UNIT 3 LỚP 11 LISTENING

     

Tạm dịch:- những người dân trong tấm ảnh đang làm cho gì?- các bạn có cho là cậu bé xíu cần sự hỗ trợ của phụ thân mình nhằm học lái xe đạp điện một bí quyết độc lập?


Hướng dẫn giải:- The boy is learning lớn ride a bike. His father is helping him lớn learn to lớn ride it independently.- Yes, I think he needs his father"s assistance because he can"t ride a xe đạp by himself for the first time.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 11 listening


2. Listen lớn an interview on Life Skills, the most popular radio show for teens & parents, & match the statements with the speakers.


(Hãy nghe cuộc bỏng vấn nói về Những kỹ năng sống, công tác phát sóng truyền thanh được mếm mộ nhất giành cho tuổi thiếu hụt niên và các bậc bố mẹ rồi ghép phần lớn lời phát biểu theo đúng người nói.)


https://conhantaohpg.com/wp-content/uploads/2018/12/Lop-11-moi.unit3_.Listening.2.-Listen-to-an-interview-on-Life-Skills-the-most-popular-radio-show-for-teens-and-parents-and-match-the-statements-with-the-speakers.mp3
*

Tạm dịch:Các câu lệnha. Anh ấy phải dứt tất cả các trách nhiệm của mình, và có khả năng sẽ bị trừng phạt còn nếu như không thành công.b. Cha mẹ anh ấy bao gồm khuynh hướng bảo đảm anh ấy.c. Anh ấy phải thao tác nhà và làm theo một thói quen.d. Giữa những trách nhiệm của anh ý ấy là chăm sóc ông bà của anh ấy ấy.e. Anh ấy đã làm được dạy để đưa ra ra quyết định của riêng mình.f. Anh ấy được khuyến khích thể hiện chủ ý của mình.


Audio Script:MC: Hello and welcome khổng lồ Life Skills, the most popular radio show for teens & parents. Today, I"ve invited three Grade 11 students to nội dung with us how their parents help them lớn become independent. Long, would you lượt thích to start?Long: Hi. Well, I"m the only child, so my parents tend khổng lồ be overprotective of me.They didn"t let me bởi any household chores & drove me to lớn school until finished Grade 9. However, since I was a little child. I’ve always been encouraged to lớn voice my opinions. My parents even asked for my opinion before they make important family decisions.MC: That’s great. That helps you develop self-confidence. Và Tuan? How vì your| parents help you become independent?Tuan: Well, my parents focus on teaching me about responsibility. I’m given a danh mục on responsibilities, such as doing household chores, looking after my grandparents... And my parents make sure that I fulfill all of them. If I fail, I get punished. Bui if I vì chưng them well, I get a reward. This keeps me motivated.MC: Your parents seem strict, but also very fair. What about you, Minh?Minh: My parents phối some limits & establish rigid rules about important issues. I have to vì chưng chores and follow a phối routine. But I can make my own choices about personal things such as clothes, books or toys. My parents encourage me to consider all options before making my own decisions.MC: Yes, setting limits can teach you self-discipline, và keep you safe & healthy. It"s also great that your parents teach you decision-making skills. I hope that one day you"ll be ready khổng lồ leave trang chủ and live independently. Thank you so much for joining the show.

Xem thêm: 10 Bài Văn Tả Em Bé Đang Tập Đi Tập Nói Tập Đi, Tả Một Em Bé Đang Tuổi Tập Đi Tập Nói


