Unit 13 lớp 11 listening

     

Phần Listening hướng dẫn giải pháp làm bài bác nghe với chủ đề Hobbies (Sở thích) - một trong những chủ đề rất đáng để quan trung tâm trong chương trình Tiếng Anh lớp 11. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, kết cấu cần lưu ý cũng như gợi nhắc giải bài bác tập phần Listening trong sách giáo khoa.


Task 1. You will hear a student talk about his hobby. Listen to lớn his talk and decide whether the statements are true (T) or false
*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work with a partner.Write down three benefits of reading books. Then chia sẻ your ideas with the class.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 11 listening

(Làm vấn đề với bạn học. Viết 3 tiện ích của việc đọc sách. Sau đó share ý kiến của người sử dụng với lớp.)

Benefits of reading books: (3 công dụng của việc đọc sách: )

Books help to lớn widen our knowledge. (Sách giúp mở mang vốn phát âm biết.)Books give us valuable experience. (Sách cho chúng ta những kinh nghiệm tay nghề quý giá)Books are good sources of information. (Sách là nguồn thông tin hay.)Stress reduction (giảm thiểu stress)Vocabulary Expansion (Mở rộng lớn vốn từ ngữ)Memory improvement (Cải thiện trí nhớ)Stronger Analytical ThinkingSkills (Kĩ năng phân tích tốt hơn)Improved Focus và Concentration (Cải thiện sự tập trung)Better Writing Skills (Kĩ năng viết giỏi hơn)

Listen & repeat.(Lắng nghe cùng nhắc lại)

magazine: tạp chícontinually: liên tụcotherwise: mặt khácgigantic: khổng lồprofitably: tất cả lợiavailable: sẵn có để dùngbygone: quá khứ, sẽ quaignorantly: sự ngây ngô dốt

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.You will hear a student talk about his hobby. Listen lớn his talk and decide whether the statements are true (T) or false (F).(Bạn vẫn nghe thấy một học viên nói chuyện về sở thích của khách hàng ấy. Nghe câu chuyện của công ty ấy và khẳng định xem các phát biểu là đúng (T) hoặc không nên (F).)

TAPESCRIPT – Nội dung bài bác nghe:

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers và any kind of material that I find interesting.

My hobby got started when I was a little boy. I had always wanted my parents to read fairy tales và other stories lớn me. Soon they got fed up with having to lớn read khổng lồ me continually. So as soon as I could. I learned to read. I started with simple ABC books. Soon 1 could read fairy tales và stories. Now I read just about anything that is available.

Reading enables me khổng lồ learn about so many things. I learned about how people lived in bygone days. I learned about the wonders of the world, space travel, human achievements, gigantic whales, tiny viruses & other fascinating things.

The wonderful thing about reading is that I do not have to learn things very hard way. For example, I vì not have to catch a disease to know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I bởi not have to deep into the jungle lớn find out about tigers. I can read all aboul it in a book.

Books provide the reader with so much information & facts. They have certainly helped me in my daily life. I am better equipped to cope with living. Otherwise I would go about ignorantly learning things the hard way.

Xem thêm: Oppo A92, Thay Màn Hình Oppo A92 Giá Bao Nhiêu, Thay Màn Hình Oppo A92/ A92S: Chính Hãng

So I continue to lớn read. Besides being more informed about the world. I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

TF
1. The writer started his hobby when he was young. (Tác giả ban đầu sở thích của anh ấy ấy khi anh ấy còn trẻ.)
2. His parents were interested in reading fairy tales & other stories to him. (Bố bà bầu của anh ấy rất yêu thích trong câu hỏi đọc truyện cổ tích cùng những câu chuyện khác cho anh ấy nghe.)
3. The writer didn"t start with ABC books. (Tác trả không ban đầu với sách ABC.)
4. Now he reads all the books available. (Bây tiếng anh ấy đọc tất cả các quyển sách gồm sẵn.)
5. Reading helps the writer khổng lồ know many things. (Đọc sách giúp người sáng tác biết những thứ.)
6. According lớn the writer, by reading he does not have lớn study hard. (theo tác giả, bằng vấn đề đọc sách anh ấy không cần phải học vượt vất vả.)
7. The writer is able khổng lồ know about a tiger through reading. (Tác giả hoàn toàn có thể biết về 1 nhỏ hổ qua việc đọc sách.)
8. Books might help him in his daily life. (Sách có thể giúp anh ấy trong cuộc sống thường ngày hàng ngày.)

Task 2.Listen again and write the missing words.(Nghe lại và viết những từ còn thiếu.)

The (1) __wonderful__ thing about reading is that I bởi not have lớn learn things very hard way. For example, I bởi vì not have lớn catch a (2) __disease__ khổng lồ know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I vị not have lớn go deep into the (3) __jungle__ lớn learn about the tiger. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with so many facts and so much information. They have (4) __certainly__ helped me in my daily life. I am better equipped lớn cope with living. Otherwise I would so about (5) __ignorantly__ learning things the hard way.

So I continued khổng lồ read Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a sood hobby.

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work with a partner.Talk about the disadvantages of over-reading (reading too much).

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Yêu Ảo Lòi - Loi Bai Hat Dua Nhau Di Choi (Anh Rong)

(Làm vấn đề với bạn cùng học. Nói tới những tai hại của câu hỏi đọc vượt nhiều.)

Gợi ý:

Some disadvantages of over-reading: (Một vài vô ích của vấn đề đọc sách vượt nhiều: )Becoming shortsighted (Bị cận thị)Not having enough physical exercise (Không gồm đủ thể dục thể chất)Lacking practical knowledge (Thiếu kỹ năng thực tế)Becoming a bookworm/ overweight (Trở thành côn trùng sách/béo phì)

Bài làm:

I love reading, but over-reading has its downsides. First and foremost, people who read too much are prone to lớn become shortsighted because their eyes are not relaxed after many hours of reading. Secondly, the time spent on reading is so much that they don’t have enough physical exercise, which makes them overweight and unhealthy. Last but not least, reading means that they just sit at home seeing what other people have done so they don’t have the real experiences và seriously lack practical knowledge. In conclusion, reading is good if you have a balanced timetable between books và the real life.