội phản ứng:

 FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

 1 mol y mol x mol y mol

 0,4/x 0,4 mol

- Theo bài bác ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt bao gồm dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta bao gồm CTHH oxit fe là: Fe2O3.

b) Khí hiện ra CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Xem thêm: Please Don'T Make Any Noise,I'M Very Tired, Just A Moment

* Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl quánh dư nhận được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính độ đậm đặc mol của các chất trong dung dịch A. Mang thiết rằng thể tích dung dịch sau phản bội ứng chuyển đổi không đáng kể.