UNIT 14 LỚP 12 WRITING

     

Phần writing reviews cách bố trí ý với viết một đoạn văn chủ đề International Organizations (Các tổ chức triển khai quốc tế). Nội dung bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như phía dẫn bí quyết giải bài bác tập vào sách giáo khoa giúp đỡ bạn học trong câu hỏi học tập tiếng Anh bên trên lớp tương tự như trong các bài kiểm tra.


*

Task 1.Work in groups.Discuss the question: Which international organizations would you lượt thích to work for: WWF, WHO or the UN? Explain your choice. Use the following suggestions.

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 12 writing

(Làm bài toán nhóm. Bàn bạc câu hỏi: bạn muốn làm bài toán cho tổ chức quốc tế nào: WWF, WHO giỏi UN? lý giải sự chắt lọc của bạn. Thực hiện các gợi ý sau:)

Have an opportunity to live abroad (Có thời cơ sống ngoại quốc)Use English at work (Sử dụng tiếng Anh tại vị trí làm việc)Help improve international health care (Giúp cải thiện sự quan tâm sức khoẻ quốc tế)Travel all over the world (Du định kỳ khắp cố kỉnh giới)Have high salary (Có lương cao)Do research on rare plants và animals (Nghiên cứu gần như động thực vật dụng quý hiếm)Be good at biology (Giỏi về sinh học)Do medical research (Nghiên cứu giúp y học)Meet different people (Gặp gỡ những người)Do charity & volunteer work (Làm những công tác từ thiện và tình nguyện)Work in remote and mountainous areas (Làm câu hỏi ở đông đảo vùng núi hẻo lánh và xa xôi)Protect endangered species (Bảo vệ phần nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng)

Bài làm 1 :

A:Which international organizations would you lượt thích to work for: WWF, WHO or the UN?B:I"d lượt thích to work for WHO.C:Why vì you choose to work for WHO?B:Because I like biology and I"m very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to vì chưng much medical research & help improve international health care. I will meet people from different countries in the world & I will speak English at work.

Dịch:

A: bạn muốn làm việc cho tổ chức triển khai quốc tế nào? Quỹ Quốc tế đảm bảo an toàn thiên nhiên, tổ chức Y tế quả đât hay phối hợp Quốc?B: Tôi muốn thao tác cho tổ chức Y tế chũm giới.C: tại sao bạn lại chọn thao tác cho tổ chức Y tế nỗ lực giới?B: vị tôi thích hợp sinh học cùng tôi rất giỏi sinh học. Ví như tôi tạo nên Tổ Chức Y tế chũm giới, tôi đang có cơ hội làm phân tích y học và giúp nâng cấp việc âu yếm sức khỏe gắng giới. Tôi sẽ gặp gỡ gỡ đa số người từ các giang sơn khác nhau trên quả đât và tôi đang nói tiếng Anh ở vị trí làm việc.

Bài làm 2:

If I could work for an international organization, I would lượt thích to work for WHO. When I work for this organization I can do many things:

first, help to reduce sufferings for the sick, & the victims of epidemic.have an opportunity to lớn live abroad;travel all over the world;use English at work & meet different people:help lớn improve international health care;work in remote và mountainous areas.do charity and volunteer work.

Dịch:

Nếu tôi hoàn toàn có thể làm bài toán cho một đội nhóm chứ quốc tế, tôi sẽ thao tác làm việc cho tổ chức Y tế cầm giới. Lúc tôi thao tác làm việc cho tổ chức triển khai này, tôi hoàn toàn có thể làm các thứ:

Đầu tiên là giúp bớt thiểu sự đau khổ do bệnh tật, cùng nạn nhân của dịch bệnhCó thời cơ sống sinh hoạt nước ngoàiDu lịch khắp cố giớiDùng giờ Anh sinh sống nơi làm việc và gặp mặt gỡ đa số người khác nhauGiúp cải thiện việc chăm sóc sức khỏe chũm giớiLàm việc ở hầu như vùng núi hẻo lánh và xa xôiLàm các các bước từ thiện và tình nguyện

Task 2.Suppose you were offered a job with one of the above international organizations, which one would you like lo choose? Write a paragraph of about 100 words expressing the reasons why you choose the organization.

Xem thêm: Cách Viết Tiếng Việt Trong Prezi Đơn Giản Ai Cũng Có Thể Làm Được

(Giả sử em được nhận vào tạo cho một trong số tổ chức quốc tế trên, em mong muốn chọn tổ chức nào? Viết một đoạn văn khoảng tầm 100 từ lý giải lí bởi vì em chọn tổ chức triển khai đó.)

Bài làm 1:

I"d lượt thích to work for the WHO for a number of reasons. First,I lượt thích biology and I"m very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to vị much medical research và help improve international helth care. Second, I can use English at work if I work for the UN. On the other hand, I can travel all over the world và I will have a chance to lớn meet different people. Moreover, I will have high salary if I work for this international organization.

Bài làm 2:

If I were offered a job with one of the international organizations, I would choose UNEP (the United Nations Environment Programme). I work for this programme for a nunmber of reasons.

First, I have an opportunity, with my colleagues & companions, khổng lồ protect and conserve our living environment, which is the most important condition for all beings on this planet. As we all know, our living environment, at present, is being terribly destrafed and damaged. And this has resulted in how many natural disasters which occurred ill many places and look a lot of lives.

Xem thêm: Bài Dự Thi Vì Một Mái Ấm Bình Yên ”, Cuộc Thi Nhà Tôi

Therefore if we vị not take any measures to lớn stop it, no species of beings - humans, plants and animals - can exist on this world in the future.