Unit 11 lớp 10 reading

     

Work with a partner. Answer the following questions (Làm vấn đề với một các bạn cùng học. Vấn đáp các thắc mắc sau)


Before

Before You Read

Work with a partner. Answer the following questions 

(Làm việc với các bạn học. Vấn đáp các thắc mắc sau.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10 reading

)

1. Have you ever been lớn a national park?

(Bạn đã từng đến một công viên đất nước chưa?)

2. Can you name some of the national parks in Vietnam và in the world?

(Bạn rất có thể nêu tên một số công viên quốc gia ở vn và trên quả đât không?)

3. What trees & animals can you see in a national park?

(Bạn rất có thể thấy cây trồng và động vật hoang dã nào trong khu dã ngoại công viên quốc gia?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. - Yes, I have ever been to lớn Nam mèo Tien National Park in Dong Nai province.

(Có, tôi đã từng đến Vườn quốc gia Nam cat Tiên, tỉnh Đồng Nai.)

- No, I haven’t been to any national park yet.

(Không, tôi không tới công viên quốc gia nào cả.)

2. In Vietnam, there are Nam mèo Tien National Park, Cuc Phuong National Park and Bach Ma National Park, và Yellowstone National Park in Wyoming, USA & Nairobi National park in Kenya, Africa.

(Ở Việt Nam, bao gồm Vườn nước nhà Nam mèo Tiên, Vườn tổ quốc Cúc Phương với Vườn nước nhà Bạch Mã, cùng Vườn quốc gia Yellowstone ngơi nghỉ Wyoming, Mỹ cùng công viên non sông Nairobi làm việc Kenya, châu Phi.)

3. In a national park I can see secular trees (cây cổ thụ) & rare wild animals and valuable plants.

(Trong một khu vui chơi công viên quốc gia, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy đa số cây cổ thụ và động vật hoang dã hoang dã quý hiếm và mọi cây có giá trị.)


While

While You Read

Read the passages, và then vị the tasks that follow.

(Đọc các đoạn văn, và tiếp nối làm bài bác tập theo sau.)

*

Cuc Phuong National Park, Vietnam

Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Hanoi. It is the first of Vietnam"s nine national parks lớn be established, và it contains over 200 square kilometres of rainforest. Tourists go there to lớn study butterflies, visit caves, hike mountains & look at the 1,000-year-old tree. The best time lớn visit the park is during the dry season, from October to April, when the rainy season is over.

Nairobi National Park, Kenya

Nairobi National Park is Kenya"s smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there lớn learn how to recognise the different species of animals and plants. They also learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the Orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of.

Everglades National Park, USA

Everglades National Park is a sub-tropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. Due to an increase in population & the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park & many of the animals in it.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Vườn nước nhà Cúc Phương, Việt Nam

Vườn tổ quốc Cúc Phương ở cách thủ đô 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên trước tiên trong số chín Vườn tổ quốc được thành lập và hoạt động với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Khác nước ngoài đến trên đây để nghiên cứu và phân tích các loài bướm, du lịch thăm quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng và ngắm nhìn loài cây gồm ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất nhằm thăm rừng là vào mùa khô từ thời điểm tháng Mười mang lại tháng Tư, khi mùa mưa sẽ qua.

Công viên đất nước Nairobi, Kenya

Công viên giang sơn Nairobi là công viên nhỏ nhất sinh sống Kenya, nhưng gồm lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với tương đối nhiều chủng loài động vật hoang dã sống nghỉ ngơi đây. Du khách, nhất là trẻ em, có thể đến trên đây để học tập cách nhận thấy các loài động vật hoang dã và thực vật dụng khác nhau. Họ cũng có thể nhận biết kiến thức sinh hoạt của động vật hoang dã và phương pháp một loại phải phụ thuộc vào loại khác nhằm sinh tồn như thế nào. Một điểm thú vị của khu vui chơi công viên này là Trại mồ côi, nơi quan tâm các nhỏ thú mất bố mẹ hay bị bỏ rơi.

Công viên quốc gia Everglades, Mỹ

Công viên non sông Everglades là khu bảo đảm hoang dã cận nhiệt đới gió mùa ở về phía đông nam giới nước Mỹ. Công viên non sông này rất đặc biệt vì nó tất cả cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Vì sự gia tăng dân số và việc thực hiện đất đai ở các khu sát bên để canh tác, yêu cầu nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm này đã đe dọa khu dã ngoại công viên và nhiều loài động vật sống trong đó.


