Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220v 100w

     

SBT đồ vật Lí 9 bài bác 14: bài xích tập về hiệu suất điện cùng điện năng sử dụng

Giải bài bác 3 trang 40 sách bài tập thiết bị Lí lớp 9 chi tiết trong bài học kinh nghiệm Bài 14: bài bác tập về năng suất điện và điện năng sử dụng giúp học sinh biết giải pháp làm bài bác tập vật dụng Lí 9.

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220v 100w

Bài 3 trang 40 sách bài bác tập trang bị Lí 9: trên một đèn điện dây tóc bao gồm ghi 220V – 100W

a) Tính năng lượng điện năng áp dụng trong 30 ngày khi win sáng bình thường bóng đèn mỗi ngày 4 giờ

b) Mắc tiếp liền hai bóng đèn cùng loại trên đây vào hiệu điện cố 220V. Tính năng suất của đoạn mạch tiếp nối này và tính năng suất của mỗi bóng đèn khi đó

c) Mắc thông liền bóng đèn bên trên với một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V – 75W vào hiệu điện cầm cố 220V. Hỏi những bóng đèn này hoàn toàn có thể bị hư không? trường hợp không, hãy tính công suất của đoạn mạch này và công suất của mỗi đèn.

Cho rằng điện trở của các bóng đèn trong trường hòa hợp b cùng c bên trên đây có giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường

Tóm tắt:

Uđm1 = 220V; Pđm1 = 100W = 0,1kW;

a) t0 4h; t = 4.30 = 120h; A1 = ?

b) tiếp liền hai đèn thuộc loại; U = 220V; Pmạch = Pm = ?; Pđèn = P1 = P2 = ?

c) tiếp liền đèn 1 bên trên với đèn 3 có: Uđm3 = 220V; Pđm3 = 75W = 0,075kW

Đèn 3 hỏng tuyệt không? Pmạch2 = ?; P1 = ?; P2 = ?

Lời giải:

a. Điện năng thực hiện trong 30 ngày là:

A1 = PĐ1.t = 0,1kW.120h = 12kW.h = 12.1000.3600 = 4,32.107J.

Xem thêm: Tra Cứu Thông Tin Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 116, Cách Tra Cứu Tình Trạng Nhận Hỗ Trợ Covid

b. Điện trở của đèn 1 cùng đèn 2 cùng loại là:

*

Điện trở tương tự của 2 đèn lúc ghép tiếp nối là:

R12 = R1 + R2 = 484 + 484 = 968Ω

Công suất của đoạn mạch nối tiếp là:

*

Do nhì đèn như là nhau mắc tiếp nối nên hiệu suất của mỗi bóng đèn là:

P1 = P2 = Pm /2 = 50/2 = 25 W

c. Điện trở của đèn thứ bố là:

*

Điện trở tương tự của mạch lúc ghép thông liền đèn 1 cùng đèn 3 là:

R13 = R1 + R3 = 484 + 645,3 = 1129,3Ω

Cường độ chiếc điện chạy qua hai đèn là:

*

Hiệu năng lượng điện thế để lên mỗi đèn là:

U1 = I1.R1 = 0,195.484 = 94,38V cùng U2 = I2.R2 = 0,195.645,3 = 125,83V.

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Truyện Dân Gian Lớp 6 : Ôn Tập Truyện Dân Gian

Như vậy ta thấy hiệu điện cầm này đều bé dại hơn hiệu điện gắng định mức của từng đèn là 220V nên những đèn không trở nên hỏng.