Rewrite Sentences With The Same Meaning As The First One

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạo
*


We got lost because we didn"t have a map.

Bạn đang xem: Rewrite sentences with the same meaning as the first one

=> If we had had a map, we wouldn"t have got lost.

=> Had we had a map,we wouldn"t have got lost*

We got lost because we didn"t have a map

=> Had...............we had a map,we wouldn"t have got lost...............


We got lost because we forgot to lớn take a map with us. A. Unless we had forgotten to take the maps with us, we would have got lost B. If we had remembered to lớn take a bản đồ with us, we wouldn"t have got lost. C. Had we not forgotten lớn take the map with us, we would have got lost. D. If we had remembered lớn take a maps with us, we would have got lost.

We got lost because we forgot khổng lồ take a bản đồ with us.

A. Unless we had forgotten to lớn take the map with us, we would have got lost

B. If we had remembered to take a maps with us, we wouldn"t have got lost.

C. Had we not forgotten khổng lồ take the bản đồ with us, we would have got lost.

D. If we had remembered to take a bản đồ with us, we would have got lost.


Đáp án B

Câu điều kiện loại 3: If+ S+had+PP, S+would+ have+ PP. Nói về những điều trái với thừa khứ.

Dịch: cửa hàng chúng tôi đã bị lạc vì công ty chúng tôi quên mất mang một tấm bạn dạng đồ theo.


Viết thành câu điều kiện

1. I don't know her number, so i can't ring her up

2. We got lost because we didn't have a map

3. Susan felt sick because she ate four cream cakes

4. Without this treament, the patient would have died

5. He lost his job because he was late everyday


Viết thành câu điều kiện

1. I don"t know her number, so i can"t ring her up

=>IF I KNEW HER NUMBER,I COULD RING HER UP

2. We got lost because we didn"t have a map

=>IF WE HAD HAD A MAP,WE WOULDN"T HAVE GOT LOST

3. Susan felt sick because she ate four cream cakes

=>IF SUSAN HADN"T EATEN 4 CREAM CAKES,SHE WOULDN"T HAVE FELT SICK

4. Without this treament, the patient would have died

=>IF IT HADN"T BEEN FOR THIS TREATMENT,THE PATIENT WOULD HAVE DIED

5. He lost his job because he was late everyday

=>IF HE HADN"T BEEN LATE EVERY DAY,HE WOULDN"T HAVE LOST HIS JOB


Đúng 0
Bình luận (0)
+If+............2)+Stop+talking+or+you+won't+understand+the+lesson+=>+If+............3)+I+don't+know+her+number,+so+I...">

Exercise: Make conditional sentences :1) Keep silent or you"ll wake the baby up => If ............2) Stop talking or you won"t understand the lesson => If ............3) I don"t know her number, so I don"t ring her up => If ...........4) I don"t know the answer, so I can"t tell you => If ..................5) We got lost because we didn"t have a bản đồ => If ........


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tiếng anhCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Make conditional sentences:

1. Keep silent or you'll wake the baby up --- If.....

2. We got lost because we didn't have a map --- If...

3. Susan felt sick because she ate four cream cakes --- If...


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Tiếng anhUnit 10: CONSERVATION
1
0
GửiHủy

Make conditional sentences:

1. Keep silent or you"ll wake the baby up --- If you don"t keep silent, you"ll wake the baby up.

2. We got lost because we didn"t have a bản đồ --- If we had had a map, we wouldn"t have got lost.

3. Susan felt sick because she ate four cream cakes --- If Susan hadn"t eaten four cream cakes, she wouldn"t have felt sick.


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Viết câu không thay đổi nghĩa.

1.The house was painted last week. It looks new now.

The huose.......

2.I regret not visiting her earlier.

I wish.......

3."It was very kind of you lớn help me with the huosework."The lady said khổng lồ Jane.

Xem thêm: Vì Sao Hệ Tuần Hoàn Sâu Bọ Lại Đơn Giản Đi Khi Hệ Thống Ống Khí Phát Triển?

The lady thanked..........

4.We got lost because we didn"t have a map.

If we.........

5.They think the owner of the house is abroad.

The owner.......

 


Xem chi tiết
Lớp 12Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
1
0
GửiHủy

1.The house was painted last week. It looks new now.

The house looks new after being painted last week.

2.I regret not visiting her earlier.

I wish I had visited her earlier.

3."It was very kind of you to lớn help me with the huosework."The lady said to lớn Jane.

The lady thanked thanked Jane for helping her with the housework.

4.We got lost because we didn"t have a map.

If we had had a map, we wouldn"t have got lost.

5.They think the owner of the house is abroad.

The owner of the house is thought khổng lồ be abroad.

Chúc bạn học tốt

*


Đúng 0
Bình luận (0)
+Unless10.+The+match+can+be+cancelled+because+it+rains+heavily.=> Unless 11.+He+lost+all+his+money+because+he+wasn’t+careful.=>+Had+itCó+công+thức+hay+cấu+trúc...">

9. We got lost because we didn’t a map.

=> Unless

10. The match can be cancelled because it rains heavily.=> Unless

 11. He lost all his money because he wasn’t careful.

=> Had it

Có công thức hay cấu tạo thì cho mình xin nha


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Tiếng anh
1
0
GửiHủy

9. We got lost because we didn’t a map.

=> Unless we had had a map, we would have got lost

10. The match can be cancelled because it rains heavily.=> Unless it rains heavily, the match can't be cancelled

 11. He lost all his money because he wasn’t careful.

=> Had it not been for his carelessness, he wouldn't have lost all his money


Đúng 1

Bình luận (1)
+I+find.........2.+The+dog+prevented+us+from+getting+nearer.+---->+We+couldn't......3.+She+got+lost+because+she+didn't+have+a+map.+---->+If+she...">

1. I have difficulty in finding a better solution. ----> I find.........

2. The dog prevented us from getting nearer. ----> We couldn't......

3. She got lost because she didn't have a map. ----> If she ..... 

bạn nào bik lm ko chỉ mik vs ^^


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
1
1
GửiHủy

1. I have difficulty in finding a better solution. ----> I find.....it difficult lớn find a better solution....

Xem thêm: Dàn Ý Đóng Vai Cô Kĩ Sư Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Anh Thanh Niên

2. The dog prevented us from getting nearer. ----> We couldn't..get nearer because of the dog....

3. She got lost because she didn't have a map. ----> If she ..... Had had a map, she wouldn't have got lost


Đúng 2

Bình luận (0)