Task 1

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions.

(Tìm từ trong đoạn văn mà tương xứng nhất với mỗi quan niệm sau.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Vào Đội Lớp 3 - Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Vào Đội Lớp 3

)

1. establish: to start an organization that is intended to lớn continue for a long time

(thành lập: bắt đầu một đội chức được dự định sẽ liên tiếp trong một thời hạn dài)

2. _______: to have something inside

3. _______: a group/groups of animals or plants

4. _______: a state of continuing to live or exist

5. _______: related to an area near a tropical area

6. _______: a state of being polluted

Lời giải bỏ ra tiết:

1. establish2. contain3. species
4. survival5. sub-tropical6. contamination

2. Contain: to have something inside

(chứa đựng: có gì đó bên trong)

3. Species: a group/groups of animals or plants

(loài: một nhóm / các nhóm động vật hoặc thực vật)

4. Survival: a state of continuing to lớn live or exist

(sự sinh sống sót: một trạng thái liên tiếp sống hoặc tồn tại)

5. Sub-tropical: related to lớn an area near a tropical area

(cận sức nóng đới: liên quan mang lại một khu vực gần khoanh vùng nhiệt đới)

6. Contamination: a state of being polluted

(sự ô nhiếm: một tinh thần bị ô nhiễm)


Task 2

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park?

(Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa ở Vườn giang sơn Cúc Phương là?)

2. Why would November be a suitable time lớn visit park?

(Tại sao mon 11 vẫn là thời điểm tương thích để xẹp thăm công viên?)

3. What can people learn in Nairobi National Park?

(Mọi người hoàn toàn có thể học được gì sống Vườn quốc gia Nairobi?)

4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage?

(Những loại động vật hoang dã nào được âu yếm trong trại trẻ em mồ côi?)

5. Why is Everglades National Park endangered?

(Tại sao Vườn giang sơn Everglades lại bị doạ dọa?)

6. What vì you think will happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water?

(Bạn nghĩ điều gì sẽ xẩy ra với công viên giang sơn Everglades nếu có nhiều hóa hóa học được thải vào nước?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

(Diện tích rừng nhiệt đới tại Vườn non sông Cúc Phương là 200 km2.)

2. Because it is the time when the dry season is over.

(Bởi vị đó là thời điểm mùa thô kết thúc.)

3. They can learn about the habits of animals và how one species is dependent upon another for survival.

(Họ có thể tìm hiểu về thói quen của động vật hoang dã và bí quyết một loài dựa vào vào loài khác để sống sót.)

4. In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

( Trong trại mồ côi, động vật hoang dã mồ côi với bị vứt rơi được siêng sóc.)

5. Everglades National Pak is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

(Quốc gia Everglades Pak hiện nay đang bị đe ăn hiếp do nấc độ ô nhiễm của hóa chất trong nước.)

6. If people bởi vì not stop releasing toxic chemicals into the water, plants & animals there will disappear / be killed.

(Nếu mọi fan không kết thúc phát hóa chất độc hại vào vào nước, thực đồ dùng và động vật hoang dã sẽ mất tích / bị giết.)


After

After You Read

Discuss in groups. Which of the three national parks would you lượt thích to visit most? Why?

(Thảo luận từng nhóm. Khu vui chơi công viên nào vào ba khu vui chơi công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I’d like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons.

First, it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us to go there. Next, it is said to be old for we can find a one-thousand-year-old tree & a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can mix the work being done to lớn protect threatened and endangered species.

Tạm dịch:

Tôi ao ước đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương nhất vị những vì sao sau đây.

Xem thêm: Add Up To Là Gì ? Add Up Nghĩa Là Gì

Đầu tiên nó là ở nước ta. Cho nên vì vậy rất dễ dàng và không thực sự tốn kém để shop chúng tôi đến đó. Tiếp sau nó biết tới già để chúng ta cũng có thể tìm thấy một cây một nghìn năm tuổi và một lượng khủng rừng mưa sức nóng đới. Rộng nữa, du khách hoàn toàn có thể nghiên cứu vãn bướm, thăm hang cồn và leo núi. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể làm công việc đang được triển khai để bảo vệ các loại bị đe dọa và bị nguy hiểm.