We find it difficlut to understand this question

     

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

1. We find it difficult to lớn understand this question.

This question is found lớn be difficult to lớn understand

2. She is very pleased to lớn see her grandparents soon.

Bạn đang xem: We find it difficlut to understand this question

She is looking pleased lớn see her grandparents soon.

3. I would lượt thích you lớn help me move this table.

-> vì chưng you mindto help me move this table

4. Mai keeps leaving her pen at home.

Mai is keep leave her pen at home

5. She is not only a teacher, she is also a singer.

Xem thêm: Nêu 5 Ví Dụ Về Sự Tự Tin Trong Cuộc Sống, Ý Nghĩa Và Biểu Hiện Của Người Tự Tin

Not only a teacher but she also a singer.

6. He always borrows my pen.

He is always borowing my pen

7."We are waiting for the school bus" said the children.

The children said they were waiting for the school bus

8. Roses can"t possibly grow in such poor ground.

It"s impossible for roses lớn grow in such poor ground.

Xem thêm: Một Bể Nước Dạng Hình Hộp Chữ Nhật Có Kích Thước Ở Trong Lòng Bể Là Chiều Dài 2M

9. Please don"t smoke in the kitchen.

Would you mind not smoking in the kitchen?

10. Did they return those books lớn the library?

Were those books returned lớn the library?

XIN hay NHẤT + 1 CẢM ƠN+ 5 SAO


Hãy giúp mọi người biết câu vấn đáp này chũm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
GửiHủy


Chưa bao gồm nhómTrả lời9

Cảm ơn

7


Câu 3 cho bạn hỏi mind+ Ving mà???


Chưa có nhómTrả lời

9

Cảm ơn

7


Câu 6???


Chưa có nhómTrả lời

860

Cảm ơn

721


to cũng có nha


Chưa tất cả nhómTrả lời

9

Cảm ơn

7