Toán 8 trường hợp đồng dạng thứ ba

     

Giải bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 72. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và đáp án các thắc mắc trong bài học. Phương pháp làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG với HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A)Cho $Delta $ ABC và$Delta $ A"B"C" như hình 41. Bệnh tỏ$Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C"

*

Điền vào chỗ trống (...) để triển khai xong lời giải

Lấy E trên AB làm sao để cho AE = A"B". Tự E kẻ mặt đường thẳng tuy nhiên song với BC cắt Ac tại F.

Bạn đang xem: Toán 8 trường hợp đồng dạng thứ ba

Suy ra:$Delta $ AEF$sim $ $Delta $...... Và$widehatAEF$ =$widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Do$widehatA"B"C"$ =..........( trả thiết) nên$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$.

Vì vậy$Delta $ AEF =$Delta $ A"B"C" ($widehatA$ =$widehatA"$; AE = A"B";$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $.......

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $.......

Trả lời:

Lấy E trên AB làm sao để cho AE = A"B". Từ E kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với BC cắt Ac trên F.

Suy ra:$Delta $ AEF$sim $ $Delta $ ABC và$widehatAEF$ =$widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Xem thêm: Tóm Tắt Sử Thi “ Ô Đi Xê Sử Thi Hy Lạp : Ô, Sử Thi Hy Lạp

Do$widehatA"B"C"$ =$widehatABC$ ( đưa thiết) nên$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$.

Vì vậy$Delta $ AEF =$Delta $ A"B"C" ($widehatA$ =$widehatA"$; AE = A"B";$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $ A"B"C"

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

c) trong các tam giác dưới đây (h.42), phần đa cặp tam giác như thế nào đồng dạng với nhau? Hãy giải thích.

*

Trả lời:

Trong hình 42d cùng 42e.

$Delta $ A"B"C" có$widehatA"$ =$70^circ$ ;$widehatB"$ = $60^circ$$Rightarrow $ $widehatC"$ =$50^circ$

$Delta $ D"E"F" có$widehatE"$ = $60^circ$;$widehatF"$ =$50^circ$ $Rightarrow $ $widehatD"$ =$70^circ$

Vì $Delta $ A"B"C" với $Delta $ D"E"F" có $widehatA"$ = $widehatD"$ =$70^circ$; $widehatB"$ =$widehatE"$ = $60^circ$ cần $Delta $ A"B"C"$sim $ $Delta $ D"E"F.

Xem thêm: Danh Sách Quốc Hoa Gì Là Biểu Tượng Của Nước Nga Nổi Tiếng Nhất

2.a) đến ABC với A"B"C" đồng dạng gồm đường cao tương ứng là AH với A"H" như hình 43. điện thoại tư vấn tỉ số đồng dạng của nhì tam giác là k. Bệnh minh:$fracAHA"H"$ = k.