VIẾT LẠI CÂU THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

     

Bài tập thay đổi từ hiện tại tại ngừng sang thừa khứ đơn là dạng bài bác tập phổ cập khi học tiếng anh. Để rứa chắc các cấu trúc câu đưa thì hiện nay tại hoàn thành sang vượt khứ đơn, hãy cùng siêng học bài bác ôn lại kiến thức và kỹ năng và ngừng hết phần bài bác tập chỉ dẫn nhé! Yên trung khu là siêng học bài xích đã tổng hợp bài bác tập biến hóa từ hiện tại tại hoàn thành sang thừa khứ đơn có giải đáp nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện tại ngừng sang quá khứ đơn

1. Thì hiện tại hoàn thành và 3 cấu tạo quá khứ đối kháng tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Kết cấu for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Kết cấu câu hỏi bao giờ (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu tạo The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been khổng lồ Japan.

= I have never been to nhật bản before.

*

Bài tập thay đổi từ hiện nay tại hoàn thành sang quá khứ đối chọi có đáp án

Viết lại câu từ quá khứ đối kháng sang hiện tại tại xong không làm biến hóa nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập thay đổi thì hiện tại hoàn thành sang vượt khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại tại xong xuôi không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Sinh Con Ra Trong Bao Nhiêu Khó Nhọc, Bài Hát Mẹ Yêu, Lời Bài Hát Mẹ Yêu (Lyrics)

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written to me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập thay đổi thì hiện tại xong xuôi sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to lớn school was 4 months ago…

-> I last went to school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went lớn school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Phản Ứng Của Cu + Hno3 Đặc Nguội, Cu + Hno3 → Cu(No3)2 + No2 + H2O

Trên đây là một số bài xích tập chuyển đổi từ hiện tại tại kết thúc sang thừa khứ đối chọi có đáp án bởi Chăm học bài nghiên cứu, tổng hợp cùng biên soạn. Các bạn đã xong hết chưa? Hãy tự suy nghĩ ra các trường hợp hay chạm chán để cấp tốc nhớ các cấu trúc biến đổi từ hiện tại chấm dứt sang quá khứ đối kháng và trái lại nhé.