UNIT 11 LỚP 10: LISTENING

     

Phần listening hướng dẫn phương pháp làm bài bác nghe với chủ thể National Parks (Công viên quốc gia). Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần xem xét cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi chúng ta nghe)

Work in groups. Ask và answer the following questions.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10: listening

(Làm bài toán nhóm. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)

1.Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn non sông Cúc Phương ở đâu?)=> Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi. (Vườn tổ quốc Cúc Phương cách thành phố hà nội 160 km về phía Tây Nam.)2.What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn giang sơn Cúc Phương là bao nhiêu?)=> The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres. (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn tổ quốc Cúc Phương là 200 km vuông.)3.When is the best time to lớn visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian nào là phù hợp nhất để thăm quan và du lịch Vườn đất nước Cúc Phương?)=> The best time to visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October lớn April. (Thời gian phù hợp nhất để thăm quan và du lịch Vườn non sông Cúc Phương là vào mùa khô, từ tháng mười cho tháng tư.)4.What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì hoàn toàn có thể được thấy trong Vườn non sông Cúc Phương?)=> In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves and the one-thousand-year-old tree. (Trong vườn nước nhà Cúc Phương, bạn có thể nhìn thấy bướm, hang cồn và cây cổ thụ 1000 năm tuổi.)

Listen & repeat.(Lắng nghe và lặp lại.)

threatened & endangered species: các loài bị rình rập đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủngattack: tấn côngflora: hệ thực vật fauna: hệ hễ vậtethnic minority: dân tộc bản địa thiểu sốenemy: kẻ thù

While you listen(Trong khi bạn nghe)

Task 1.Listen and fill in the missing information.(Nghe với điền thông tin còn thiếu.)

Script:

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh và Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists & scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way khổng lồ Cuc Phuong. Many come khổng lồ see the work being done to protect endangered species. According to lớn scientists, there are about 2,000 different species of flora & 450 species of fauna.

Xem thêm: Tạo Ảnh Bìa 7 Màu - Cách Làm Ảnh Bìa 7 Màu

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen thuộc Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue"s army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also trang chủ to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping & farming.

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in __1960__. (Vườn non sông Cúc Phương thỏa thuận được khánh thành năm 1960.)2. Cuc Phuong is located __160 km south west of__Hanoi. (Cúc Phương cách hà thành 160 km về phía Tây Nam.)3. In 2002, nearly __100,000 visitors__ visited Cuc Phuong. (Năm 2002, ngay gần 100,000 khách du lịch đến thăm Cúc Phương.)4. There are __2,000__different species of flora & __450__species of fauna. (Có 2,000 chủng loại thực vật và 450 loài động vật khác nhau.)5. Nguyen Hue’s army was stationed in quen thuộc Voi before it made its __surprise attack__ on Thang Long. (Đội quân của Nguyễn Huệ vẫn đóng quân nghỉ ngơi Quèn Voi trước khi tiến hành tấn công bất ngờ vào Thăng Long.)

Task 2.Listen again và answer the following questions.

Xem thêm: #6★ Bài Tập Trắc Nghiệm Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Violet, Chuyên Đề Hàm Số Và Đồ Thị Lớp 9 Violet

(Nghe lại và trả lời các thắc mắc sau.)

1.How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận của từng nào tỉnh?)=> It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh & Thanh Hoa. (Nó sinh sống 3 tỉnh: Ninh Bình, tự do và Thanh Hóa.)2.How far is it from Hanoi to lớn Cuc Phuong? (Từ thủ đô hà nội tới Cúc Phương bao xa?)=> It is about 160 kilometeres. (Khoảng 160 km.)3.What vì many people come lớn Cuc Phuong for? (Nhiều fan tới Cúc Phương để làm gì?)=> They come there to see the work being done khổng lồ protect endangered species. (Họ mang đến để xem những biện pháp được triển khai để bảo vệ các loại có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.)4.When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược công ty Thanh vào năm nào?)=> Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789. (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược đơn vị Thanh vào mùa xuân năm 1789.)5.What bởi the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường ngơi nghỉ Cúc Phương sống chủ yếu bằng gì?)=> They live mainly on bee keeping & farming. (Họ sống nhà yếu nhờ vào nghề nuôi ong và làm nông.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm việc nhóm. Nói tới những nét tính chất của Vườn đất nước Cúc Phương.)

A:Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened lớn the public in 1960.B:In this park you can find many different species of flora and fauna, & see the work being done to lớn protect threatened and endangered species of animals.C:And in this park you can visit the cave of thân quen Voi, where quang quẻ Trung"s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

Dịch:

A: Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn đất nước đầu tiên sinh hoạt Việt Nam. Nó xác định được ra mắt tới cộng đồng vào năm 1960.B: Trong khu dã ngoại công viên này, chúng ta có thể tìm thấy nhiều loài đụng thực vật không giống nhau và thấy những biện pháp được thực hiện để bảo đảm an toàn các loài động vật hoang dã bị đe dọa và có nguy hại tuyệt chủng.C: cùng trong công viên này chúng ta có thể thăm hang Quèn Voi địa điểm mà lực lượng của quang đãng Trng vẫn đóng quân trước cuộc tấn công bất thần vào tởm thành Thăng Long.