TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Ở VIỆT NAM CÓ NHỮNG GIAI CẤP NÀO

     

Trắc nghiệm: Trước chiến tranh thế giới trước tiên ở nước ta có những ách thống trị nào

A. Địa chủ phong kiến với nông dân 

B. Địa chủ phong kiến, nông dân, bốn sản, tiểu tư sản với công nhân 

C. Địa nhà phong kiến, nông dân với công nhân 

D. Địa công ty phong kiến, nông dân cùng tiểu tư sản

Trả lời:

Đáp án đúng: Đáp án C. Địa nhà phong kiến, nông dân với công nhân 

Cùng vị trí cao nhất lời giải tò mò về Những đưa biến mới về khiếp tế, bao gồm trị, văn hóa, xóm hội ở việt nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất các em nhé!


a. Yếu tố hoàn cảnh

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước chiến thắng trận phân chia lại gắng giới, hình thành khối hệ thống Véc xai – Oasinhtơn.

Bạn đang xem: Trước chiến tranh thế giới thứ nhất ở việt nam có những giai cấp nào

- chiến tranh đã để lại hậu quả nghiêm trọng, nước Pháp bị thiệt hại năng nề độc nhất với 1,4 triệu người chết, thiệt hai vật chất gần 200 tỉ Phrăng.

- Cách mạng tháng Mười Nga win lợi, nước Nga Xô viết được thành lập, thế giới cộng sản ra đời

=> tình trạng trên ảnh hưởng mạnh đến Việt Nam.

b. Cơ chế khai thác nằm trong địa lần nhị của Pháp

- Ở Đông Dương, Pháp tiến hành khai thác ở trong địa lần nhị từ sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên (1914 - 1918) mang lại trước khủng hoảng rủi ro kinh tế trái đất (1929 - 1933).

- Đặc điểm: Pháp đầu tư chi tiêu mạnh với tốc độ nhanh, quy mô béo vào những ngành kinh tế ở Việt Nam, trong tầm 6 năm (1924 – 1929), số vốn đầu tư khoảng 4 tỉ phrăng.

*

2. Cơ chế chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp.

a) chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục và đào tạo của Pháp:

- Về chủ yếu trị:

+ thực hiện các cơ chế "chia nhằm trị"; chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bản địa của quần chúng. # Việt Nam.

+ Tăng cường cỗ máy quâ sự, cảnh sát, nhà tù, mật thám,...

+ tiến hành một số cải cách chính trị - hành chính.

- Về văn hóa: thi hành chế độ văn hóa giáo dục nô dịch, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, những tệ nạn xóm hội,…

- Về giáo dục: tinh giảm mở trường học; xuất bản các sách báo nhằm tuyên truyền cho cơ chế “khai hóa” của thực dân cùng gieo rắc mộng tưởng hoà bình, bắt tay hợp tác với thực dân chiếm nước cùng vua quan lại bù nhìn bán nước.

Xem thêm: Hãy Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi Với Bạn Thân (Dàn Ý + 6 Mẫu), Ngữ Văn 9: Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi Với Bạn

b) hậu quả từ những chế độ văn hóa, giáo dục đào tạo của Pháp:

- gây ra tư tưởng tự ti dân tộc.

- Trói buộc, giam giữ nhân dân việt nam trong vòng dở hơi dốt, lạc hậu, làm suy yếu giống nòi.

- Sự du nhập của những luồng văn hóa truyền thống phương Tây vào vn dẫn tới tình trạng lai căng về văn hóa, lối sống....

3. Hồ hết chuyển biến mới về kinh tế và ách thống trị xã hội ở Việt Nam.

a. Chuyển đổi về kinh tế:

- Xuất hiện tại yếu tố kinh tế Tư bạn dạng chủ nghĩa, làm chuyển đổi cơ cấu gớm tế, đổi khác các ngành tởm tế.

- tuy nhiên, việt nam vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phục thuộc nghiêm ngặt vào Pháp.

b. Biến đổi về xóm hội

- kẻ thống trị cũ:

+ Địa chủ:

Đại địa chủ: trở thành đối tượng của phương pháp mạng.

Địa chủ vừa cùng Địa chủ nhỏ: có thể trở thành lực lượng biện pháp mạng

+ Nông dân: Bị túng thiếu hóa. Đây là lực lượng đông đảo của cách mạng, có mâu thuẫn gay gắt cùng với địa chủ và đế quốc.

Xem thêm: Vai Trò Của Lưỡng Cư Đối Với Con Người? Nêu Vai Trò Của Lớp Lưỡng Cư

- kẻ thống trị mới:

+ bốn sản:

Tư sản mại bản: đính thêm chặt quyền lợi và nghĩa vụ với Pháp => trở thành đối tượng người tiêu dùng Cách mạng.

Tư sản dân tộc: có lòng tin dân tộc, lòng tin Cách mạng

+ Tiểu bốn sản tri thức: biến đổi lực lượng cho biện pháp mạng

+ Công nhân: phát triển nhanh về số lượng. Lắp bó với nông dân, bao gồm kỷ dụng cụ lao động cao. Trở thành lực lượng đón đầu cho bí quyết mạng.