UNIT 9 LỚP 11: WRITING TRANG 54

     

Writing a letter khổng lồ express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư phân trần sự chuộng (hoặc ko hài lòng).)


Task 1

Task 1.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 11: writing trang 54

 Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh ba Post Office (you have learnt about this post office in Reading section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below might be useful khổng lồ you.

(Làm vấn đề với một chúng ta cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã được sử dụng một số dịch vụ Bưu năng lượng điện Thanh Ba cung ứng (bạn đang học về bưu năng lượng điện này vào phần Reading). Bàn luận về số đông điều mà hoàn toàn có thể làm cho chính mình hài lòng (không hài lòng) với những dịch vụ có. Hầu như ý tưởng tiếp sau đây có thể hữu ích cho hạn.)


- The opening hours of the post office - too late/too early... 

- The quality of the equipment - good/bad/poor quality/needs repairing...

- The security conditions of the post office - good poor security condition/ no one khổng lồ keep motorcycles or bicycles/pickpockets... 

- The attitude of the staff - polite/helpful/rude/arrogant

- The prices of the services - low/high/reasonable...

- The punctuality of delivery of letters and newspapers - always/never punctual/ sometimes late/ letters & newspapers are lost...


Phương pháp giải:

- Giờ open bưu điện - vượt muộn/ quá sớm

- chất lượng thiết bị - tốt/ tệ/ kém/ bắt buộc sửa chữa

- Tình trạng bình an của bưu năng lượng điện - an toàn tốt/ không có người trông xe đạp hay xe máy/ móc túi

- Thái độ nhân viên - lịch sự/ hay hỗ trợ / thô lỗ/ cọc cằn

- Giá dịch vụ - thấp/ cao/ hợp lý

- thương mại dịch vụ giao thư với báo - luôn luôn đúng giờ/ chưa lúc nào đúng giờ/ thỉnh thoảng muộn/ thư với báo bị mất

Lời giải chi tiết:


- The opening hours of the post office:


It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access khổng lồ the services.

- The quality of the equipment:

Thanh tía Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs.

- The security conditions of the post office:

The parking area of Thanh bố Post Office is not a good và security place/ Although the parking area is large, it has no security-guards.

- The attitude of the staff:

The staff are always helpful and polite khổng lồ the customers.

Tạm dịch: 

- Giờ open của bưu điện:

Quá nhanh chóng khi đóng cửa lúc 9 giờ. Sẽ tốt hơn giả dụ bưu điện xuất hiện đến 11 giờ buổi tối để khách hàng có thể truy cập vào dịch vụ.

- chất lượng thiết bị:

Bưu điện Thanh tía là địa chỉ cửa hàng được trang bị không hề thiếu và tin tưởng cho các nhu cầu về bưu bao gồm viễn thông.

Xem thêm: (Doc) Thương Mấy Cũng Là Người Dưng Đọc Online, Thương Mấy Cũng Là Người Dưng

- Điều kiện bình an bưu điện:

Khu vực đậu xe cộ của Bưu điện Thanh Ba chưa phải là nơi giỏi và an toàn. Mặc dù khu vực đậu xe cộ rộng, tuy thế không có bảo vệ an ninh.

- thái độ của nhân viên:

Các nhân viên cấp dưới luôn trợ giúp và lịch lãm với khách hàng.


Task 2

Task 2. After a year in the job, the director of Thanh bố Post Office has invited residents in the neighborhood lớn write letters khổng lồ him describing the chất lượng of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discussed in he Task 1.

(Sau 1 năm hoạt động, người đứng đầu Bưu điện Thanh ba đã mời cư dân trong khu phố viết thư đến ông ấy tế bào tả unique của những dịch vụ mà họ đã nhận được được. Viết một bức thư như vậy, bằng cách sử dụng những ý tưởng phát minh mà bạn đã đàm luận trong Task 1.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh bố Post Office for years and I am in response lớn your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped & reliable address.

Firstly, I’m impressed by your spacious place for a transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have khổng lồ wait lớn make their call. More interestingly, I am satisfied with the price of the services. Although the parking area is large, it has no security guards và I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would like to bình luận on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access lớn your services. I know that you and your staff have done so far for the development of the post office.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Yours faithfully,

Nguyen Le Ha

Tạm dịch: 

Kính thưa Ông,

Tôi sẽ sử dụng các dịch vụ do Bưu điện Thanh Ba hỗ trợ trong những năm với tôi đáp lại lời lôi kéo của ông đối với khách hàng miêu tả sự ưa chuộng hoặc ko hài lòng của bản thân mình đối với dịch vụ thương mại bưu điện. Hệt như nhiều người tiêu dùng khác, tôi thấy bưu năng lượng điện của ông là một địa chỉ được trang bị giỏi và xứng đáng tin cậy.

Thứ nhất, tôi cảm thấy tuyệt vời bởi nơi giao dịch rộng rãi, số chỗ ngồi sạch sẽ. Chín hộp điện thoại thông minh luôn sẵn có vì vậy người sử dụng không phải mong chờ để triển khai cuộc gọi của họ. Thú vị hơn, tôi hài lòng với cái giá của dịch vụ. Mặc khu vực đóng gói sản phẩm rộng, nhưng không có nhân viên đảm bảo an toàn và đôi lúc tôi cảm giác không an toàn khi nhằm xe máy của tớ ở đó.

Xem thêm: Chuyên Tính Cô Giáo Liên Bạn Cô Giáo Thảo (18+), Chuyện Tình Cô Giáo Thảo Dâm Đãng Và Cậu Học Trò

Và điểm sau cuối tôi muốn bình luận là tiếng mở của bưu điện. Tôi cho rằng sẽ giỏi hơn nếu như bưu điện xuất hiện đến 11 giờ về tối để khách hàng rất có thể tiếp cận nhiều hơn thế đến những dịch vụ của ông. Tôi biết rằng ông và nhân viên của ông đã luôn thao tác vì sự trở nên tân tiến của bưu điện.