Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Ngôi Trường

     
Tả Về Ngôi Trường bởi Tiếng Anh có Dịch ❤ ️ ️ 15 bài bác Hay ✅ tham khảo Những bài xích Văn giờ Anh Đặc Sắc diễn tả Hình Ảnh Mái Trường đon đả .

Cách Tả Ngôi Trường bởi Tiếng Anh

Đoạn văn/ bài bác văn trình làng về trường học bằng tiếng Anh bao hàm những ý bao gồm sau:


What’s your school’s name/ address? – tên trường & Địa chỉHow is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như vậy nào? (miêu tả chung về ngôi trường)How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – con số giáo viên, học tập sinh, lớp học cùng số tầng.How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – diễn tả giáo viên cùng học sinh.What bởi you lượt thích the best about your school? – Điều gì ngơi nghỉ ngôi ngôi trường khiến bạn thích nhất

Tham khảo đa số mẫu câu về chủ thể trường học được hướng dẫn trong video sau :

Cùng với bài xích văn tả về ngôi trường bởi tiếng Anh, gửi khuyến mãi ngay Ngay các bạn