A Closer Look 2 Trang 19 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2

     

Phần A closser look 2 sẽ giới thiệu cho chính mình học kiến thức ngữ pháp về "Although/In spite of/ despite" và "However/Nevertheless", gồm các bài tập thực hành thực tế và những từ vựng vấp ngã sung. Bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

A closer look 2 – Unit 8: Films

Grammar

Although/ despite/ in spite of và However/ Nevertheless

Chúng ta áp dụng Although/ despite/ in spite of để nhấn mạnh sự trái lập giữa hai vụ việc trong và một câu. Chúng ta dùng “although” trước một mệnh đề và dùng “in spite of/ despite” trước một danh tự hoặc một nhiều danh từ.Ví dụ:

Although he is so young, he performes excellently. (Mặc cho dù trẻ tuổi tuy nhiên anh ta mô tả rất xuất sắc.)Despite/ In spite of his young age, he performs excellently.

Bạn đang xem: A closer look 2 trang 19 unit 8 tiếng anh 7 mới tập 2

Chúng ta cũng thực hiện However/ Nevertheless để nhấn mạnh sự trái chiều giữa hai câu. Khi dùng However/ Nevertheless chúng ta phải thêm vệt phẩy “,” sau nó.Ví dụ:

He is so young. However/ Nevertheless, he performs excellently.

1. Complete the sentences. Use although + a clause from the box(Hoàn thành các câu. Sử dụng although + mệnh đề vào khung)

I lượt thích the film although few people came lớn see itAlthough they spent a lot of money on the film, it atractted few people. (Mặc đù họ dùng rất nhiều tiền vào bộ phim, nó thu ít rất ít bạn xem.)Although the acting is excellent, the plot is not interesting. (Mặc dù việc diễn hết sức hay, cơ mà cốt chuyện ko thú vị.)Although it was a comedy, it made people cry at the over of the film. (Mặc đù đó là phim hài cơ mà nó đã khiến mọi tín đồ khóc ở chỗ cuối.)Although it is mix in modern times, the costume seems to lớn be classical. (Mặc dù bộ phim truyện ở thời hiện nay đại, nhưng bộ đồ của diễn viên mang phong thái cổ điển.)

2. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.(Hoàn thành những câu, thực hiện although/ despite/ in spite of. Thi thoảng có thể sẽ có 2 câu trả lời.)

Although the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting. (Mặc mặc dù chuyện phim hay, tuy vậy tôi không phù hợp phần diễn xuất.)I went khổng lồ see the film despite/in spite of feeling unwell. (Tôi đang đi đến xem phim tuy vậy cảm thấy thiệt sự mệt mỏi.)I really enjoy the water war although most of my friends said it wasn’t a good film. (Tôi thật sự say mê phim chiến tranh Nước, tuy vậy hầu hết đồng đội tôi nói nó ko phải là 1 trong những phim vượt hay.)Despite/ In spite of careful preparation, they had a lot of difficulties making the film. (Mặc dù chuẩn chỉnh bị cẩn trọng nhưng bọn họ cũng gặp nhiều trở ngại khi làm phim.)Although the film was gripping, Tom slept from beginning to end. (Mặc cho dù phim hay nhưng lại Tom đang ngủ suốt từ đầu đến cuối.)

3.Rewrite these sentences using the words in brackets. Change other words in the sentence if necessary.(Viết lại đa số câu sau sử dụng những từ trong ngoặc đơn. Biến hóa những từ không giống trong câu nếu bắt buộc thiết)

Hướng dẫn:

I don’t think Stallone is a very good actor although he was very good in the Rocky films.(Tôi khônq nghĩ Stallone là một trong diễn viên nam rất giỏi mặc dù anh ấy diễn cực kỳ hay một trong những phim Rocky.)Although many European film directors have gone to lớn Hollywood khổng lồ make films, few have had as much success as Milos Forman.(Mặc dù những dạo diễn châu Áu vẫn đèn Hollywood làm phim, nhưng rất không nhiều người có nhiều thành công như Milos Forman.)Despite having khổng lồ work the next day, they watched films on DVD all night.(Mặc cho dù phải làm việc vào ngày mốt, tuy nhiên họ đang xem phim trẽn DVD xuyên suốt đêm.)Although he has performed excellently in many films, he has never won an Oscar for Bost Actor.(Mặc dù anh ấy dã diễn xuất xuất sắc, tuy nhiên anh ấy không khi nào giành dược giải Oscar đến Diễn viên Xuất sắc nhất.)In spite of beginning with a terrible disaster, the film has a happy ending.(Mặc dù bước đầu với một thảm họa gớm khủng, bộ phim vẫn có dứt hạnh phúc.)

4. Complete the sentences using although, despite, in spite of, however, or nevertheless. Sometimes, two answers are possible.(Hoàn thành những câu áp dụng although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, gồm hai câu trả lời là bao gồm thể)

The film didn’t receive good review from critics. However/ Neverthelessmany people went khổng lồ see it.(Phim này không nhận được review tốt từ hầu hết nhà phê bình tuy nhiên nhiều người vẫn xem nó.)Despite/ In spite of the silly story, many people enjoyrd the film.(Mặc dù mẩu truyện thật gàn nghếch, nhưng không ít người thích cỗ phim.)They spent millions of dollars on making this film. However/ Nevertheless, it wasn’t successful as expected.(Họ đã đoạt hàng triệu đô la để triển khai phim này. Mặc dù nhiên, nó không thành công như mong muốn đợi.)Although Jaws is one of the Spielberg’s first films, it is one of his best.(Mặc dù phim JAW là trong số những phim đầu tay của Spielberg, nó lại là một trong những phim hay nhất của ông.)Although the film was a bit frightening, I really enjoyed it.(Mặc mặc dù phim hơi xứng đáng sợ, nhưng lại tôi thực sự mê say nó.)

5.Use your own ideas to lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner(Sử dụng ý riêng rẽ để chấm dứt các câu sau. Kế tiếp so sánh các câu với chúng ta bè.)

I don’t really lượt thích the film although it stars many famous actors. (Tôi thiệt sự không thích hợp phim này mặc dù nó có tương đối nhiều diễn viên nổi tiếng)They spent a huge amount of money on the film. However, the film didn’t get the big success.

Xem thêm: Câu Cảm Thán Trong Tiếng Anh: Các Câu Cảm Thán Trong Tiếng Anh Hay Dùng Nhất

(Họ đã chiếm lĩnh một khoản tiền phệ cho cỗ phim. Mặc dù nhiên, tập phim không đã đạt được thành công lớn.)The film was a great success in spite of its difficulties . (Bộ phim rất thành công xuất sắc dù có rất nhiều khó khăn.)The sound in the film is terrible. Nevertheless, I really like the film. (Âm thanh vào phim thật bự khiếp. Mặc dù nhiên, tôi vẫn thích phim này.)Although it is a horror film, I didn"t feel frightened.

Xem thêm: Đề Thi Khảo Sát Đầu Năm Lớp 6 Năm Học 2021, Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6

(Mặc mặc dù nó là phim gớm dị, nhưng mà tôi không cảm thấy sợ hãi.)Despite his age, my father is still healthy. (Mặc cho dù tuổi cao nhưng tía tôi vẫn khỏe mạnh.)