VIẾT LẠI CÂU VỚI BUT FOR

     

Cấu trúc but for được xem như là một vào những kết cấu mở rộng lớn của ngữ pháp giờ Anh. Vì thế cách sử dụng cấu tạo này gồm phần cực nhọc nhớ hơn các cấu trúc khác mà lại chúng mình đã học. Tuy nhiên, khi bạn có tác dụng sử dụng thành thạo cấu trúc này thì mọi bạn sẽ review được các bạn là tín đồ có chuyên môn tiếng Anh nhất mực rồi. Thuộc Yêu Lại từ Đầu giờ đồng hồ Anh khám phá ngay về cấu trúc but for trong tiếng Anh nhé.

Bạn đang xem: Viết lại câu với but for

Đang xem: But for nghĩa là gì

1. Định nghĩa kết cấu but for

Trong giờ đồng hồ Anh but for tức là “nếu không”, thường được dùng trong câu mang nghĩa là “Nếu không tồn tại điều gì, thì điều gì không xảy ra.”. 

Ví dụ:

But for the fact that he was late, she wouldn’t be angry. ví như anh ấy chưa đến muộn cô ấy sẽ không còn giận.But for your help, I couldn’t complete the report on time. Nếu không có sự góp đỡ của người tiêu dùng tôi không thể hoàn thành report đúng giờ.

Ngoài ra, cấu trúc but for còn tức là “ngoại từ”.

Ví dụ:

But for him, everyone attended the party. Ngoại từ anh ta, tất cả mọi tín đồ đều gia nhập buổi tiệc.But for Sundays, the rest of the week I’m free. không tính ngày chủ nhật, mọi ngày còn lại trong tuần tôi đầy đủ rảnh.

Cấu trúc but for là trong những chủ điểm ngữ pháp nâng cao. Để hoàn toàn có thể hiểu và vận dụng được ngay lập tức thì chúng ta cần để ý tập trung trong quá trình học nhé.

Xem thêm: Mức Phạt Với Lỗi Không Chấp Hành Tín Hiệu Đèn Giao Thông Vì “Ngộ Nhận” Luật

2. Cấu trúc but for vào câu đk và phương pháp dùng

Cấu trúc but for thường được sử dụng trong câu điều kiện và rõ ràng là câu điều kiện loại hai và nhiều loại ba. Mệnh đề cất “if” đang được thay thế bằng mệnh đề chứa “but for”. Câu điều lúc này sẽ có ý nghĩa diễn đạt điều gì đó rất có thể xảy ra nếu không xẩy ra điều gì đó ngăn cản.

*

Công thức chung cho kết cấu but for vào câu điều kiện loại hai

But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + V => If it weren’t for + N/V-ing, S + would/could/might/… + V => If it weren’t for the fact that + S + V-ed, S + would/could/might/… + V

Ví dụ:

But for my fault, everyone wouldn’t be involved. Nếu như không vì lỗi của mình thì đa số người không bị liên lụy. => If it weren’t for my fault, everyone wouldn’t be involved. => If it weren’t for the fact that I was wrong, everyone wouldn’t be involved.

Công thức thông thường cho kết cấu but for vào câu điều kiện loại ba

But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + have VPP => If it hadn’t been for + N/V-ing, S + would/could/might/… + have VPP => If it hadn’t been for the fact that + S + had VPP, S + would/could/might/… + have VPP

Ví dụ:

But for my mother’s encouragement, I wouldn’t have been able khổng lồ enter the contest. Nếu không tồn tại sự động viên của mẹ, tôi đang không thể thâm nhập cuộc thi. => If it hadn’t been for my mother’s encouragement, I wouldn’t have been able to enter the contest. => If it hadn’t been for the fact that my mother encouraged me, I wouldn’t have been able lớn enter the contest.

4. Lưu ý khi sử dụng kết cấu but for

Một số lưu giữ ý nhỏ giúp chúng ta dễ dàng sử dụng kết cấu but for trong giờ đồng hồ Anh hơn.

Nếu mệnh đề but for dẫn đầu câu thì sẽ phân cách với mệnh đề sau bằng dấu phẩy.Mệnh đề but for KHÔNG thêm “not”.Không sử dụng kết cấu but for mang đến cầu đk loại một với câu điều kiện hết hợp.

5. Bài xích tập kết cấu but for

Các chúng ta đã núm được kiến thức và kỹ năng về cấu tạo but for chưa. Cùng thực hành thực tế bài tập bên dưới dây để đánh giá lượng kiến thức và kỹ năng mà mình thu nạp được nhé.

Sử dụng cấu tạo but for viết lại các câu sau không thay đổi nghĩa.

Xem thêm: Vì Sao Đề Nghị Dừng Game “Chinh Phục Vũ Môn”? ? Vì Sao Đề Nghị Dừng Game “Chinh Phục Vũ Môn”

If it wasn’t for him being lazy, he passed the exam.Male could run very fast if it was not for his broken leg.If it weren’t for the cold weather, we would go out to lớn play.If it weren’t for the truck, the police could catch up with the thief.If it weren’t for his carelessness, he could go study abroad

Đáp án

But for the fact that he was lazy, he passed the exam.Male could run very fast but for his broken leg.But for the cold weather, we would go out khổng lồ play.But for the truck, the police could catch up with the thief.But for his carelessness, he could go study abroad.

Trong bài này Yêu Lại từ bỏ Đầu giờ Anh đã hệ thống kiến thức về kết cấu but for trong giờ Anh. Cấu trúc này tuy tất cả phần phức tạp nhưng không còn khó sử dụng. Các bạn cũng có thể sưu trung bình thêm nhiều bài bác tập nhằm tự rèn luyện. Chúc các bạn học tốt!