Tiếng Anh Lớp 10

     

Unit 6: An Excursion – giờ Anh Lớp 10

A. Reading

A. Reading Unit 6 Trang 62 SGK giờ Anh Lớp 10

Before You Read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Match the photos with the information below, and then tell each other which of the places you would like to visit & give reasons. (Làm bài toán theo cặp. Ghép những tranh cùng với phần thông tin dưới đây, và tiếp đến nói cho nhau nghe về địa danh bạn muốn đến thăm và chuyển ra những lý do.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10

)

*

a. Built in 1049, in the shape of a lotus. (Được xây dựng vào năm 1049, tất cả hình một cây sen.)

b. Picturesque site, wonder of the world. 165 kilometres from Hanoi. (Địa điểm đẹp nhất như tranh vẽ, kì quan tiền của thế giới, cách tp hà nội 165 km.)

c. Mountain resort (altitude: 1,500 m) with some wonderful places lớn visit: Xuan Huong Lake, pine forests, waterfalls… (Khu nghỉ dưỡng trên núi (độ cao: 1 500 m) với tương đối nhiều địa danh đẹp để thăm quan: hồ nước Xuân Hương, rừng thông, thác nước, …)

d. On the left bank of the Huong River, 6 kilometres from Hue City. (Ở bên bờ trái của Sông Hương, cách tp Huế 6 km.)

Hướng dẫn giải

1d. On the left ngân hàng of the Huong River, 6 kilometres from Hue City. (Thien Mu Pagoda)

2b. Picturesque site, wonder of the world. 165 kilometres from Hanoi. (Ha Long Bay)

3a. Built in 1049, in the shape of a lotus. (The One-pillar Pagoda)

4c. Mountain resort (altitude: 1,500 m) with some wonderful places lớn visit: Xuan Huong Lake, pine forests, waterfalls… (Da Lat City)

I’d like to visit domain authority Lat because it’s a famous và beautiful holiday resort with cool weather và picturesque sights. In this place, you relax your mind in the peaceful and quiet atmosphere & you can feel comfortable with the world and forget all your sorrow & anxiety of the noisy life. (Tôi mong muốn ghé thăm Đà Lạt vì đó là một khu vực nghỉ mát nổi tiếng và đáng yêu với thời tiết giá lạnh và các thắng cảnh đẹp như tranh vẽ. Ở địa điểm này, bạn thư giãn giải trí tâm trí trong bầu không khí yên bình và yên tĩnh và bạn cũng có thể cảm thấy dễ chịu và thoải mái với nhân loại và quên đi tất cả nỗi buồn của doanh nghiệp và lo lắng về cuộc sống ồn ào.)

While You Read (Trong khi chúng ta đọc)

*

Bài Nghe A. Reading Unit 6 Trang 62 SGK giờ Anh Lớp 10 MP3

https://conhantaohpg.com/wp-content/uploads/2021/03/a-reading-unit-6-trang-62-sgk-tieng-anh-lop-10.mp3

Read the letter and then vày the tasks that follow. (Đọc lá thư và làm các bài tập theo sau.)

Dear Minh, I’m writing khổng lồ tell you a piece of news. The first term is coming to an kết thúc soon và my school is going lớn have some days off. On this occasion, my class is visiting some caves near Hanoi as we have recently studied rock formations. Besides, many of us have never been inside a cave, so I suppose the trip will be very interesting. At first, we wanted khổng lồ travel to nắm Pagoda because it is only over 20 kilometres away, and we could go on a day excursion.However, only today have we learnt that the caves near cố gắng Pagoda are closed until after Tet. So we are visiting the ones near Huong Pagoda instead. A night campfire on a two-day trip will be a great sự kiện in our schooldays! to make the trip cheap, we are bringing our own food và sharing buses with some other classes. It is much warmer now. I believe we’re going khổng lồ enjoy good weather with lots of sunshine. The only problem I seem to lớn have is getting my parents permission. They may not want to lớn let me stay the night away from home. I’ll try to persuade them. That’s all for now. Give my love khổng lồ your parents và sister. Yours, Lan

