TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 11 KIỂU XÂU CÓ ĐÁP ÁN

     

Câu hỏi 2 :

Phát biểu nào dưới đó là đúng ?" href="https://conhantaohpg.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/994442-cho-khai-bao-sau-var-hoten-string-phat-bieu-nao-duoi-day-la-dung.html">Cho khai báo sau: Var hoten : String;Phát biểu nào dưới đấy là đúng ?


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 kiểu xâu có đáp án

A. Câu lệnh sai vày thiếu độ dài về tối đa của xâu

B. Xâu có độ dài lớn nhất là 0

C. Xâu có độ dài lớn nhất là 255

D. Cần phải khai báo form size của xâu sau đó


Câu hỏi 4 :

Program Welcome ;Var a : string<10>; Begina := ‘tinhoc ’;writeln(length(a));End." href="https://conhantaohpg.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/994444-doan-chuong-trinh-sau-in-ra-ket-qua-nao-program-welcome-var-a-string-10-begina-tinhoc-writeln-length-a-end.html">Đoạn chương trình sau in ra kết quả nào ?Program Welcome ;Var a : string<10>; Begina := ‘tinhoc ’;writeln(length(a));End.

A. Chèn xâu S1 vào S2 ban đầu từ địa chỉ vt

B. Chèn xâu S2 vào S1 bước đầu từ vị trí vt

C. Nối xâu S2 vào S1

D. Sao chép vào cuối S1 một trong những phần của S2 từ vị trí vt


Câu hỏi 6 :

for i := length(str) downto 1 dowrite(str) ;" href="https://conhantaohpg.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/994446-cho-str-la-mot-xau-ki-tu-doan-chuong-trinh-sau-thuc-hien-cong-viec-gi-for-i-length-str-downto-1-dowrite-str-i.html">Cho str là 1 trong xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện quá trình gì ?for i := length(str) downto 1 dowrite(str) ;


Xem thêm: Cách Chữa Sâu Răng Hiệu Quả Nhất, Sâu Răng: Nguyên Nhân, Dấu Hiệu Và Cách Điều Trị

A. In xâu ra màn hình;

B. In từng kí từ bỏ xâu ra màn hình;

C. In từng kí từ ra màn hình theo đồ vật tự ngược, trừ kí từ bỏ đầu tiên;

D. In từng kí từ bỏ ra màn hình theo trang bị tự ngược;


Câu hỏi 8 :

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, khai báo nào trong những khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí từ bỏ ?

Câu hỏi 9 :

S := ‘Ha Noi thiết lập thu’;Delete(S,7,8);Insert(‘Mua thu’, S, 1);" href="https://conhantaohpg.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/994449-trong-ngon-ngu-lap-trinh-pascal-sau-khi-chuong-trinh-thuc-hien-xong-doan-chuong-trinh-sau-gia-tri-cua-bien-s-la-s-ha-noi-mua-thu-delete-s-7-8-insert.html">Trong ngữ điệu lập trình Pascal, sau thời điểm chương trình thực hiện hoàn thành đoạn công tác sau, quý hiếm của vươn lên là S là ?S := ‘Ha Noi tải thu’;Delete(S,7,8);Insert(‘Mua thu’, S, 1);


Xem thêm: Soạn Bài So Sánh Tiếp Theo Ngữ Văn 6 So Sánh Tiếp Theo ) (Chi Tiết)

*