TRUNG BÌNH CỘNG CỦA SỐ THỨ NHẤT VÀ SỐ THỨ HAI LÀ 39

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trung bình cùng của số đầu tiên và số lắp thêm hai là 39. Trung bình cộng của số thiết bị hai và số thứ bố là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ cha là 36. Tìm ba số đó?

Trung bình cùng của số trước tiên và số trang bị hai là 39. Trung bình cộng của số thiết bị hai với số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số trước tiên và số thứ tía là 36. Tìm bố số kia ?


*

Tổng của số trước tiên và số thiết bị hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số trang bị hai cùng số thứ bố là:

30 x 2 = 60

Tổng của số thứ nhất và số thứ cha là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của ba số là:

210 : 2 = 105

Số đầu tiên là:

105 – 60 = 45

Số thứ hai là:

78 – 45 = 33

Số thứ tía là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số lắp thêm nhất: 45

Số vật dụng hai: 33

Số sản phẩm công nghệ ba: 27

Trung bình cùng của số trước tiên và số thứ hai là 39. Trung bình cùng của số lắp thêm hai cùng số thứ tía là 30. Trung bình cộng của số đầu tiên và số thứ ba là 36. Tìm tía số đó?

Giải:

Tổng số đầu tiên và số thiết bị hai là: 39 x 2 = 78.Bạn vẫn xem: Trung bình cùng của số đầu tiên và số máy hai là 39

Tổng số trang bị hai cùng số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39

Tổng số đầu tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số trang bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Tổng số trước tiên và số thiết bị hai là:

39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai cùng số thứ ba là:

30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ ba là:

36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là:

210 : 2 = 105.

Số trước tiên là:

105 – 60 = 45.

Số trang bị hai là:

105 – 72 = 33.

Số thứ bố là:

105 – 78 = 27.

Đ/s:45; 33 và 27.

Tổng số đầu tiên và số lắp thêm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số thiết bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Trung bình cùng của số trước tiên và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thiết bị hai cùng số thứ ba là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ cha là 36. Tìm cha số đó?

Tổng số đầu tiên và số máy hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số vật dụng hai cùng số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ tía là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cùng của số đầu tiên và số trang bị hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai với số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ bố là 36. Tìm cha số đó.

Tổng số đầu tiên và số vật dụng hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số vật dụng hai với số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Xem thêm: Top 15+ Đóng Vai Ông Hai Kể Lại Diễn Biến Tâm Trạng, Hóa Thân Thành Ông Hai Kể Lại Chuyện Làng

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm công nghệ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cùng của số trước tiên và số đồ vật hai là 39. Trung bình cộng của số sản phẩm công nghệ hai với số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số trước tiên và số thứ ba là 36. Tìm cha số đó?

Giải:

Tổng số trước tiên và số sản phẩm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm công nghệ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số lắp thêm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Giải:

Tổng số thứ nhất và số máy hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thiết bị hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ tía là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Giải:

Tổng số đầu tiên và số sản phẩm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số trang bị hai cùng số thứ bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

trung bình cùng của số đầu tiên và số trang bị hai là 39 . Trung bình cùng của số máy hai với số thứ cha là 30 . Trung bình cộng của sô đầu tiên và số thứ ba là 36 . Tìm tía số đó

tổng của số sản phẩm công nghệ 1 với 2 là:

39.2=78

tổng của số thứ hai và 3 là:

30.2=60

tổng của số sản phẩm 3 cùng 1 là:

36.2=72

hai lần tổng 3 số là:

78+60+72=105

số đầu tiên là:

105-60=45

số thiết bị hai là:

105-72=33

số thứ bố là:

105-78=27

Đáp số : STN:45;STH:33;STB:27

Giải:

Tổng số thứ nhất và số thiết bị hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số vật dụng hai với số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ cha là: 105 – 78 = 27.

Xem thêm: Khối Lượng Tịnh Là Gì - Và Sự Khác Biệt Với Trọng Lượng Tịnh

Trung bình cùng của số thứ nhất và số sản phẩm công nghệ hai là 36, trung bình cùng của số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ ba là 44, trung bình cùng của số trước tiên và số thứ ba là 40. Tìm ba số đó.

A. 36 ; 40 và 44

B. 32 ; 40 và 48

C. 32 ; 40 với 44

D. 35 ; 40 với 44

Trung bình cùng của số đầu tiên và số sản phẩm công nghệ hai là 36 trung bình cùng của số thứ hai và số thứ bố là 44 trung bình cùng của số trước tiên và số trang bị hai là 40 Tìm tía số đó

bạn chỉ việc tìm tổng thôi là đc

Tổng số thứ nhất và số sản phẩm công nghệ hai là:

36x2=72

Tổng số lắp thêm bavà số thứ hai là:

44x2=88

Tổng số sản phẩm bavà số trang bị nhấtlà:

40x2=80

Tổng nhì lần cha số là:

72+88+80=240

Tổng cha số là:

240:2=120

số đồ vật 3 là

120-72=48

số thứ hai là

120-88=32

sốthứ độc nhất vô nhị là

120-80=40

Trung bình cộng của số đầu tiên và số đồ vật hai là 23, trung bình cộng của số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ cha là 30, trung bình cùng của số trước tiên và số thứ cha là 25. Tìm cha số đó