Tạm dịch

Minh thân mến,Mình viết thư nhằm thông tin cho bạn đây. Học kỳ một sắp ngừng và trường mình đang nghỉ vài ngày. Nhân dịp này lớp mình đang đi du lịch tham quan vài hang hễ gần hà nội thủ đô vì vừa qua chúng mình học về sự hình thành của đá. Hơn nữa nhiều người chưa bao giờ tham quan liêu hang động đề nghị mình nghĩ chuyến đi này ắt hẳn sẽ tương đối thú vị.Ban đầu bọn bạn thích đi miếu Thầy do nó chỉ cách thành phố hà nội có 20 cây số và hoàn toàn có thể đi du khảo vào ngày.Tuy nhiên mang đến đến hôm nay bọn mình new biết là những hang động gần miếu Thầy mãi ra đầu năm mới mới xuất hiện trở lại. Chính vì như thế thay vào đó bọn chúng mình đang tham quan những hang gần miếu Hương. Một tối lửa trại trong chuyến du khảo nhị ngày sẽ là một sự kiện hoàn hảo trong đời học sinh! Để đỡ tốn kém, chúng mình lấy theo thức nạp năng lượng và đi cùng xe với các lớp khác.Bây giờ thời tiết nóng hơn nhiều. Bản thân tin là bọn mình sẽ tiến hành hưởng khí trời đầy ánh nắng.Vấn đề duy nhất là yêu cầu xin phép ba mẹ. Cha mẹ mình có thể không hy vọng cho mình sinh hoạt lại đêm. Mình sẽ nỗ lực thuyết phục bố mẹ vậy.Thôi nhé, cho doanh nghiệp gửi lời thăm cha mẹ và em gái bạn.

Xem thêm: Khái Niệm “ Hoạt Động Học Là Gì, Dạy Học Là Gì, Học, Hoạt Động Học Là Gì

Thân,Lan

Task 1. Choose the best answer A, B, C or D lớn complete each of the sentences. (Chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất A, B, C giỏi D để xong xuôi mỗi câu này.)

1. Lan wrote the letter to _______________

A. Inform Minh of her days off

B. Complain about her parents

C. Tell Minh about the plan for her class trip

D. Talk about what she và her classmates will vì at Huong Pagoda

2. The students decided lớn go on an excursion because they wanted lớn _______________

A. Understand their geography lessons better

B. Relax after work

C. Have a campfire

D. A và B

3. The students have changed their destination as _______________ vậy Pagoda.

A. It is impossible khổng lồ visit the caves near

B. It costs them a lot khổng lồ visit

C. They prefer Huong Pagoda to

D. Many of them have been to

Hướng dẫn giải

1. Lan wrote the letter khổng lồ _______________ (Lan đã viết thư để _______________ )

A. Inform Minh of her days off (thông báo mang lại Minh về phần đa ngày ngủ của mình)

B. Complain about her parents (phàn nàn về cha mẹ)

C. Tell Minh about the plan for her class trip (nói cùng với Minh về planer cho chuyến hành trình của lớp)

D. Talk about what she and her classmates will vày at Huong Pagoda (nói về đa số gì cô và các bạn cùng lớp sẽ làm ở chùa Hương)

2. The students decided khổng lồ go on an excursion because they wanted to lớn _______________ (Các học viên quyết định thâm nhập một chuyến tham quan du lịch vì người ta muốn _______________ )

A. Understand their geography lessons better (hiểu bài học kinh nghiệm địa lý của họ xuất sắc hơn)

B. Relax after work (thư giãn sau giờ làm việc)

C. Have a campfire (có lửa trại)

D. A and B (A cùng B)

3. The students have changed their destination as _______________ thay Pagoda. (Các học sinh đã biến hóa điểm đến của mình vì _______________ miếu Thầy.)

A. It is impossible lớn visit the caves near (không thể xẹp thăm những hang rượu cồn gần)

B. It costs them a lot to visit (mất tương đối nhiều tiền để đến)

C. They prefer Huong Pagoda to (họ thích chùa Hương hơn)

D. Many of them have been to (nhiều người trong những họ đã từng đến)

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. When are Lan và her classmates going on a trip?

2. Why are they visiting some caves?

3. How far is nạm Pagoda from their school?

4. What are the students’ plans for their trip to lớn Huong Pagoda?

5. What is Lan anxious about? Why?

Hướng dẫn giải

1. When are Lan và her classmates going on a trip? (Khi như thế nào Lan và các bạn cùng lớp của cô ấy đi du lịch?)

Đáp án: They’re going on a trip when they have some days off after the first term. (Họ đang đi du ngoạn khi bọn họ có một số trong những ngày nghỉ sau kỳ đầu tiên.)