Tạm dịch:MC: Xin kính chào và mừng đón đến kỹ năng Sống, công tác phát thanh phổ cập nhất dành riêng cho thanh thiếu hụt niên và phụ vương mẹ. Hôm nay. Tôi sẽ mời ba học sinh Lớp 11 share với cửa hàng chúng tôi về cách bố mẹ giúp chúng ta trở nên độc lập. Long, các bạn có muốn bắt đầu không?Long: Xin chào. Tôi là bé một, vị vậy cha mẹ tôi bao gồm xu hướng bảo đảm an toàn tôi quá mức. Họ dường như không để tôi làm bất cứ công việc nhà như thế nào và đưa đón tôi mang lại trường cho tới khi học dứt lớp 9. Tuy nhiên, vì chưng tôi còn nhỏ. Tôi luôn được khích lệ lên tiếng chủ ý của mình. Phụ huynh tôi thậm chí là hỏi chủ ý của tôi trước lúc họ giới thiệu quyết định đặc biệt quan trọng của gia đình.MC: thiệt tuyệt. Điều đó khiến cho bạn phát triển sự tự tin. Còn Tuấn? cha mẹ bạn làm thế nào để giúp bạn trở buộc phải độc lập?Tuấn: Vâng, bố mẹ tôi triệu tập vào việc dạy tôi về trách nhiệm. Tôi được giới thiệu một list về trách nhiệm, chẳng hạn như thao tác nhà, chăm chút ông bà tôi ... Và bố mẹ tôi bảo vệ rằng tôi hoàn thành tất cả. Nếu tôi thất bại. Tôi bị trừng phạt. Tuy vậy nếu tôi có tác dụng tốt, tôi nhận được một phần thưởng. Điều này khiến cho tôi được khuyến khích.MC: cha mẹ bạn có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng cũng khá mẫn cảm. Còn các bạn thì sao Minh?Minh: cha mẹ tôi đề ra một số số lượng giới hạn và thiết lập các quy tắc cứng nhắc về các vấn đề quan lại trọng. Tôi phải làm việc nhà và tuân theo một thói quen. Tuy vậy tôi có thể tự lựa chọn những thứ cá thể như quần áo, sách hay thiết bị chơi. Phụ huynh tôi khuyến khích tôi coi xét toàn bộ các lựa chọn trước khi đưa ra đưa ra quyết định của riêng rẽ mình.MC: Vâng, việc thiết lập lịch trình có thể dạy cho mình kỷ chế độ tự giác, với giữ mang lại bạn an ninh và lành mạnh. Cũng hoàn hảo khi phụ huynh bạn dạy bạn các kĩ năng ra quyết định. Tôi hy vọng rằng một ngày như thế nào đó các bạn sẽ sẵn sàng tách nhà và sống độc lập. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia chương trình.


https://conhantaohpg.com/wp-content/uploads/2018/12/Lop-11-moi.unit3_.Listening.3.-Answer-the-questions.mp3
*

Hướng dẫn giải:1. Because they didn"t let him vày any household chores and drove him khổng lồ school until he finished Grade 9.2. To lớn voice (speak out) his opinions.3. They focus on teaching him about responsibility.4. If he does his responsibility well, they give him a reward.5. To bởi chores và follow a set routine.6. He can make his own choices about these items.


Tạm dịch:1. Nguyên nhân Long nghĩ rằng cha mẹ anh ấy quá bảo đảm an toàn anh ấy?Họ đã không để anh ấy làm bất kể công việc nhà nào và lái xe đưa đón anh ấy đến trường cho tới khi anh ấy học tập lớp 9.2. Phụ huynh của Long thường khuyến khích anh ấy làm cho gì?Phát biểu chủ kiến của mình.3. Phụ huynh của Tuấn chú ý vào việc dạy anh ấy như vậy nào?Họ tập trung vào câu hỏi dạy anh ấy về trách nhiệm.4. Làm cầm nào để bố mẹ của Tuấn luôn động viên anh ấy?Nếu anh ấy làm tốt nhiệm vụ của mình, họ sẽ mang đến anh ấy một phần thưởng.5. Minh cần làm gì?Phải thao tác nhà và làm theo một thói quen.6. Minh hoàn toàn có thể làm gì về quần áo, sách của mình, hoặc đồ dùng chơi?Anh ấy có thể tự lựa chọn phần nhiều thứ này.

Xem thêm: Công Dụng Của Sản Phẩm Làm Cho Hàng Hóa Có :, Công Dụng Của Sản Phẩm Làm Cho Hàng Hoá Có


4. Work in groups. Tell your group members whether you were brought up in the same way as Long, Tuan, or Minh.


(Làm bài toán theo nhóm. Hãy nói cho những thành viên trong nhóm biết em dành được dạy y hệt như Long, Tuấn tốt Minh không)