Unit 2 lớp 11 speaking

     

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11 speaking


SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm việc theo cặp. Ghép rất nhiều điều em có thể đã làm cho hoặc trải qua ở khung A và điều trải qua đó tác động đến em ra sao ở size B.)

A

B

 1. Speaking English lớn a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling lớn other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking khổng lồ a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson and makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude lớn pop stars

Hướng dẫn giải:

1 - d 2 - c 3 - a 4 - b 5 - e

Tạm dịch: 

1. Nói giờ đồng hồ Anh với người bản xứ làm mình muốn học giờ Anh hơn. 

2. Bị ốm nặng có tác dụng bạn tôn vinh sức khỏe của bản thân hơn. 

3. Đi tới các vùng đất khác biệt trên nước nhà làm chúng ta yêu non sông hơn. 

4. Thi trượt dạy cho mình bài học cùng làm chúng ta học cần mẫn hơn. 

5. Chat chit với một ngôi sao 5 cánh nhạc pop chuyển đổi thái độ của người tiêu dùng với những ngôi sao 5 cánh nhạc pop. 

Task 2. Work in pairs. A student talks lớn her friend about one of her past experiences. And how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue.

(Làm việc theo cặp. Một học viên đang thủ thỉ với các bạn của cô ấy về một trong những điều trải qua của bản thân mình trong quá khứ với nó tác động đến cô như thế nào. đầy đủ câu vào cuộc hội thoại của họ đã biết thành đảo lộn. Đặt chúng lại đúng trang bị tự, sau đó thực hành bài bác đối thoại.)

*

□ a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up khổng lồ me and asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

□ b) Have you ever spoken English to lớn a native speaker?

□ c) How did the experience affect you?

□ d) Yes. 1 talked to an English girl last summer.

Xem thêm: 1 Tháng Nên Ăn Bao Nhiều Muối Mỗi Ngày Là Đủ? Muối: Ăn Bao Nhiêu Mỗi Ngày Là Đủ

□ e) What did you talk about?

□ f) Well, it made me more interested in learning English.

□ g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

□ h) How did you meet her?

Hướng dẫn giải:

1 - b: Have you ever spoken English to lớn a native speaker?

2 - d: Yes, I talked lớn an English girl last summer.

3 - h: How did you meet her?

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up lớn me and asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

5 - e: What did you talk about?

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

7 - c: How did the experience affect you?

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

Xem thêm: Các Phần Mềm Tin Học Lớp 8

Tạm dịch: 

1 - b: chúng ta đã bao giờ nói giờ Anh với người phiên bản xứ chưa?

2 - d: Có, bản thân đã nói chuyện với một cô nàng người Anh mùa hè năm ngoái. 

3 - h: Bạn gặp cô ấy như vậy nào?

4 - a: mình đang quốc bộ dọc con đường Tràng chi phí thì một cô gái người Anh cho và hỏi mình đường mang lại hồ hoàn Kiếm. Bản thân nói với cô ấy. Sau đó, chúng mình bước đầu nói về hồ. 

5 - e: Bạn nói đến cái gì?

6 - g: đông đảo thứ về hồ: tên của nó, rùa to con trong hồ, vân vân. 

7 - c: thử khám phá này ảnh hưởng đến chúng ta thế nào? 

8 - f: À, nó có tác dụng cho mình đang có nhu cầu muốn học giờ Anh hơn. 

Task 3. Work in pairs. Underline the structures used to talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures & the ideas in Task 1 khổng lồ make similar dialogues.

(Làm việc theo cặp. Gạch dưới những cấu trúc được dùng nói đến những điều trải qua trong thừa khứ ở bài bác đối thoại 2, tiếp nối dùng những cấu tạo này cùng những phát minh ở bài đối thoại 1 để tiến hành bài hội thoại tương tự)