2. Why are they visiting some caves? (Tại sao họ mang đến thăm một số hang động?)

Đáp án: They’re visiting some caves because they want to understand their geography lesson better & some of them have never been inside a cave. (Họ mang đến thăm một vài hang cồn vì họ muốn hiểu bài học địa lý của họ giỏi hơn và một trong những người trong những họ chưa lúc nào ở trong một hang động.)

3. How far is vậy Pagoda from their school? (Chùa Thầy biện pháp xa trường của họ bao xa?)

Đáp án: It’s only over đôi mươi kilometres. (Chỉ hơn trăng tròn cây số.)

4. What are the students’ plans for their trip to Huong Pagoda? (Kế hoạch của học sinh cho chuyến đi của họ cho Chùa hương là gì?)

Đáp án: They’re going to lớn make a two-day trip and have a night campfire at Chua Huong. They are bringing their own food và sharing the buses with some other classes to lớn make the trip cheap. (Họ sẽ tiến hành một chuyến hành trình hai ngày và gồm lửa trại đêm tại chùa Hương. Bọn họ đang mang theo vật dụng ăn của mình và share chiếc xe pháo buýt với một số trong những lớp khác để gia công cho chuyến du ngoạn rẻ hơn.)

5. What is Lan anxious about? Why? (Lan lo ngại về điều gì? tại sao?)

Đáp án: Lan’s anxious about her parents’ permission. They may not let her stay the night away from home. (Lan lo lắng về sự chất nhận được của bố mẹ mình. Họ hoàn toàn có thể không nhằm cô ấy sinh hoạt lại qua tối xa nhà.)

After You Read (Sau khi bạn đọc)

Fill in each blank in the summary of the letter with a suitable group of words from the box below. (Điền mỗi chỗ trống ở bài bác tóm tắt của lá thư với cụm từ phù hợp ở khung dưới đây.)

her classmateshave learntwant to lớn seeto persuade themtheir tripsome cavesis going lớn go ononly problem

Lan’s class (1) __________ a two-day excursion to visit (2) __________ near Huong Pagoda. They (3) __________ with their own eyes what they (4) __________ in their geography lessons recently và relax after their hard work, as well. They have planned (5) __________ carefully.

For Lan, the (6) __________ is getting her parents’ permission. She will try (7) __________ so that she will be able lớn join (8) __________ on the excursion.

Hướng dẫn giải

Lan’s class (1) is going lớn go on a two-day excursion khổng lồ visit (2) some caves near Huong Pagoda. They (3) want lớn see with their own eyes what they (4) have learned in their geography lessons recently and relax after their hard work, as well. They have planned (5) their trip carefully.

For Lan, the (6) only problem is getting her parents’ permission. She will try (7) to lớn persuade them so that she will be able khổng lồ join (8) her classmates on the excursion.

Tạm dịch

Lớp học của Lan sẽ tham gia chuyến thăm quan hai ngày để thăm một số trong những hang động gần miếu Hương. Họ muốn tận ánh mắt thấy phần đông gì họ vẫn học được trong những bài học tập địa lý của họ vừa mới đây và thư giãn và giải trí sau quá trình khó khăn của họ. Họ đang lên kế hoạch chuyến đi của chúng ta một cách cẩn thận.

Đối với Lan, sự việc duy độc nhất vô nhị là cảm nhận sự có thể chấp nhận được của bố mẹ cô. Cô ấy sẽ cố gắng thuyết phục họ để cô ấy có thể tham gia cùng bạn cùng lớp trong chuyến tham quan.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Tọa Độ, Cách Để Tìm Khoảng Cách Giữa Hai Điểm

Các chúng ta Vừa xem Qua câu chữ A. Reading Unit 6 Trang 62 SGK giờ Anh Lớp 10. Bài bác Học bao hàm Before You Read, While You Read, After You Read, Sau bài học kinh nghiệm Này Các bạn sẽ Đến B. Speaking – Unit 6: An Excursion, các bạn Cùng quan sát và theo dõi Nhé.